История стримов от HellLighT

Название стрима:
Начало:
Конец:
Макс. зрителей:
1
Hmm3 от папашки :)
18.04.2019 21:56
19.04.2019 01:08
919
2
Hmm3 от папашки :)
17.04.2019 19:36
17.04.2019 23:52
664
3
Hmm3 от папашки :)
16.04.2019 19:56
17.04.2019 01:32
635
4
Hmm3 от папашки :)
14.04.2019 19:56
15.04.2019 01:28
508
5
Hmm3 от папашки :)
14.04.2019 11:36
14.04.2019 16:44
648
6
Hmm3 от папашки :)
13.04.2019 22:24
14.04.2019 01:48
487
7
Hmm3 от папашки :)
12.04.2019 22:32
13.04.2019 02:28
323
8
Hmm3 от папашки :)
11.04.2019 18:32
12.04.2019 01:04
656
9
Hmm3 от папашки :)
10.04.2019 16:56
11.04.2019 00:44
764
10
Hmm3 от папашки :)
08.04.2019 11:04
08.04.2019 16:13
853
11
Hmm3 от папашки :)
06.04.2019 14:04
07.04.2019 00:12
785
12
Hmm3 от папашки :)
05.04.2019 21:00
06.04.2019 02:52
360
13
Hmm3 от папашки :)
03.04.2019 12:24
03.04.2019 14:20
662
14
Hmm3 от папашки :)
02.04.2019 20:00
02.04.2019 23:16
618
15
Hmm3 от папашки :)
01.04.2019 18:44
01.04.2019 23:48
693
16
Hmm3 от папашки :)
30.03.2019 19:00
31.03.2019 02:08
785
17
Hmm3 от папашки :)
30.03.2019 01:28
30.03.2019 02:12
259
18
Hmm3 от папашки :)
29.03.2019 11:20
29.03.2019 15:17
792
19
Hmm3 от папашки :)
28.03.2019 21:29
29.03.2019 00:56
1030
20
Hmm3 от папашки :)
28.03.2019 07:44
28.03.2019 11:56
1054
21
Hmm3 от папашки :)
27.03.2019 21:53
27.03.2019 22:20
252
22
Hmm3 от папашки :)
26.03.2019 20:24
27.03.2019 00:32
1644
23
Hmm3 от папашки :)
26.03.2019 11:04
26.03.2019 13:48
692
24
Hmm3 от папашки :)
25.03.2019 23:52
25.03.2019 23:57
61
25
Hmm3 от папашки :)
25.03.2019 22:44
25.03.2019 22:45
40
26
Hmm3 от папашки :)
25.03.2019 14:52
25.03.2019 19:32
713
27
Hmm3 от папашки :)
24.03.2019 17:56
25.03.2019 00:44
1175
28
Hmm3 от папашки :)
22.03.2019 21:00
23.03.2019 02:20
1107
29
Hmm3 от папашки :)
21.03.2019 19:00
22.03.2019 01:32
689
30
Hmm3 от папашки :)
20.03.2019 19:56
21.03.2019 00:52
761
31
Hmm3 от папашки :)
20.03.2019 09:56
20.03.2019 13:44
1000
32
Hmm3 от папашки :)
19.03.2019 19:56
19.03.2019 22:00
966
33
Hmm3 от папашки :)
19.03.2019 08:20
19.03.2019 15:12
100
34
Hmm3 от папашки :)
18.03.2019 08:44
18.03.2019 12:20
802
35
Hmm3 от папашки :)
17.03.2019 12:20
17.03.2019 23:24
1211
36
Hmm3 от папашки :)
16.03.2019 14:52
17.03.2019 01:05
959
37
Hmm3 от папашки :)
14.03.2019 20:08
14.03.2019 23:04
998
38
Hmm3 от папашки :)
14.03.2019 11:32
14.03.2019 17:24
1035
39
Hmm3 от папашки :)
13.03.2019 11:56
13.03.2019 20:16
893
40
Hmm3 от папашки :)
10.03.2019 14:00
11.03.2019 02:04
977
41
Hmm3 от папашки :)
08.03.2019 21:04
09.03.2019 05:04
632
42
Hmm3 от папашки :)
08.03.2019 00:04
08.03.2019 02:48
599
43
Hmm3 от папашки :)
07.03.2019 05:32
07.03.2019 10:12
721
44
Hmm3 от папашки :)
06.03.2019 23:20
07.03.2019 03:32
629
45
Hmm3 от папашки :)
06.03.2019 12:16
06.03.2019 14:24
1098
46
Hmm3 от папашки :)
05.03.2019 23:52
06.03.2019 02:24
495
47
Hmm3 от папашки :)
05.03.2019 11:20
05.03.2019 14:16
855
48
Hmm3 от папашки :)
04.03.2019 20:20
05.03.2019 02:04
1266
49
Hmm3 от папашки :)
04.03.2019 10:32
04.03.2019 13:04
869
50
Hmm3 от папашки :)
03.03.2019 14:52
04.03.2019 02:32
376
51
Hmm3 от папашки :)
02.03.2019 23:12
03.03.2019 02:32
998
52
Hmm3 от папашки :)
01.03.2019 18:56
02.03.2019 02:00
531
53
Hmm3 от папашки :)
01.03.2019 10:32
01.03.2019 16:56
714
54
Hmm3 от папашки :)
28.02.2019 23:12
01.03.2019 02:12
590
55
Hmm3 от папашки :)
27.02.2019 15:52
27.02.2019 22:28
397
56
Hmm3 от папашки :)
26.02.2019 18:16
26.02.2019 23:40
732
57
Hmm3 от папашки :)
25.02.2019 18:32
26.02.2019 01:52
889
58
Hmm3 от папашки :)
24.02.2019 18:48
25.02.2019 02:52
747
59
Hmm3 от папашки :)
22.02.2019 21:24
23.02.2019 03:44
828
60
Hmm3 от папашки :)
21.02.2019 23:48
22.02.2019 02:00
1095
61
Hmm3 от папашки :)
20.02.2019 18:12
21.02.2019 00:48
1223
62
Hmm3 от папашки :)
20.02.2019 00:56
20.02.2019 03:44
807
63
Hmm3 от папашки :)
19.02.2019 14:00
19.02.2019 18:48
1374
64
Hmm3 от папашки :)
18.02.2019 22:08
19.02.2019 03:56
1069
65
Hmm3 от папашки :)
17.02.2019 17:08
18.02.2019 02:16
838
66
Hmm3 от папашки :)
16.02.2019 16:36
17.02.2019 03:08
703
67
Hmm3 от папашки :)
14.02.2019 20:16
15.02.2019 00:55
1107
68
Hmm3 от папашки :)
13.02.2019 20:32
14.02.2019 02:00
579
69
Hmm3 от папашки :)
12.02.2019 17:48
13.02.2019 01:08
471
70
Hmm3 от папашки :)
11.02.2019 12:24
11.02.2019 16:24
1085
71
Hmm3 от папашки :)
10.02.2019 20:08
11.02.2019 01:24
764
72
Hmm3 от папашки :)
09.02.2019 12:48
09.02.2019 14:36
1139
73
Hmm3 от папашки :)
08.02.2019 21:40
09.02.2019 05:36
452
74
Hmm3 от папашки :)
07.02.2019 13:36
08.02.2019 02:48
797
75
Hmm3 от папашки :)
06.02.2019 21:04
07.02.2019 00:32
713
76
Hmm3 от папашки :)
05.02.2019 19:56
06.02.2019 02:16
439
77
Hmm3 от папашки :)
04.02.2019 23:24
05.02.2019 02:08
1243
78
Hmm3 от папашки :)
04.02.2019 01:00
04.02.2019 04:16
489
79
Hmm3 от папашки :)
03.02.2019 18:24
04.02.2019 00:28
104
80
Hmm3 от папашки :)
02.02.2019 15:48
02.02.2019 23:12
650
81
Hmm3 от папашки :)
01.02.2019 11:04
01.02.2019 13:04
851
82
Hmm3 от папашки :)
31.01.2019 09:52
31.01.2019 18:08
1190
83
Hmm3 от папашки :)
29.01.2019 22:20
30.01.2019 04:12
740
84
Hmm3 от папашки :)
29.01.2019 10:04
29.01.2019 13:52
1247
85
Hmm3 от папашки :)
28.01.2019 21:04
29.01.2019 02:52
405
86
Hmm3 от папашки :)
27.01.2019 15:44
27.01.2019 23:52
674
87
Hmm3 от папашки :)
25.01.2019 22:04
26.01.2019 05:20
561
88
Hmm3 от папашки :)
24.01.2019 23:08
25.01.2019 04:28
684
89
Hmm3 от папашки :)
23.01.2019 18:32
24.01.2019 03:16
584
90
Hmm3 от папашки :)
22.01.2019 20:56
23.01.2019 02:28
485
91
Hmm3 от папашки :)
21.01.2019 18:40
22.01.2019 01:40
507
92
Hmm3 от папашки :)
20.01.2019 19:40
21.01.2019 01:33
647
93
Hmm3 от папашки :)
20.01.2019 00:44
20.01.2019 05:12
364
94
Hmm3 от папашки :)
18.01.2019 22:28
19.01.2019 03:12
821
95
Hmm3 от папашки :)
18.01.2019 11:08
18.01.2019 14:44
987
96
Hmm3 от папашки :)
17.01.2019 20:32
18.01.2019 02:44
945
97
Hmm3 от папашки :)
17.01.2019 10:24
17.01.2019 16:28
734
98
Hmm3 от папашки :)
16.01.2019 20:44
16.01.2019 23:44
775
99
Hmm3 от папашки :)
16.01.2019 11:56
16.01.2019 13:52
663
100
Hmm3 от папашки :)
15.01.2019 11:33
15.01.2019 14:04
832
101
Hmm3 от папашки :)
14.01.2019 10:24
14.01.2019 14:08
681
102
Hmm3 от папашки :)
13.01.2019 11:04
14.01.2019 00:32
1030
103
Hmm3 от папашки :)
12.01.2019 21:00
13.01.2019 02:20
846
104
Hmm3 от папашки :)
12.01.2019 08:32
12.01.2019 11:56
821
105
Hmm3 от папашки :)
11.01.2019 07:24
11.01.2019 15:48
1164
106
Hmm3 от папашки :)
10.01.2019 10:44
10.01.2019 22:00
995
107
Hmm3 от папашки :)
09.01.2019 10:16
09.01.2019 14:04
951
108
Hmm3 от папашки :)
06.01.2019 17:28
06.01.2019 22:40
717
109
Hmm3 от папашки :)
06.01.2019 03:28
06.01.2019 07:12
439
110
Hmm3 от папашки :)
03.01.2019 02:16
03.01.2019 07:08
557
111
Hmm3 от папашки :)
02.01.2019 12:44
02.01.2019 16:12
652
112
Hmm3 от папашки :)
01.01.2019 00:00
01.01.2019 04:52
454
113
Hmm3 от папашки :)
31.12.2018 09:32
31.12.2018 13:48
1138
114
Hmm3 от папашки :)
30.12.2018 19:32
31.12.2018 03:56
598
115
Hmm3 от папашки :)
29.12.2018 17:40
30.12.2018 01:48
735
116
Hmm3 от папашки :)
29.12.2018 13:52
29.12.2018 16:28
461
117
Hmm3 от папашки :)
28.12.2018 11:16
28.12.2018 14:32
734
118
Hmm3 от папашки :)
27.12.2018 21:44
28.12.2018 03:08
644
119
Hmm3 от папашки :)
27.12.2018 09:36
27.12.2018 16:40
719
120
Hmm3 от папашки :)
26.12.2018 20:40
27.12.2018 01:48
499
121
Hmm3 от папашки :)
26.12.2018 12:32
26.12.2018 15:40
581
122
Hmm3 от папашки :)
25.12.2018 23:20
26.12.2018 03:08
507
123
Hmm3 от папашки :)
25.12.2018 11:08
25.12.2018 14:24
651
124
Hmm3 от папашки :)
24.12.2018 20:52
25.12.2018 03:44
634
125
Hmm3 от папашки :)
23.12.2018 22:36
24.12.2018 03:20
224
126
Hmm3 от папашки :)
23.12.2018 14:28
23.12.2018 20:16
806
127
Hmm3 от папашки :)
22.12.2018 20:12
23.12.2018 04:00
711
128
Hmm3 от папашки :)
21.12.2018 08:56
21.12.2018 13:32
728
129
Hmm3 от папашки :)
20.12.2018 19:24
21.12.2018 01:04
486
130
Hmm3 от папашки :)
20.12.2018 11:04
20.12.2018 14:28
569
131
Hmm3 от папашки :)
19.12.2018 20:12
20.12.2018 03:00
216
132
Hmm3 от папашки :)
19.12.2018 10:08
19.12.2018 15:16
449
133
Hmm3 от папашки :)
18.12.2018 19:48
19.12.2018 01:28
134
134
Hmm3 от папашки :)
17.12.2018 23:24
18.12.2018 02:24
192
135
Hmm3 от папашки :)
17.12.2018 10:04
17.12.2018 14:40
436
136
Hmm3 от папашки :)
16.12.2018 18:08
16.12.2018 23:32
385
137
Hmm3 от папашки :)
14.12.2018 22:16
15.12.2018 03:48
307
138
Hmm3 от папашки :)
14.12.2018 14:00
14.12.2018 16:08
448
139
Hmm3 от папашки :)
12.12.2018 21:56
13.12.2018 02:48
296
140
Hmm3 от папашки :)
12.12.2018 10:04
12.12.2018 15:08
717
141
Hmm3 от папашки :)
11.12.2018 20:12
12.12.2018 02:40
277
142
Hmm3 от папашки :)
10.12.2018 21:56
11.12.2018 03:28
224
143
Hmm3 от папашки :)
09.12.2018 22:40
10.12.2018 02:28
325
144
Hmm3 от папашки :)
08.12.2018 18:08
09.12.2018 02:04
381
145
Hmm3 от папашки :)
07.12.2018 12:08
07.12.2018 15:32
416
146
Hmm3 от папашки :)
06.12.2018 23:44
07.12.2018 02:12
282
147
Hmm3 от папашки :)
06.12.2018 18:32
06.12.2018 22:12
566
148
Hmm3 от папашки :)
05.12.2018 22:52
06.12.2018 03:40
376
149
Hmm3 от папашки :)
05.12.2018 10:00
05.12.2018 15:04
548
150
Hmm3 от папашки :)
04.12.2018 22:36
05.12.2018 01:08
973
151
Hmm3 от папашки :)
04.12.2018 10:04
04.12.2018 13:32
356
152
Hmm3 от папашки :)
03.12.2018 20:40
03.12.2018 23:24
328
153
Hmm3 от папашки :)
02.12.2018 22:48
02.12.2018 23:08
514
154
Hmm3 от папашки :)
01.12.2018 12:24
01.12.2018 13:48
258
155
Hmm3 от папашки :)
30.11.2018 23:48
01.12.2018 05:00
218
156
Hmm3 от папашки :)
30.11.2018 12:20
30.11.2018 14:44
389
157
Hmm3 от папашки :)
29.11.2018 19:44
30.11.2018 02:12
342
158
Hmm3 от папашки :)
29.11.2018 10:08
29.11.2018 12:12
408
159
Hmm3 от папашки :)
28.11.2018 20:24
29.11.2018 03:20
262
160
Hmm3 от папашки :)
28.11.2018 10:16
28.11.2018 16:16
317
161
Hmm3 от папашки :)
27.11.2018 19:16
28.11.2018 01:28
469
162
Hmm3 от папашки :)
27.11.2018 11:12
27.11.2018 14:12
338
163
Hmm3 от папашки :)
26.11.2018 11:05
26.11.2018 22:00
546
164
Hmm3 от папашки :)
25.11.2018 13:44
26.11.2018 03:52
416
165
Hmm3 от папашки :)
24.11.2018 13:36
25.11.2018 01:20
186
166
Hmm3 от папашки :)
21.11.2018 21:36
22.11.2018 02:08
370
167
Hmm3 от папашки :)
21.11.2018 10:00
21.11.2018 16:48
374
168
Hmm3 от папашки :)
20.11.2018 14:40
21.11.2018 00:32
196
169
Hmm3 от папашки :)
18.11.2018 22:40
19.11.2018 02:48
376
170
Hmm3 от папашки :)
16.11.2018 20:44
17.11.2018 02:36
280
171
Hmm3 от папашки :)
16.11.2018 11:32
16.11.2018 15:32
355
172
Hmm3 от папашки :)
15.11.2018 17:32
16.11.2018 02:16
496
173
Hmm3 от папашки :)
15.11.2018 10:00
15.11.2018 13:08
327
174
Hmm3 от папашки :)
14.11.2018 13:36
14.11.2018 17:28
396
175
Hmm3 от папашки :)
13.11.2018 11:36
13.11.2018 14:00
292
176
Hmm3 от папашки :)
12.11.2018 11:40
12.11.2018 14:28
415
177
Hmm3 от папашки :)
10.11.2018 16:24
10.11.2018 23:20
349
178
Hmm3 от папашки :)
09.11.2018 12:12
09.11.2018 14:24
328
179
Hmm3 от папашки :)
08.11.2018 22:52
09.11.2018 02:44
311
180
Hmm3 от папашки :)
08.11.2018 11:04
08.11.2018 13:36
382
181
Hmm3 от папашки :)
07.11.2018 22:21
08.11.2018 01:16
310
182
Hmm3 от папашки :)
06.11.2018 20:12
07.11.2018 01:32
137
183
Hmm3 от папашки :)
03.11.2018 21:00
04.11.2018 01:40
363
184
Hmm3 от папашки :)
02.11.2018 20:44
03.11.2018 02:48
392
185
Hmm3 от папашки :)
02.11.2018 13:00
02.11.2018 16:04
589
186
Hmm3 от папашки :)
01.11.2018 19:00
02.11.2018 00:56
477
187
Hmm3 от папашки :)
31.10.2018 23:12
01.11.2018 01:20
203
188
Hmm3 от папашки :)
30.10.2018 17:52
31.10.2018 01:12
218
189
Hmm3 от папашки :)
27.10.2018 18:08
28.10.2018 00:00
286
190
Hmm3 от папашки :)
24.10.2018 11:48
24.10.2018 14:40
304
191
Hmm3 от папашки :)
23.10.2018 11:20
23.10.2018 16:28
229
192
Hmm3 от папашки :)
21.10.2018 22:00
22.10.2018 02:12
463
193
Hmm3 от папашки :)
18.10.2018 20:00
19.10.2018 01:12
360
194
Hmm3 от папашки :)
18.10.2018 12:00
18.10.2018 16:48
410
195
Hmm3 от папашки :)
17.10.2018 10:24
17.10.2018 13:40
487
196
Hmm3 от папашки :)
16.10.2018 11:48
16.10.2018 14:20
186
197
Hmm3 от папашки :)
14.10.2018 22:44
15.10.2018 02:00
346
198
Hmm3 от папашки :)
12.10.2018 18:44
13.10.2018 03:04
370
199
Hmm3 от папашки :)
12.10.2018 12:00
12.10.2018 14:08
242
200
Hmm3 от папашки :)
11.10.2018 20:20
12.10.2018 01:16
331
201
Hmm3 от папашки :)
10.10.2018 23:28
11.10.2018 04:40
342
202
Hmm3 от папашки :)
10.10.2018 10:36
10.10.2018 16:20
483
203
Hmm3 от папашки :)
09.10.2018 10:52
09.10.2018 15:00
354
204
Hmm3 от папашки :)
08.10.2018 12:20
08.10.2018 14:56
393
205
Hmm3 от папашки :)
06.10.2018 21:36
07.10.2018 01:04
591
206
Hmm3 от папашки :)
05.10.2018 22:00
06.10.2018 01:36
287
207
Hmm3 от папашки :)
02.10.2018 22:16
03.10.2018 02:04
293
208
Hmm3 от папашки :)
29.09.2018 21:36
30.09.2018 01:48
299
209
Hmm3 от папашки :)
28.09.2018 20:12
29.09.2018 01:40
332
210
Hmm3 от папашки :)
27.09.2018 22:56
28.09.2018 00:32
183
211
Hmm3 от папашки :)
27.09.2018 00:20
27.09.2018 02:08
236
212
Hmm3 от папашки :)
25.09.2018 22:36
26.09.2018 00:04
327
213
Hmm3 от папашки :)
25.09.2018 15:12
25.09.2018 17:48
247
214
Hmm3 от папашки :)
23.09.2018 18:16
23.09.2018 22:56
230
215
Hmm3 от папашки :)
21.09.2018 21:16
22.09.2018 01:32
201
216
Hmm3 от папашки :)
21.09.2018 10:48
21.09.2018 12:48
376
217
Hmm3 от папашки :)
20.09.2018 17:40
21.09.2018 01:20
206
218
Hmm3 от папашки :)
18.09.2018 11:32
18.09.2018 15:12
278
219
Hmm3 от папашки :)
17.09.2018 10:32
17.09.2018 16:20
375
220
Hmm3 от папашки :)
15.09.2018 10:28
15.09.2018 13:49
253
221
Hmm3 от папашки :)
14.09.2018 20:28
15.09.2018 01:32
151
222
Hmm3 от папашки :)
14.09.2018 11:28
14.09.2018 15:12
301
223
Hmm3 от папашки :)
10.09.2018 17:56
11.09.2018 00:56
316
224
Hmm3 от папашки :)
09.09.2018 19:24
10.09.2018 02:36
189
225
Hmm3 от папашки :)
07.09.2018 20:40
08.09.2018 02:36
214
226
Hmm3 от папашки :)
07.09.2018 10:04
07.09.2018 13:12
372
227
Hmm3 от папашки :)
06.09.2018 11:28
06.09.2018 16:24
185
228
Hmm3 от папашки :)
03.09.2018 12:12
03.09.2018 16:48
232
229
Hmm3 от папашки :)
01.09.2018 22:24
02.09.2018 00:32
108
230
Hmm3 от папашки :)
31.08.2018 17:40
31.08.2018 23:40
243
231
Hmm3 от папашки :)
29.08.2018 14:08
29.08.2018 17:44
241
232
Hmm3 от папашки :)
27.08.2018 15:16
27.08.2018 21:08
342
233
SoD, ELKA vs Sevensan, random +1700 for color / HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Necr (+8500)
Hmm3 от папашки :)
13.08.2018 15:28
13.08.2018 17:24
707
234
SoD, Diamond vs Sevensan, Ramp vs Flux (-2300) / HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Necr (+8500)
Hmm3 от папашки :)
13.08.2018 12:12
13.08.2018 15:24
592
235
SoD, Diamond vs Sevensan, Ramp vs Flux (-2300)
Hmm3 от папашки :)
13.08.2018 10:16
13.08.2018 12:08
539
236
HotA, Bet vs Lizzard, mt_JC, Necr (+3600 for color)
Hmm3 от папашки :)
12.08.2018 20:00
12.08.2018 22:48
1030
237
SoD, Tourney ОФБ vs u2noob, Mini-nostalgia(2nd tour Battle of mages) Fortress vs Castle (+4700)
Hmm3 от папашки :)
12.08.2018 18:24
12.08.2018 19:56
430
238
SoD, Bet vs cost, JC, Inf vs Castle (+8000)
Hmm3 от папашки :)
12.08.2018 18:20
12.08.2018 18:20
9
239
SoD, Bet vs cost, JC, Inf vs Castle (+8000)
Hmm3 от папашки :)
10.08.2018 22:24
11.08.2018 02:12
534
240
SoD, Bet vs Sevensan, Clash of dragons (without rules) Necro vs Fortress (-6200)
Hmm3 от папашки :)
10.08.2018 22:04
10.08.2018 22:20
205
241
SoD, Bet vs Sevensan, Clash of dragons (without rules) Necro vs Fortress (-6200)
Hmm3 от папашки :)
10.08.2018 11:04
10.08.2018 15:44
734
242
SoD, Bet vs Sevensan, Diamond, Stronghold vs Fortress (-900)
Hmm3 от папашки :)
10.08.2018 10:56
10.08.2018 11:00
105
243
Hmm3 от папашки :)
10.08.2018 10:52
10.08.2018 10:52
2
244
SoD, Bet vs Sevensan, Diamond, Stronghold vs Fortress (-900)
Hmm3 от папашки :)
08.08.2018 17:28
08.08.2018 21:36
440
245
Hmm3 от папашки :)
06.08.2018 23:00
06.08.2018 23:00
369
246
SoD, Bet vs Dark, JC, Fortress vs Necr (+6300)
Hmm3 от папашки :)
06.08.2018 19:56
06.08.2018 22:56
771
247
Hmm3 от папашки :)
06.08.2018 19:52
06.08.2018 19:52
2
248
SoD, Tourney OFB-12 vs theShevanesian JC, Ramp vs Fortress (-3300)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2018 16:52
02.08.2018 17:32
610
249
HotA, Bet vs Lizzard, Stronghold vs Necr (+7300)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2018 12:16
02.08.2018 16:48
623
250
HotA, Bet vs u2noob, mt_JC, Necro (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2018 11:48
02.08.2018 12:12
209
251
HotA, Bet vs u2noob, mt_JC, Necro (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
01.08.2018 21:52
02.08.2018 00:48
560
252
SoD, Bet game, 8xm12a vs Sevensan, Necr vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
01.08.2018 21:44
01.08.2018 21:48
49
253
SoD, Bet game, 8xm12a vs Sevensan, Necr vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
30.07.2018 22:28
31.07.2018 02:04
359
254
HotA, Bet JC vs BISHOP, Inf vs Dung (+4600)
Hmm3 от папашки :)
30.07.2018 18:52
30.07.2018 22:24
569
255
SoD, Alkostream vs Bohieloo, JC(without red orb/recanter's cloak) Ramp vs Castle (+7700)
Hmm3 от папашки :)
27.07.2018 21:12
28.07.2018 05:04
735
256
SoD, Alkostream vs Bohieloo, JC(withour red orb/recanter's cloak) Ramp vs Castle (+7700)
Hmm3 от папашки :)
27.07.2018 21:08
27.07.2018 21:08
365
257
SoD, Alkostream vs Bohieloo, JC(withour red orb/recaunter) Ramp vs Castle (+7700)
Hmm3 от папашки :)
27.07.2018 20:32
27.07.2018 21:04
369
258
SoD, Tourney OnlyXL vs Dima Surmay, bo3 (0-0), Flux vs Stronghold (-2000) / SoD, Bet vs Dark, JC, Ramp vs Castle (+7800)
Hmm3 от папашки :)
27.07.2018 20:16
27.07.2018 20:28
134
259
SoD, Tourney OnlyXL vs Dima Surmay, bo3 (0-0), Flux vs Stronghold (-2000) / SoD, Bet vs Dark, JC, Ramp vs Castle (+7800)
Hmm3 от папашки :)
26.07.2018 22:24
27.07.2018 00:28
1004
260
SoD, Tourney OnlyXL vs Dima Surmay, bo3 (0-0), Flux vs Stronghold (-2000)
Hmm3 от папашки :)
26.07.2018 20:40
26.07.2018 22:20
548
261
SoD, Bet game vs Sevensan, 8xm12a, Necr vs Fortress (-4700)
Hmm3 от папашки :)
26.07.2018 12:32
26.07.2018 14:56
680
262
SoD, GrandFinal World Tourney, Russia vs Belarus, vs Lizzard, mt_JC, +3800 for color
Hmm3 от папашки :)
26.07.2018 12:16
26.07.2018 12:28
187
263
Hmm3 от папашки :)
26.07.2018 00:08
26.07.2018 00:08
517
264
SoD, GrandFinal World Tourney, Russia vs Belarus, vs Lizzard, mt_JC, +3800 for color
Hmm3 от папашки :)
25.07.2018 18:20
26.07.2018 00:04
1029
265
SoD, Tourney, Блиц JC , Final bo5(1-2) vs BISHOP, Stronghold vs Fortress(+2800 for color)
Hmm3 от папашки :)
25.07.2018 18:12
25.07.2018 18:16
86
266
Hmm3 от папашки :)
25.07.2018 18:08
25.07.2018 18:08
3
267
SoD, Tourney, Блиц JC , Final bo5(1-2) vs BISHOP, Stronghold vs Fortress(+2800 for color)
Hmm3 от папашки :)
24.07.2018 21:20
25.07.2018 00:04
1054
268
SoD, Tourney, Only XL vs Dark, bo3(1-1) Flux vs Necr (+4400)
Hmm3 от папашки :)
24.07.2018 19:04
24.07.2018 21:16
489
269
SoD, Tourney, Блиц JC vs BISHOP, bo5(1-1) FluX vs Fortress (+4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
23.07.2018 22:24
24.07.2018 01:04
744
270
HotA, Game of Thrones vs Stinger, 6lm10a, Castle vs Tower
Hmm3 от папашки :)
23.07.2018 22:16
23.07.2018 22:20
55
271
HotA, Game of Thrones vs Stinger, 6lm10a, Castle vs Tower
Hmm3 от папашки :)
23.07.2018 12:48
23.07.2018 16:48
810
272
HotA, Game of Thrones vs Stinger, JC, Castle vs Tower (continue)
Hmm3 от папашки :)
23.07.2018 11:28
23.07.2018 12:44
460
273
SoD, Anarchy vs Toganash, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
22.07.2018 11:20
22.07.2018 14:32
1054
274
HotA, mt_JC vs Lizzard, Inf (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.07.2018 11:12
22.07.2018 11:16
86
275
HotA, mt_JC vs Lizzard, Inf (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.07.2018 14:00
20.07.2018 16:24
606
276
HotA, mt_JC vs Lizzard, Inf (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.07.2018 09:52
20.07.2018 11:36
702
277
HotA, mt_JC vs Lizzard, Dung (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.07.2018 09:04
20.07.2018 09:48
258
278
Hmm3 от папашки :)
19.07.2018 13:56
19.07.2018 13:56
293
279
HotA, mt_JC vs Lizzard, Dung (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
19.07.2018 11:24
19.07.2018 13:52
586
280
SoD, Tourney , Блиц JC Final vs BISHOP bo5(0-1) from looser bracket , Inf vs Dung (+7300)
Hmm3 от папашки :)
19.07.2018 11:16
19.07.2018 11:20
112
281
Hmm3 от папашки :)
19.07.2018 11:12
19.07.2018 11:12
4
282
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 22:44
18.07.2018 22:44
624
283
SoD, Tourney , Блиц JC Final vs BISHOP bo5(0-1) from looser bracket , Inf vs Dung (+7300)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 22:36
18.07.2018 22:40
1255
284
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 22:28
18.07.2018 22:32
179
285
SoD, Tourney , Блиц JC Final vs BISHOP bo5(0-1) from looser bracket , Inf vs Dung (+7300)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 21:00
18.07.2018 22:24
920
286
SoD, Tourney , wowa memorial vs RitoSux, 6lm10a, Castle vs Stronghold (-3300)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 16:36
18.07.2018 20:56
657
287
SoD, Tourney , wowa memorial vs Gunnar, 6lm10a, Necr vs Dung (-3800)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 15:40
18.07.2018 16:32
341
288
SoD, Tourney Блиц JC, vs Grizvald semi-final, Bo3 (1-0) Stronghold vs Fortress (-3200)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 13:36
18.07.2018 15:36
327
289
SoD, Tourney Блиц JC, vs Grizvald semi-final, Castle vs Fortress (-8300)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2018 13:32
18.07.2018 13:32
3
290
SoD, Tourney Блиц JC, vs Grizvald semi-final, Castle vs Fortress (-8300)
Hmm3 от папашки :)
16.07.2018 11:36
16.07.2018 14:32
776
291
SoD, Tourney Wowa memorial, vs Dirty_player, mt_diamond Tower (-600 for color)
Hmm3 от папашки :)
16.07.2018 11:32
16.07.2018 11:32
17
292
SoD, Tourney Wowa memorial, vs Dirty_player, mt_diamond Tower (-600 for color)
Hmm3 от папашки :)
14.07.2018 19:44
14.07.2018 23:52
338
293
HotA, Bet vs u2noob, bo3 (1-0), 6lm10a, Castle vs Cove (-5100)
Hmm3 от папашки :)
14.07.2018 19:36
14.07.2018 19:40
43
294
HotA, Bet vs u2noob, bo3 (1-0), 6lm10a, Castle vs Cove (-5100)
Hmm3 от папашки :)
13.07.2018 20:48
14.07.2018 00:20
434
295
HotA, Bet vs u2noob, bo3 (0-0), JC, Necr vs Castle (+3900)
Hmm3 от папашки :)
13.07.2018 18:32
13.07.2018 20:44
339
296
HotA, Bet vs BISHOP, JC, Ramp vs Stronghold (+4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
12.07.2018 21:44
13.07.2018 02:00
634
297
Hmm3 от папашки :)
12.07.2018 21:40
12.07.2018 21:40
2
298
HotA, Tourney Блиц JC vs BISHOP, bo3(1-1) Stronghold vs Inf (-4300)
Hmm3 от папашки :)
11.07.2018 21:24
12.07.2018 01:40
658
299
Hmm3 от папашки :)
11.07.2018 21:20
11.07.2018 21:20
2
300
Hmm3 от папашки :)
09.07.2018 23:52
09.07.2018 23:52
311
301
HotA, Tourney Блиц JC vs BISHOP, bo3(0-1) Necr vs Flux (-4300)
Hmm3 от папашки :)
09.07.2018 21:12
09.07.2018 23:48
552
302
SoD, АЛкострим с заказом музыки, JC vs Amieloo...
Hmm3 от папашки :)
09.07.2018 21:08
09.07.2018 21:08
10
303
SoD, АЛкострим с заказом музыки, JC vs Amieloo...
Hmm3 от папашки :)
09.07.2018 00:12
09.07.2018 04:12
486
304
HotA, АЛкострим с заказом музыки, JC vs BISHOP, Cove vs Inf (+3600)
Hmm3 от папашки :)
08.07.2018 18:40
09.07.2018 00:08
754
305
HotA, Tourney Блиц JC vs BISHOP, GrandFinal (0-0) Castle vs Stronghold (-7500)
Hmm3 от папашки :)
08.07.2018 17:36
08.07.2018 18:36
567
306
HotA, Tourney Блиц JC vs BISHOP, GrandFinal (0-0)
Hmm3 от папашки :)
08.07.2018 16:32
08.07.2018 17:32
428
307
HotA, Bet vs Lizzard, mt_JC, Ramp (+4900 for color)
Hmm3 от папашки :)
08.07.2018 16:20
08.07.2018 16:28
112
308
Hmm3 от папашки :)
08.07.2018 16:16
08.07.2018 16:16
1
309
Hmm3 от папашки :)
06.07.2018 14:20
06.07.2018 14:20
456
310
HotA, Bet vs Lizzard, mt_JC, Ramp (+4900 for color)
Hmm3 от папашки :)
06.07.2018 12:08
06.07.2018 14:16
641
311
HotA, Bet vs Lizzard, JC, Inf vs Castle (continue)
Hmm3 от папашки :)
06.07.2018 10:12
06.07.2018 12:04
500
312
HotA, Tourney Game of Thrones vs Stinger, JC, castle vs Tower(-4600 for color)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2018 22:24
06.07.2018 02:04
800
313
SoD, Tourney, OnlyXL vs Dark, Dung vs Stronghold (-3500) / SoD, Tourney Battle of Favorites vs Redwhait, JC, Dung vs Necr (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2018 22:16
05.07.2018 22:20
86
314
SoD, Tourney, OnlyXL vs Dark, Dung vs Stronghold (-3500) / SoD, Tourney Battle of Favorites vs Redwhait, JC, Dung vs Necr (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2018 12:00
05.07.2018 15:56
698
315
SoD, Tourney, OnlyXL vs Dark, Dung vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2018 10:04
05.07.2018 11:56
474
316
HotA, Bet vs Lizzard, JC, Inf vs Castle (+7200)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2018 09:28
05.07.2018 10:00
208
317
HotA, Bet vs Lizzard, JC, Inf vs Castle (+7200)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 21:56
05.07.2018 00:04
896
318
HotA, Bet vs Alihes, JC, Ramp vs Inf (-4500)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 18:36
04.07.2018 21:52
594
319
HotA, Bet vs Lizzard, JC, Ramp vs Castle (+6600)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 16:48
04.07.2018 18:32
511
320
HotA, Bet vs Lizzard, mt_JC (0-0)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 13:48
04.07.2018 16:44
520
321
HotA, Tourney, Блиц JC vs Lizzard semi-Final bo3(1-0) Inf vs Ramp (continue)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 11:40
04.07.2018 13:44
423
322
HotA, Bet game JC vs Gomunguls, Stronghold vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 10:28
04.07.2018 11:36
394
323
HotA, Bet game vs Napalm, JC , Flux vs Necr (continue)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2018 10:20
04.07.2018 10:24
92
324
Hmm3 от папашки :)
02.07.2018 22:40
02.07.2018 22:40
122
325
HotA, Bet game vs Napalm, JC , Flux vs Necr (continue)
Hmm3 от папашки :)
02.07.2018 20:44
02.07.2018 22:36
155
326
HotA, Tourney Game of Thrones vs MikeM, bo2(0-0) Diamond, Castle vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
02.07.2018 12:52
02.07.2018 17:56
370
327
HotA, Tourney Блиц JC vs Lizzard, 1/2 Final bo3 (1-0). Inf vs Ramp (+6100)
Hmm3 от папашки :)
26.06.2018 17:56
26.06.2018 22:56
610
328
HotA, Tourney Блиц JC vs Lizzard, 1/2 Final bo3 (0-0). Necr vs Flux (-6500)
Hmm3 от папашки :)
26.06.2018 17:48
26.06.2018 17:52
104
329
Hmm3 от папашки :)
26.06.2018 17:44
26.06.2018 17:44
8
330
Hmm3 от папашки :)
26.06.2018 16:40
26.06.2018 16:40
378
331
HotA, Tourney Блиц JC vs Lizzard, 1/2 Final bo3 (0-0). Necr vs Flux (-6500)
Hmm3 от папашки :)
26.06.2018 14:32
26.06.2018 16:36
481
332
HotA, Bet vs Gomunguls, JC, Stronghold vs Fortress (+3800)
Hmm3 от папашки :)
26.06.2018 14:28
26.06.2018 14:28
2
333
HotA, Bet vs Gomunguls, JC, Stronghold vs Fortress (+3800)
Hmm3 от папашки :)
25.06.2018 13:04
25.06.2018 14:56
538
334
HotA, Bet vs Napalm, JC, FLux vs Necr (+6400)
Hmm3 от папашки :)
25.06.2018 13:00
25.06.2018 13:00
1
335
HotA, Bet vs Napalm, JC, FLux vs Necr (+6400)
Hmm3 от папашки :)
23.06.2018 13:36
23.06.2018 16:36
578
336
HotA, Bet vs Napalm, JC, Inf vs Flux (+7300)
Hmm3 от папашки :)
23.06.2018 12:40
23.06.2018 13:32
336
337
SoD, Series vs Redwhait Bo3 (1-1) Anarchy full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
23.06.2018 12:32
23.06.2018 12:36
46
338
SoD, Series vs Redwhait Bo3 (1-1) Anarchy full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
22.06.2018 19:08
23.06.2018 00:00
614
339
SoD, Tourney Battle of Favorites vs BISHOP, bo3(0-1) Anarchy 200% Dung vs Dung(continue)
Hmm3 от папашки :)
19.06.2018 21:52
20.06.2018 01:52
410
340
Hmm3 от папашки :)
19.06.2018 21:48
19.06.2018 21:48
2
341
SoD, Tourney OnlyXL vs Sanin, Dung vs Tower (-3800)
Hmm3 от папашки :)
18.06.2018 21:32
18.06.2018 23:20
700
342
HotA, Блитц JC vs BISHOP,bo3(1-1), Dung vs Inf (-6000)
Hmm3 от папашки :)
18.06.2018 16:32
18.06.2018 21:28
545
343
Стрим без войса, HotA, Блитц JC vs BISHOP,bo3(0-1), FLux vs Castle (+4400)
Hmm3 от папашки :)
18.06.2018 16:28
18.06.2018 16:28
36
344
Hmm3 от папашки :)
18.06.2018 16:24
18.06.2018 16:24
2
345
Стрим без войса, HotA, Блитц JC vs BISHOP,bo3(0-1), FLux vs Castle (+4400)
Hmm3 от папашки :)
17.06.2018 21:52
18.06.2018 01:28
1896
346
Hmm3 от папашки :)
17.06.2018 21:48
17.06.2018 21:48
2
347
SoD, Tourney Battle of Favorites vs BISHOP, Bo3(0-1), Dung Anarchy 200%
Hmm3 от папашки :)
14.06.2018 23:00
15.06.2018 00:00
479
348
SoD, Bo3 vs Redwhait,(0-1) Mini-Nostalgia, Stronghold vs Castle(continue)
Hmm3 от папашки :)
14.06.2018 21:20
14.06.2018 22:56
515
349
SoD, Tourney, Battle of Favorites vs BISHOP, Dung vs Dung, Anarchy, 200%
Hmm3 от папашки :)
14.06.2018 19:48
14.06.2018 21:16
487
350
SoD, Bet Anarchy vs Falcone, Necr vs Ramp (200%)
Hmm3 от папашки :)
14.06.2018 18:12
14.06.2018 19:44
376
351
SoD, Bet Anarchy vs Falcone, Necr vs Ramp (200%)
Hmm3 от папашки :)
13.06.2018 23:36
14.06.2018 02:28
346
352
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
13.06.2018 23:20
13.06.2018 23:32
81
353
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
12.06.2018 23:04
13.06.2018 01:32
534
354
Hmm3 от папашки :)
10.06.2018 02:08
10.06.2018 02:08
276
355
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
09.06.2018 22:24
10.06.2018 02:04
622
356
Hmm3 от папашки :)
09.06.2018 22:20
09.06.2018 22:20
88
357
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
09.06.2018 18:36
09.06.2018 22:16
502
358
Hmm3 от папашки :)
09.06.2018 18:32
09.06.2018 18:32
7
359
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
08.06.2018 20:16
09.06.2018 01:20
1002
360
Hmm3 от папашки :)
08.06.2018 20:12
08.06.2018 20:12
21
361
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
08.06.2018 20:04
08.06.2018 20:08
102
362
Hmm3 от папашки :)
08.06.2018 19:56
08.06.2018 19:56
3
363
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (+5600)
Hmm3 от папашки :)
07.06.2018 12:48
07.06.2018 13:52
644
364
SoD, Tourney OnlyXL, vs Mercurial, Fortress vs Castle (continue) / HotA, JC vs Falcone, Bet, Continue
Hmm3 от папашки :)
07.06.2018 12:40
07.06.2018 12:44
87
365
Hmm3 от папашки :)
07.06.2018 12:36
07.06.2018 12:36
4
366
SoD, Tourney OnlyXL, vs Mercurial, Fortress vs Castle (continue) / HotA, JC vs Falcone, Bet, Continue
Hmm3 от папашки :)
05.06.2018 18:36
05.06.2018 20:12
394
367
Hota, Bet 6lm10a vs Falcone, Ramp vs Cove (continue)
Hmm3 от папашки :)
05.06.2018 17:32
05.06.2018 18:32
528
368
SoD, Bet game vs FTS , Anarchy! Castle vs Dung (-3300) 160%
Hmm3 от папашки :)
05.06.2018 17:16
05.06.2018 17:28
96
369
SoD, Bet game vs FTS , Anarchy! Castle vs Dung (-3300) 160%
Hmm3 от папашки :)
04.06.2018 22:20
05.06.2018 00:28
770
370
HotA, Bet game vs FTS , mt_JC, Castle (-2800)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2018 21:12
04.06.2018 22:16
524
371
HotA, Tourney Game of Thrones vs FTS, Diamond, Castle vs Dung bo2(0-1)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2018 20:08
04.06.2018 21:08
446
372
HotA, Tourney, Блиц JC vs BISHOP, Cove vs Inf(continue)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2018 19:20
04.06.2018 20:04
327
373
HotA, Tourney, Блиц JC vs BISHOP, Cove vs Inf(continue)
Hmm3 от папашки :)
03.06.2018 21:32
04.06.2018 00:28
584
374
Hmm3 от папашки :)
03.06.2018 21:28
03.06.2018 21:28
4
375
HotA, Bet JC vs Falcone, Tower vs Inf (+5100)
Hmm3 от папашки :)
01.06.2018 22:08
02.06.2018 00:40
517
376
Hmm3 от папашки :)
01.06.2018 22:04
01.06.2018 22:04
5
377
HotA, Bet JC vs dawidu91, Flux vs Fortress (-3400)
Hmm3 от папашки :)
31.05.2018 17:24
31.05.2018 21:00
1310
378
HotA, Bet JC vs Gomunguls, Cove vs Tower (-5100)
Hmm3 от папашки :)
31.05.2018 17:04
31.05.2018 17:20
244
379
HotA, Bet JC vs Gomunguls, Cove vs Tower (-5100)
Hmm3 от папашки :)
31.05.2018 10:16
31.05.2018 12:28
718
380
HotA, Tourney Game of Thrones-2 vs Lizzard, bo2(1-0) JC, Castle vs Ramp(continue)
Hmm3 от папашки :)
31.05.2018 10:08
31.05.2018 10:12
96
381
Hmm3 от папашки :)
31.05.2018 10:04
31.05.2018 10:04
2
382
Hmm3 от папашки :)
30.05.2018 14:28
30.05.2018 14:28
340
383
HotA, Tourney Game of Thrones-2 vs Lizzard, bo2(1-0) JC, Castle vs Ramp(continue)
Hmm3 от папашки :)
30.05.2018 10:24
30.05.2018 14:24
685
384
HotA, Bet vs u2noob, JC, Dung vs Cove (-5200)
Hmm3 от папашки :)
30.05.2018 10:20
30.05.2018 10:20
1
385
HotA, Bet vs u2noob, JC, Dung vs Cove (-5200)
Hmm3 от папашки :)
29.05.2018 14:20
29.05.2018 18:20
788
386
HotA, Tourney vs BISHOP, Блиц Джеб, Cove vs Inf (+3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
29.05.2018 14:16
29.05.2018 14:16
32
387
Hmm3 от папашки :)
29.05.2018 14:12
29.05.2018 14:12
2
388
HotA, Tourney vs BISHOP, Блиц Джеб, Cove vs Inf (+3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
28.05.2018 19:08
28.05.2018 21:24
482
389
Hmm3 от папашки :)
28.05.2018 19:04
28.05.2018 19:04
1
390
HotA, Bet vs Falcone, Ramp vs Necr (+6500)
Hmm3 от папашки :)
27.05.2018 11:32
27.05.2018 15:24
572
391
HotA, Bet vs BISHOP, JC, Stronghold vs Flux (+5300)
Hmm3 от папашки :)
27.05.2018 00:28
27.05.2018 01:28
718
392
HotA, Bet vs Falcone, mt_JC, Flux (-3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
26.05.2018 19:48
27.05.2018 00:24
576
393
Hmm3 от папашки :)
26.05.2018 03:00
26.05.2018 03:00
252
394
HotA, Bet vs Falcone, JC, Stronghold vs Fortress (-4300)
Hmm3 от папашки :)
26.05.2018 00:44
26.05.2018 02:56
500
395
HotA, Bet vs Falcone, JC, Necr vs Flux (-2400)
Hmm3 от папашки :)
26.05.2018 00:36
26.05.2018 00:40
48
396
Hmm3 от папашки :)
24.05.2018 16:20
24.05.2018 16:20
353
397
HotA, Bet vs Falcone, JC, Necr vs Flux (-2400)
Hmm3 от папашки :)
24.05.2018 13:48
24.05.2018 16:16
717
398
HotA, Bet vs Falcone, mt_Jebus, Castle (-1400)
Hmm3 от папашки :)
24.05.2018 12:16
24.05.2018 13:44
358
399
Hmm3 от папашки :)
23.05.2018 13:44
23.05.2018 13:44
179
400
HotA, Tourney, Game of Thrones vs FTS, bo2(0-1) Diamond, Castle vs Dung(alamar)
Hmm3 от папашки :)
23.05.2018 12:04
23.05.2018 13:40
372
401
HotA, Bet vs Gomunguls, Ramp vs Castle (+6000)
Hmm3 от папашки :)
23.05.2018 12:00
23.05.2018 12:00
9
402
HotA, Bet vs Gomunguls, Ramp vs Castle (+6000)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2018 19:16
22.05.2018 22:04
490
403
HotA, Tourney Game of Thrones, JC vs Lizzard, Castle vs Ramp (Eleshar) bo2(1-0) (+4900 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2018 19:00
22.05.2018 19:12
146
404
Hmm3 от папашки :)
22.05.2018 18:56
22.05.2018 18:56
7
405
HotA, Tourney Game of Thrones, JC vs Lizzard, Castle vs Ramp (Eleshar) bo2(1-0) (+4900 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2018 14:48
22.05.2018 16:00
642
406
HotA, Tourney Game of Thrones, JC vs Lizzard, Castle vs Ramp (Eleshar) bo2(1-0)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2018 14:44
22.05.2018 14:44
74
407
HotA, JC vs BISHOP, Necr vs Tower (-6700) / SoD, Tourney OnlyXL vs Mercurial-, Fortress vs Castle (+5700)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2018 14:40
22.05.2018 14:40
19
408
HotA, JC vs BISHOP, Necr vs Tower (-6700) / SoD, Tourney OnlyXL vs Mercurial-, Fortress vs Castle (+5700)
Hmm3 от папашки :)
21.05.2018 20:04
21.05.2018 21:00
615
409
HotA, Tourney Game of Thrones - 2, 6lm10a vs Lizzard, Castle vs Ramp(Eleshar)
Hmm3 от папашки :)
21.05.2018 14:56
21.05.2018 20:00
436
410
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Fortress (-4600)
Hmm3 от папашки :)
21.05.2018 14:52
21.05.2018 14:52
31
411
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Fortress (-4600)
Hmm3 от папашки :)
20.05.2018 21:20
21.05.2018 00:08
912
412
SoD, Tourney Battle of Favorites vs Heroin_HP, bo3(0-1) 6lm10a Dung vs Necr (+2900 for color)
Hmm3 от папашки :)
19.05.2018 00:04
19.05.2018 04:00
188
413
SoD, Tourney Battle of Favorites vs Heroin_HP, bo3(0-1) 6lm10a Dung vs Necr (+2900 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.05.2018 12:32
18.05.2018 15:44
702
414
SoD, Tourney Battle of Favorites vs Heroin_HP, bo3(0-1) Dung vs Necr (+2900 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.05.2018 12:20
18.05.2018 12:28
142
415
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Cove vs Tower (+1900)
Hmm3 от папашки :)
18.05.2018 12:16
18.05.2018 12:16
40
416
Hmm3 от папашки :)
18.05.2018 12:12
18.05.2018 12:12
3
417
Hmm3 от папашки :)
16.05.2018 12:32
16.05.2018 12:32
225
418
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Cove vs Tower (+1900)
Hmm3 от папашки :)
16.05.2018 10:36
16.05.2018 12:28
445
419
Hmm3 от папашки :)
16.05.2018 01:04
16.05.2018 01:04
172
420
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Cove vs Tower (+1900)
Hmm3 от папашки :)
15.05.2018 19:40
16.05.2018 01:00
435
421
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Ramp vs Castle (+4200)
Hmm3 от папашки :)
15.05.2018 19:28
15.05.2018 19:36
102
422
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Ramp vs Castle (+4200)
Hmm3 от папашки :)
15.05.2018 12:52
15.05.2018 14:56
396
423
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Ramp vs Castle (+4200)
Hmm3 от папашки :)
14.05.2018 22:32
15.05.2018 00:28
666
424
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Fortress vs Dung (+2500)
Hmm3 от папашки :)
14.05.2018 19:04
14.05.2018 22:28
426
425
Hmm3 от папашки :)
14.05.2018 19:00
14.05.2018 19:00
10
426
HotA, Mini-nostalgia Bet vs Sav1tar, Fortress vs Dung (+2500)
Hmm3 от папашки :)
14.05.2018 12:44
14.05.2018 16:16
434
427
HotA, JC Bet vs BISHOP, Flux vs Cove (-5000)
Hmm3 от папашки :)
14.05.2018 12:40
14.05.2018 12:40
24
428
HotA, JC Bet vs BISHOP, Flux vs Cove (-5000)
Hmm3 от папашки :)
13.05.2018 20:44
14.05.2018 00:20
754
429
HotA, JC Bet vs BISHOP, Castle vs Necro (-3600 for color)
Hmm3 от папашки :)
12.05.2018 22:52
13.05.2018 01:56
664
430
SoD, Tourney Блиц JC vs BISHOP, bo3 (0-1) Castle vs Flux (-7400)
Hmm3 от папашки :)
12.05.2018 20:36
12.05.2018 22:48
595
431
SoD, Tourney, OnlyXL vs Mercuiry DVZ, Dung vs Fortress (-2500)
Hmm3 от папашки :)
11.05.2018 13:20
11.05.2018 15:32
698
432
SoD, Bet JC vs Dark, Stronghold vs Castle (+7700)
Hmm3 от папашки :)
11.05.2018 11:32
11.05.2018 13:16
430
433
HotA , Блиц JC Tourney Bo3(1-0) vs Saneok, Castle vs Ramp (-3300)
Hmm3 от папашки :)
11.05.2018 11:20
11.05.2018 11:28
91
434
HotA , Блиц JC Tourney Bo3(1-0) vs Saneok, Castle vs Ramp (-3300)
Hmm3 от папашки :)
10.05.2018 19:52
10.05.2018 23:36
811
435
HotA , Блиц JC Tourney vs Saneok, Tower vs Wlux (+6700)
Hmm3 от папашки :)
10.05.2018 17:00
10.05.2018 19:48
580
436
HotA, Bet vs Falcone, JC, Stronghold vs Castle (+6200)
Hmm3 от папашки :)
10.05.2018 12:40
10.05.2018 16:56
475
437
SoD , Блиц JC Tourney vs BISHOP, Flux vs Ramp (+3100 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.05.2018 12:32
10.05.2018 12:36
82
438
Hmm3 от папашки :)
10.05.2018 12:28
10.05.2018 12:28
4
439
SoD , Блиц JC Tourney vs BISHOP, Flux vs Ramp (+3100 for color)
Hmm3 от папашки :)
09.05.2018 22:28
10.05.2018 00:04
266
440
Arena V vs Mizrael(ПАРАГОН ПРОЙДЕН!)
Hmm3 от папашки :)
09.05.2018 22:24
09.05.2018 22:24
16
441
Arena V vs Mizrael(ПАРАГОН ПРОЙДЕН!)
Hmm3 от папашки :)
05.05.2018 10:48
05.05.2018 19:04
216
442
Arena V vs Mizrael(ПАРАГОН ПРОЙДЕН!)
Hmm3 от папашки :)
04.05.2018 11:24
04.05.2018 12:36
416
443
Arena V vs Mizrael(ПАРАГОН ПРОЙДЕН!)
Hmm3 от папашки :)
01.05.2018 12:08
01.05.2018 18:08
382
444
Hmm3 от папашки :)
01.05.2018 12:04
01.05.2018 12:04
1
445
Arena V vs Mizrael(ПАРАГОН ПРОЙДЕН!)
Hmm3 от папашки :)
30.04.2018 16:08
30.04.2018 21:20
310
446
Hmm3 от папашки :)
30.04.2018 16:04
30.04.2018 16:04
1
447
Arena V vs Mizrael(ПАРАГОН ПРОЙДЕН!)
Hmm3 от папашки :)
27.04.2018 19:52
27.04.2018 20:32
586
448
Paragon 2.0 (final stage)
Hmm3 от папашки :)
27.04.2018 16:44
27.04.2018 19:48
453
449
HotA, Bet JC vs Falcone, Flux vs Inf (-4400)
Hmm3 от папашки :)
26.04.2018 21:20
27.04.2018 00:08
922
450
HotA, Bet JC vs Lizzard, Flux vs Dung (+2300 for color)
Hmm3 от папашки :)
26.04.2018 21:12
26.04.2018 21:16
112
451
HotA, Bet JC vs Lizzard, Flux vs Dung (+2300 for color)
Hmm3 от папашки :)
26.04.2018 09:40
26.04.2018 16:20
714
452
SoD, JC vs Amieloo, Necr vs wlux (-6400)
Hmm3 от папашки :)
26.04.2018 09:36
26.04.2018 09:36
7
453
Hmm3 от папашки :)
25.04.2018 13:36
25.04.2018 13:36
471
454
SoD, JC vs Amieloo, Necr vs wlux (-6400)
Hmm3 от папашки :)
25.04.2018 09:52
25.04.2018 13:32
942
455
HotA, Bet JC vs Falcone, Dung vs Flux (-2500)
Hmm3 от папашки :)
25.04.2018 09:44
25.04.2018 09:48
40
456
HotA, Bet JC vs Falcone, Dung vs Flux (-2500)
Hmm3 от папашки :)
24.04.2018 12:12
24.04.2018 16:24
738
457
SoD, Restream Tourney Вне Закона - 3, GrandFinal, Dirty_player vs BISHOP, bo5(1-1) full random 200%
Hmm3 от папашки :)
24.04.2018 11:40
24.04.2018 12:08
287
458
Hmm3 от папашки :)
23.04.2018 22:36
23.04.2018 22:36
424
459
SoD, Restream Tourney Вне Закона - 3, GrandFinal, Dirty_player vs BISHOP, bo5(1-1) full random 200%
Hmm3 от папашки :)
23.04.2018 14:28
23.04.2018 22:32
951
460
SoD, Финал сателлита к СНГ, Mini-nostalgia vs Dave_hun, Flux vs Inf (-4400)
Hmm3 от папашки :)
23.04.2018 14:20
23.04.2018 14:24
88
461
Hmm3 от папашки :)
23.04.2018 14:16
23.04.2018 14:16
1
462
SoD, Финал сателлита к СНГ, Mini-nostalgia vs Dave_hun, Flux vs Inf (-4400)
Hmm3 от папашки :)
20.04.2018 21:28
20.04.2018 23:12
718
463
Hmm3 от папашки :)
20.04.2018 21:24
20.04.2018 21:24
7
464
SoD, Финал сателлита к СНГ, Mini-nostalgia vs Dave_hun, Flux vs Inf (-4400)
Hmm3 от папашки :)
20.04.2018 13:08
20.04.2018 16:08
914
465
SoD bet vs Sav1tar, JC, Castle vs Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
20.04.2018 13:00
20.04.2018 13:04
75
466
SoD bet vs Sav1tar, JC, Castle vs Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
19.04.2018 23:20
20.04.2018 03:48
599
467
Алко-стрим vs Boohmieloo, JC, ЛУНА vs Necrishka(bottle bet)
Hmm3 от папашки :)
19.04.2018 18:52
19.04.2018 23:16
702
468
SoD Bet vs Sav1tar, JC, Castle vs Ramp (-7700)
Hmm3 от папашки :)
19.04.2018 18:44
19.04.2018 18:48
94
469
SoD Bet vs Sav1tar, JC, Castle vs Ramp (-7700)
Hmm3 от папашки :)
19.04.2018 11:16
19.04.2018 16:28
513
470
SoD Bet vs Sav1tar, JC, Castle vs Ramp (-7700)
Hmm3 от папашки :)
18.04.2018 13:28
18.04.2018 15:52
558
471
SoD Bet vs kamukag3e, Flux vs Necr (+7800)
Hmm3 от папашки :)
18.04.2018 13:16
18.04.2018 13:24
109
472
SoD Bet vs kamukag3e, Flux vs Necr (+7800)
Hmm3 от папашки :)
17.04.2018 19:36
18.04.2018 00:44
710
473
Hmm3 от папашки :)
17.04.2018 19:32
17.04.2018 19:32
13
474
HotA Bet JC vs Gomunguls, Necro vs Cove (-7000)
Hmm3 от папашки :)
17.04.2018 13:48
17.04.2018 15:52
916
475
SoD, Bet JC vs kamukag3e, Flux vs Necr (+7800)
Hmm3 от папашки :)
17.04.2018 11:08
17.04.2018 13:44
458
476
Diamond vs De_Luxe, Flux vs Tower (-3700)
Hmm3 от папашки :)
16.04.2018 22:48
17.04.2018 00:36
576
477
HotA Bet vs u2noob, Spider, Ramp vs Dung (+900 for color) / Diamond vs De_Luxe, Flux vs Tower (-3700)
Hmm3 от папашки :)
16.04.2018 22:00
16.04.2018 22:44
605
478
HotA Bet vs u2noob, Spider, Ramp vs Dung (+900 for color)
Hmm3 от папашки :)
16.04.2018 19:00
16.04.2018 21:56
572
479
Hmm3 от папашки :)
16.04.2018 15:04
16.04.2018 15:04
409
480
SoD, Tourney Battle of favorites vs Redwhait, Mini-nostalgia, Dung vs Necr bo3(1-1)
Hmm3 от папашки :)
16.04.2018 12:08
16.04.2018 15:00
816
481
Hmm3 от папашки :)
16.04.2018 12:04
16.04.2018 12:04
6
482
SoD, Tourney Блиц JC vs Browser, Bo3(1-0) Castle vs Dung (-7200)
Hmm3 от папашки :)
15.04.2018 20:24
16.04.2018 00:08
809
483
SoD, Tourney Блиц JC vs Browser, Necr vs Flux (-7500)
Hmm3 от папашки :)
15.04.2018 17:48
15.04.2018 20:20
780
484
HotA, Bet vs De_Luxe, diamond, Stronghold vs Castle (+1100)
Hmm3 от папашки :)
15.04.2018 11:52
15.04.2018 17:44
592
485
Hmm3 от папашки :)
15.04.2018 11:48
15.04.2018 11:48
7
486
SoD, Tourney OnlyXL, vs Zoog, Flux vs Ramp (+2300)
Hmm3 от папашки :)
14.04.2018 21:24
15.04.2018 01:28
588
487
HotA, Bet, JC vs Lizzard, Necr vs Castle (-5200)
Hmm3 от папашки :)
14.04.2018 21:16
14.04.2018 21:20
40
488
HotA, Bet, JC vs Lizzard, Necr vs Castle (-5200)
Hmm3 от папашки :)
13.04.2018 10:32
13.04.2018 13:24
820
489
HotA, Bet, JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (continue)
Hmm3 от папашки :)
13.04.2018 09:24
13.04.2018 10:28
339
490
SoD, Tourney Battle of Favorites vs Redwhait, playoff, bo3 (1-1) Mini-nostalgia, Dung vs Necro (-3600 for color)
Hmm3 от папашки :)
12.04.2018 18:28
12.04.2018 22:12
1050
491
СНГ сателит vs Falcone, JC, Necr vs Stronghold (-8900)
Hmm3 от папашки :)
12.04.2018 13:04
12.04.2018 18:24
735
492
HotA Bet, JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-3000 for color)
Hmm3 от папашки :)
12.04.2018 09:36
12.04.2018 13:00
592
493
СНГ сателит vs Twaryna, Mini-nostalgia, Necr vs Castle (-4500)
Hmm3 от папашки :)
12.04.2018 09:28
12.04.2018 09:32
63
494
СНГ сателит vs Twaryna, Mini-nostalgia, Necr vs Castle (-4500)
Hmm3 от папашки :)
11.04.2018 20:48
12.04.2018 01:28
550
495
HotA, Bet, Diamond vs Lizzard, Flux vs Dung (-2000)
Hmm3 от папашки :)
11.04.2018 20:24
11.04.2018 20:44
228
496
HotA, Bet, Diamond vs Lizzard, Flux vs Dung (-2000)
Hmm3 от папашки :)
10.04.2018 09:24
10.04.2018 15:44
646
497
Hmm3 от папашки :)
10.04.2018 09:20
10.04.2018 09:20
8
498
HotA, Bet, Diamond vs De_Luxe, Cove vs Fortress (-1100)
Hmm3 от папашки :)
09.04.2018 19:48
09.04.2018 23:04
694
499
HotA, Bet, 6lm10a vs u2noob, Ramp vs Stronghold (-2800)
Hmm3 от папашки :)
09.04.2018 13:56
09.04.2018 19:44
534
500
HotA, Bet, JC vs Lizzard, Inf vs Ramp (continue)
Hmm3 от папашки :)
09.04.2018 09:16
09.04.2018 11:00
698
501
HotA, Bet, JC vs Falcone, Fortress vs Flux (+6000)
Hmm3 от папашки :)
09.04.2018 09:12
09.04.2018 09:12
34
502
HotA, Bet, JC vs Falcone, Fortress vs Flux (+6000)
Hmm3 от папашки :)
08.04.2018 21:16
09.04.2018 01:20
722
503
SoD, Tourney OnlyXL vs Positive, Castle vs Necr (+5100)
Hmm3 от папашки :)
08.04.2018 21:08
08.04.2018 21:12
78
504
SoD, Tourney OnlyXL vs Positive, Castle vs Necr (+5100)
Hmm3 от папашки :)
08.04.2018 10:32
08.04.2018 18:56
662
505
Hmm3 от папашки :)
08.04.2018 10:28
08.04.2018 10:28
6
506
SoD, Tourney Battle of Favorites, vs Redwhait, Dung vs Necr bo3(1-0) Mini-nostalgia
Hmm3 от папашки :)
07.04.2018 17:12
07.04.2018 21:56
714
507
SoD, Tourney Battle of Favorites, vs Redwhait, Dung vs Necr bo3(1-0)
Hmm3 от папашки :)
07.04.2018 17:00
07.04.2018 17:08
503
508
restream Grandfinal "Вне Закона - 3", Dirty_player vs BISHOP, Anarchy, bo5 (1-0)
Hmm3 от папашки :)
07.04.2018 14:12
07.04.2018 16:56
575
509
SoD, Tourney The Favorites vs Redwhait, Dung vs Necro (-3600 for color)
Hmm3 от папашки :)
07.04.2018 10:24
07.04.2018 14:08
742
510
HotA bet, mt_JC vs FTS, Flux (-3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
07.04.2018 10:08
07.04.2018 10:20
105
511
HotA bet, mt_JC vs FTS, Flux (-3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
06.04.2018 12:52
06.04.2018 16:12
878
512
Hmm3 от папашки :)
06.04.2018 12:48
06.04.2018 12:48
5
513
HotA Bet, JC vs Falcone, Castle vs Inf (-2700)
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 17:44
05.04.2018 20:52
802
514
ПАРАПАРАГОН !
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 17:40
05.04.2018 17:40
16
515
ПАРАПАРАГОН !
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 14:28
05.04.2018 16:12
540
516
SoD bet vs Dark, JC, Tower vs Flux (+7100)
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 13:12
05.04.2018 14:24
536
517
SoD bet vs Dark, JC, Stronghold vs Fortress (+4500)
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 11:52
05.04.2018 13:08
536
518
HotA Bet vs Lizzard, JC, Inf vs Ramp (+6000)
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 10:08
05.04.2018 11:48
474
519
World Tournament vs Dawidu(poland), Diamond, Stronghold vs Fortress (+2900)
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 10:00
05.04.2018 10:04
43
520
Hmm3 от папашки :)
05.04.2018 00:24
05.04.2018 00:24
259
521
World Tournament vs Dawidu(poland), Diamond, Stronghold vs Fortress (+2900)
Hmm3 от папашки :)
04.04.2018 20:40
05.04.2018 00:20
518
522
World Tournament vs Dawidu(poland), Diamond
Hmm3 от папашки :)
04.04.2018 20:12
04.04.2018 20:36
212
523
Bet game vs Freeman, JC, Tower vs Cove (+5700) (continue)
Hmm3 от папашки :)
04.04.2018 20:08
04.04.2018 20:08
44
524
Bet game vs Freeman, JC, Tower vs Cove (+5700) (continue)
Hmm3 от папашки :)
04.04.2018 11:40
04.04.2018 15:32
768
525
Bet game vs Freeman, JC, Tower vs Cove (+5700)
Hmm3 от папашки :)
04.04.2018 11:32
04.04.2018 11:36
41
526
Bet game vs Freeman, JC, Tower vs Cove (+5700)
Hmm3 от папашки :)
03.04.2018 15:28
03.04.2018 15:56
686
527
Bet game vs Freeman, JC, Dung vs Necr (+6700)
Hmm3 от папашки :)
03.04.2018 11:04
03.04.2018 15:24
567
528
Bet game vs Falcone, JC Ramp vs Flux(-2200)
Hmm3 от папашки :)
03.04.2018 09:20
03.04.2018 11:00
313
529
Bet game vs Falcone, JC Ramp vs Flux(-2200)
Hmm3 от папашки :)
02.04.2018 19:20
03.04.2018 00:32
776
530
SNG Satellite vs Lizzard, round 2, Anarchy, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
02.04.2018 19:12
02.04.2018 19:16
79
531
SNG Satellite vs Lizzard, round 2, Anarchy, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
02.04.2018 14:04
02.04.2018 16:28
1010
532
SNG Satellite vs Dirty_player, diamond without rules, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
02.04.2018 11:24
02.04.2018 14:00
526
533
HotA Bet game vs Freesha, JC, Flux vs Cove(continue)
Hmm3 от папашки :)
02.04.2018 11:16
02.04.2018 11:20
65
534
HotA Bet game vs Freesha, JC, Flux vs Cove(continue)
Hmm3 от папашки :)
01.04.2018 23:04
02.04.2018 01:24
483
535
HotA Bet game vs BISHOP, JC, Stronghold vs Castle (+6100)
Hmm3 от папашки :)
01.04.2018 19:28
01.04.2018 23:00
747
536
SoD, Tourney Блиц Джеб vs Georg_ , Flux vs Ramp (+3200 for color) bo3(1-0)
Hmm3 от папашки :)
01.04.2018 16:32
01.04.2018 19:24
689
537
SoD, Tourney Блиц Джеб vs Georg_ , Dung vs Flux (+4100)
Hmm3 от папашки :)
01.04.2018 13:28
01.04.2018 16:28
573
538
Hmm3 от папашки :)
01.04.2018 13:24
01.04.2018 13:24
6
539
HotA, JC vs Falcone, Castle vs Ramp (-3500)
Hmm3 от папашки :)
31.03.2018 19:16
31.03.2018 23:12
952
540
Restream Tourney Вне Закона - 3, Grand Final, Dirty_player vs BISHOP, Bo5(0-0)
Hmm3 от папашки :)
31.03.2018 13:32
31.03.2018 19:12
713
541
SoD, Satellite vs Dirty_player, Diamond without rules, bo1, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
30.03.2018 10:44
30.03.2018 16:36
772
542
HotA, JC vs freesha, Flux vs Inf (-4900)
Hmm3 от папашки :)
30.03.2018 10:36
30.03.2018 10:40
64
543
HotA, JC vs freesha, Flux vs Inf (-4900)
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 23:08
30.03.2018 01:24
707
544
HotA, JC vs freesha, Necr vs Flux (-5700)
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 23:00
29.03.2018 23:04
64
545
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 22:56
29.03.2018 22:56
9
546
HotA, JC vs freesha, Necr vs Flux (-5700)
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 20:16
29.03.2018 20:32
710
547
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 20:12
29.03.2018 20:12
65
548
HotA, JC vs freesha, Necr vs Flux (-5700)
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 15:40
29.03.2018 20:08
870
549
HotA, JC vs freesha, Cove vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
29.03.2018 15:36
29.03.2018 15:36
38
550
HotA, JC vs freesha, Cove vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
28.03.2018 19:40
29.03.2018 00:20
812
551
HotA, Tourney Блиц JC vs Jelen117, Bo3, Castle vs Necro (1-0)
Hmm3 от папашки :)
28.03.2018 18:40
28.03.2018 19:36
921
552
HotA, mt_JC vs Lizzard, Stronghold (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
28.03.2018 13:28
28.03.2018 18:36
881
553
HotA, mt_JC vs Lizzard, Stronghold (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
27.03.2018 11:20
27.03.2018 15:04
934
554
HotA, mt_JC vs Lizzard, Stronghold (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
26.03.2018 10:16
26.03.2018 15:04
690
555
HotA, JC vs freesha, Cove vs Inf (-3400)
Hmm3 от папашки :)
26.03.2018 00:56
26.03.2018 01:44
672
556
HotA, JC vs Bishop, Necr vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
25.03.2018 22:40
26.03.2018 00:52
505
557
HotA, JC vs freesha, Inf vs Ramp (+4500)
Hmm3 от папашки :)
25.03.2018 19:24
25.03.2018 22:36
544
558
Hmm3 от папашки :)
24.03.2018 15:28
24.03.2018 15:28
645
559
HotA, JC vs freesha, Inf vs Ramp (+4500)
Hmm3 от папашки :)
24.03.2018 13:04
24.03.2018 15:24
1290
560
HotA, mt_JC vs freesha, Cove (+5100 for color)
Hmm3 от папашки :)
24.03.2018 09:40
24.03.2018 13:00
743
561
HotA, JC vs BISHOP, Necr vs Fortress(-5000)
Hmm3 от папашки :)
24.03.2018 09:32
24.03.2018 09:36
57
562
HotA, JC vs BISHOP, Necr vs Fortress(-5000)
Hmm3 от папашки :)
23.03.2018 22:20
24.03.2018 01:12
528
563
HotA, mt_JC vs freesha, Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
23.03.2018 22:12
23.03.2018 22:16
30
564
HotA, mt_JC vs freesha, Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
23.03.2018 10:44
23.03.2018 15:32
700
565
Hmm3 от папашки :)
22.03.2018 14:28
22.03.2018 14:28
408
566
HotA, mt_JC vs L, Necr (-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.03.2018 11:36
22.03.2018 14:24
550
567
HotA, mt_JC vs Lizzard, Flux (+4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.03.2018 11:32
22.03.2018 11:32
12
568
Hmm3 от папашки :)
21.03.2018 13:08
21.03.2018 13:08
371
569
HotA, mt_JC vs Lizzard, Flux (+4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
21.03.2018 12:00
21.03.2018 13:04
504
570
HotA, mt_JC vs Lizzard, Castle (-4000 for color)
Hmm3 от папашки :)
21.03.2018 10:52
21.03.2018 11:56
423
571
HotA, JC vs BISHOP, Castle vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
21.03.2018 10:12
21.03.2018 10:48
255
572
Hmm3 от папашки :)
21.03.2018 10:08
21.03.2018 10:08
7
573
Hmm3 от папашки :)
21.03.2018 01:52
21.03.2018 01:52
165
574
HotA, JC vs BISHOP, Castle vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 23:16
21.03.2018 01:48
330
575
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 23:12
20.03.2018 23:12
13
576
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 17:12
20.03.2018 17:12
471
577
HotA, mt_JC vs freesha, Dung (+5200 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 15:20
20.03.2018 17:08
620
578
HotA, mt_JC vs Lizzard, Dung (+4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 12:16
20.03.2018 15:16
583
579
HotA, JC vs Lizzard, Castle vs Cove (continue)
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 11:32
20.03.2018 12:12
448
580
HotA, JC vs Bishop, Castle vs Fortress (-4500)
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 11:00
20.03.2018 11:28
311
581
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 10:56
20.03.2018 10:56
13
582
HotA, JC vs Bishop, Castle vs Fortress (-4500)
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 01:20
20.03.2018 01:56
614
583
Hmm3 от папашки :)
20.03.2018 01:16
20.03.2018 01:16
49
584
HotA, JC vs Bishop, Castle vs Fortress (-4500)
Hmm3 от папашки :)
19.03.2018 22:00
20.03.2018 01:12
884
585
HotA, mt_JC vs freesha, Fortress (+4700)
Hmm3 от папашки :)
19.03.2018 21:48
19.03.2018 21:56
127
586
HotA, mt_JC vs freesha, Fortress (+4700)
Hmm3 от папашки :)
19.03.2018 10:48
19.03.2018 16:00
756
587
HotA, mt_JC vs freesha, Inf (+4500)
Hmm3 от папашки :)
19.03.2018 10:40
19.03.2018 10:44
107
588
Hmm3 от папашки :)
19.03.2018 10:36
19.03.2018 10:36
7
589
HotA, mt_JC vs freesha, Inf (+4500)
Hmm3 от папашки :)
18.03.2018 15:56
18.03.2018 22:44
704
590
HotA, mt_JC vs freesha, Flux (+4800 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.03.2018 12:24
18.03.2018 15:52
593
591
HotA, mt_JC vs freesha, Flux (+4800 for color)
Hmm3 от папашки :)
17.03.2018 20:00
18.03.2018 00:32
734
592
HotA, mt_JC vs Lizzard, Cove (continue)
Hmm3 от папашки :)
17.03.2018 19:36
17.03.2018 19:56
209
593
HotA, mt_JC vs Lizzard, Cove (continue)
Hmm3 от папашки :)
17.03.2018 13:56
17.03.2018 15:56
528
594
HotA, mt_JC vs Lizzard, Cove (continue)
Hmm3 от папашки :)
16.03.2018 10:32
16.03.2018 15:24
788
595
SoD, Tourney Battle of Favorites vs MrPinchy, Spider, Dung vs Flux (continue)
Hmm3 от папашки :)
16.03.2018 10:28
16.03.2018 10:28
9
596
Hmm3 от папашки :)
16.03.2018 03:24
16.03.2018 03:24
200
597
SoD, Tourney Battle of Favorites vs MrPinchy, Spider, Dung vs Flux (continue)
Hmm3 от папашки :)
15.03.2018 23:00
16.03.2018 03:20
400
598
HotA, JC vs BISHOP, Necr vs Tower (-6100)
Hmm3 от папашки :)
15.03.2018 20:36
15.03.2018 22:56
610
599
SoD, Tourney Battle of Favorites vs MrPinchy, Spider, Dung vs Flux.
Hmm3 от папашки :)
15.03.2018 20:24
15.03.2018 20:32
75
600
SoD, Tourney Battle of Favorites vs MrPinchy, Spider, Dung vs Flux.
Hmm3 от папашки :)
15.03.2018 11:52
15.03.2018 14:20
636
601
HotA JC vs BISHOP, Flux vs Castle(Continue)
Hmm3 от папашки :)
15.03.2018 11:48
15.03.2018 11:48
37
602
HotA JC vs BISHOP, Flux vs Castle(Continue)
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 23:48
15.03.2018 02:20
397
603
Зеркальный джеб vs Lizzard, Cove(-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 23:44
14.03.2018 23:44
32
604
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 23:40
14.03.2018 23:40
6
605
Зеркальный джеб vs Lizzard, Cove(-4200 for color)
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 14:04
14.03.2018 17:16
702
606
Зеркальный джеб vs Lizzard, Ramp (continue)
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 09:28
14.03.2018 14:00
425
607
Paragon перед сном! HellOhuel
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 09:24
14.03.2018 09:24
13
608
Hmm3 от папашки :)
14.03.2018 00:48
14.03.2018 00:48
203
609
Paragon перед сном! HellOhuel
Hmm3 от папашки :)
13.03.2018 22:56
14.03.2018 00:44
401
610
Hmm3 от папашки :)
13.03.2018 22:52
13.03.2018 22:52
7
611
Hmm3 от папашки :)
13.03.2018 16:16
13.03.2018 16:16
476
612
HotA, JC vs Lizzard, Flux vs Inf (-5700)
Hmm3 от папашки :)
13.03.2018 10:16
13.03.2018 16:12
950
613
HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Castle (+6000)
Hmm3 от папашки :)
13.03.2018 10:04
13.03.2018 10:12
83
614
HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Castle (+6000)
Hmm3 от папашки :)
12.03.2018 11:20
12.03.2018 16:56
1158
615
HotA, JC vs Lizzard, Castle vs Ramp (-6000)
Hmm3 от папашки :)
12.03.2018 10:08
12.03.2018 11:16
447
616
HotA, Mirror JC vs Gomunguls, Flux (continue)
Hmm3 от папашки :)
12.03.2018 09:56
12.03.2018 10:04
96
617
HotA, Mirror JC vs Gomunguls, Flux (continue)
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 19:44
11.03.2018 21:48
650
618
HotA, Diamond vs De_Luxe, Castle vs Dung (-1900 for color)
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 15:08
11.03.2018 19:40
550
619
HotA, Diamond vs De_Luxe, Ramp vs Dung (-1800 for color)
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 13:00
11.03.2018 15:04
649
620
HotA, Diamond vs De_Luxe, Necro vs Stronghold (+1800)
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 12:24
11.03.2018 12:56
549
621
HotA, Diamond vs De_Luxe, Flux vs Cove(continue)
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 10:28
11.03.2018 12:20
504
622
HotA, JC vs Stinger, Inf vs Cove (+3700)
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 10:20
11.03.2018 10:24
101
623
Hmm3 от папашки :)
11.03.2018 10:16
11.03.2018 10:16
5
624
HotA, JC vs Stinger, Inf vs Cove (+3700)
Hmm3 от папашки :)
10.03.2018 15:12
10.03.2018 19:44
799
625
SoD, JC vs Sta1u4, Flux vs Dung (+2000 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.03.2018 12:00
10.03.2018 15:08
790
626
SoD, Tourney Блиц JC vs Tungus, bo3(1-0) Castle vs Dung (-4000)
Hmm3 от папашки :)
10.03.2018 11:32
10.03.2018 11:56
471
627
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Castle (+2900)
Hmm3 от папашки :)
10.03.2018 11:00
10.03.2018 11:28
379
628
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Castle (+2900)
Hmm3 от папашки :)
09.03.2018 22:40
10.03.2018 02:52
568
629
SoD, Tourney Блиц JC vs Tungus, bo3(1-0) Castle vs Dung (-4000)
Hmm3 от папашки :)
09.03.2018 22:28
09.03.2018 22:36
150
630
SoD, Tourney Блиц JC vs Tungus, bo3(1-0) Castle vs Dung (-4000)
Hmm3 от папашки :)
09.03.2018 13:52
09.03.2018 15:48
775
631
SoD, Tourney Блиц JC vs Tungus, bo3 Stronghold vs Flux (-3400 for color)
Hmm3 от папашки :)
09.03.2018 11:00
09.03.2018 13:48
894
632
HotA, Tourney Блиц JC vs Loinz, bo3(1-1) Castle vs Inf (-7500)
Hmm3 от папашки :)
09.03.2018 10:36
09.03.2018 10:56
297
633
HotA, Tourney Блиц JC vs Loinz, bo3(1-1) Castle vs Inf (-7500)
Hmm3 от папашки :)
08.03.2018 18:16
08.03.2018 21:28
798
634
HotA, JC vs Bishop, Castle vs Necr (+3100 for color)
Hmm3 от папашки :)
08.03.2018 16:16
08.03.2018 18:12
726
635
HotA, JC vs Falcone, Necr vs Dung (-2300)
Hmm3 от папашки :)
08.03.2018 12:11
08.03.2018 16:12
741
636
Hmm3 от папашки :)
07.03.2018 00:56
07.03.2018 00:56
286
637
HotA, JC vs u2noob, Necr vs Fortress (-3100)
Hmm3 от папашки :)
06.03.2018 21:48
07.03.2018 00:52
594
638
HotA, Spider vs u2noob, Cove vs Castle (continue)
Hmm3 от папашки :)
06.03.2018 18:28
06.03.2018 21:44
387
639
HotA, mt_JC vs Gomunguls, Flux (-3900)
Hmm3 от папашки :)
06.03.2018 13:12
06.03.2018 16:12
594
640
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Dung (+2700)
Hmm3 от папашки :)
06.03.2018 00:12
06.03.2018 03:32
571
641
HotA, JC vs BISHOP, Castle vs Inf (-7600)
Hmm3 от папашки :)
05.03.2018 23:28
06.03.2018 00:08
510
642
HotA, mt_JC vs Lizzard, Inf (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
05.03.2018 23:16
05.03.2018 23:24
195
643
Hmm3 от папашки :)
05.03.2018 23:12
05.03.2018 23:12
7
644
HotA, mt_JC vs Lizzard, Inf (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
05.03.2018 10:32
05.03.2018 11:56
680
645
HotA, mt_JC vs Lizzard, Tower(continue)
Hmm3 от папашки :)
05.03.2018 08:28
05.03.2018 10:28
339
646
HotA, JC vs Falcone, Fortress vs Inf (+3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
05.03.2018 08:24
05.03.2018 08:24
6
647
Hmm3 от папашки :)
04.03.2018 15:44
04.03.2018 15:44
298
648
HotA, JC vs Falcone, Fortress vs Inf (+3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
04.03.2018 13:12
04.03.2018 15:40
596
649
HotA, DIamond vs De_Luxe, Flux vs Cove (-3000)
Hmm3 от папашки :)
04.03.2018 12:44
04.03.2018 13:08
220
650
HotA, DIamond vs De_Luxe, Flux vs Cove (-3000)
Hmm3 от папашки :)
03.03.2018 21:20
04.03.2018 00:44
334
651
HotA, JC vs Stinger, Necr vs Fortress (-5000)
Hmm3 от папашки :)
03.03.2018 17:01
03.03.2018 21:16
675
652
HotA, JC vs Gomunguls, Flux vs Inf (-5700)
Hmm3 от папашки :)
03.03.2018 14:00
03.03.2018 16:57
690
653
HotA, mt_JC vs Lizzard, Fortress(-3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
03.03.2018 13:52
03.03.2018 13:56
87
654
Hmm3 от папашки :)
03.03.2018 13:48
03.03.2018 13:48
4
655
HotA, mt_JC vs Lizzard, Fortress(-3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
02.03.2018 13:00
02.03.2018 15:36
716
656
HotA, mt_JC vs Lizzard, Fortress
Hmm3 от папашки :)
02.03.2018 12:56
02.03.2018 12:56
72
657
HotA, JC vs Falcone, Cove vs Flux (+5000)
Hmm3 от папашки :)
02.03.2018 12:52
02.03.2018 12:52
36
658
Hmm3 от папашки :)
01.03.2018 23:56
01.03.2018 23:56
249
659
HotA, JC vs Falcone, Cove vs Flux (+5000)
Hmm3 от папашки :)
01.03.2018 17:24
01.03.2018 23:52
687
660
HotA, JC vs Lizzard, Ramp vs Dung (-3500 for color)
Hmm3 от папашки :)
01.03.2018 10:44
01.03.2018 17:20
600
661
HotA, JC vs Lizzard, inf vs Cove (+2300)
Hmm3 от папашки :)
01.03.2018 10:00
01.03.2018 10:40
264
662
HotA, JC vs Lizzard, inf vs Cove (+2300)
Hmm3 от папашки :)
28.02.2018 15:04
28.02.2018 15:08
500
663
Hmm3 от папашки :)
28.02.2018 15:00
28.02.2018 15:00
0
664
HotA, JC vs Lizzard, inf vs Cove (+2300)
Hmm3 от папашки :)
28.02.2018 12:16
28.02.2018 14:56
868
665
HotA, tourney Блиц JC vs Loinz, Tower vs Necro (+6500)
Hmm3 от папашки :)
28.02.2018 12:08
28.02.2018 12:12
59
666
HotA, tourney Блиц JC vs Loinz, Tower vs Necro (+6500)
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 22:12
28.02.2018 02:36
629
667
HotA, tourney Блиц JC vs Loinz, Necr vs Dung (-3900)
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 19:16
27.02.2018 22:08
776
668
HotA, JC vs Lizzard, Сove vs Fortress (-3500)
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 19:08
27.02.2018 19:12
101
669
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 15:08
27.02.2018 15:08
243
670
HotA, JC vs Lizzard, Сove vs Fortress (-3500)
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 14:56
27.02.2018 15:04
486
671
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Fortress (+3600)
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 13:12
27.02.2018 14:52
422
672
Польские Хота Аренки с Бишопом
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 13:04
27.02.2018 13:08
55
673
Польские Хота Аренки с Бишопом
Hmm3 от папашки :)
27.02.2018 01:32
27.02.2018 03:00
392
674
SoD, Anarchy vs BISHOP, Full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
26.02.2018 23:16
27.02.2018 01:28
428
675
HotA, Spider vs u2noob, Cove vs Castle / SoD, Anarchy vs BISHOP, Full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
26.02.2018 21:36
26.02.2018 23:12
540
676
HotA, Diamond vs u2noob, Inf vs Castle (continue)
Hmm3 от папашки :)
26.02.2018 18:16
26.02.2018 21:32
590
677
HotA, JC vs Falcone, Flux vs Dung (+3800)
Hmm3 от папашки :)
26.02.2018 15:04
26.02.2018 18:12
710
678
HotA, JC vs Falcone necr vs Fortress (-6000)
Hmm3 от папашки :)
26.02.2018 12:40
26.02.2018 15:00
630
679
HotA, JC vs BISHOP, Castle vs Necro (-3000)
Hmm3 от папашки :)
26.02.2018 12:32
26.02.2018 12:36
72
680
HotA, JC vs BISHOP, Castle vs Necro (-3000)
Hmm3 от папашки :)
25.02.2018 22:52
26.02.2018 03:40
472
681
SoD, JC vs BISHOP, Tower vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
25.02.2018 22:28
25.02.2018 22:48
261
682
Hmm3 от папашки :)
25.02.2018 22:24
25.02.2018 22:24
36
683
SoD, JC vs BISHOP, Tower vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
25.02.2018 21:32
25.02.2018 22:20
419
684
Hmm3 от папашки :)
24.02.2018 15:16
24.02.2018 15:16
267
685
HotA, Diamond vs u2noob, Inf vs Castle (+3900)
Hmm3 от папашки :)
24.02.2018 13:44
24.02.2018 15:12
534
686
HotA, Spider vs u2noob, Fortress vs Castle(continue)
Hmm3 от папашки :)
24.02.2018 13:08
24.02.2018 13:40
390
687
HotA, JC vs Falcone, Ramp vs Inf (-2700)
Hmm3 от папашки :)
24.02.2018 12:16
24.02.2018 13:04
280
688
HotA, JC vs Falcone, Ramp vs Inf (-2700)
Hmm3 от папашки :)
23.02.2018 22:00
24.02.2018 01:48
481
689
SoD, JC vs BISHOP, Tower vs Inf
Hmm3 от папашки :)
23.02.2018 21:56
23.02.2018 21:56
8
690
SoD, JC vs BISHOP, Tower vs Inf
Hmm3 от папашки :)
22.02.2018 21:32
23.02.2018 00:56
610
691
PARAGON 2.0 Королева Боли говНЕЛКА. (слушаем дотку, болеем за ВП)
Hmm3 от папашки :)
22.02.2018 19:32
22.02.2018 21:28
355
692
HotA, JC vs Falcone, Tower vs Dung (+6600)
Hmm3 от папашки :)
22.02.2018 14:32
22.02.2018 19:28
641
693
HotA, mt_JC vs Stinger, Ramp (+5000 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.02.2018 13:48
22.02.2018 14:28
324
694
HotA, mt_JC vs Stinger, Ramp (+5000 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.02.2018 13:48
20.02.2018 17:28
608
695
HotA, JC vs Falcone, Castle vs Stronghold (-5000)
Hmm3 от папашки :)
20.02.2018 13:36
20.02.2018 13:44
124
696
HotA, JC vs Falcone, Castle vs Stronghold (-5000)
Hmm3 от папашки :)
19.02.2018 17:56
20.02.2018 02:08
738
697
HotA, JC vs Falcone, Flux vs Fortress (-3800)
Hmm3 от папашки :)
19.02.2018 14:44
19.02.2018 17:52
556
698
HotA, mt_JC vs BISHOP, Castle (-4800 for color)
Hmm3 от папашки :)
19.02.2018 14:24
19.02.2018 14:40
234
699
Hmm3 от папашки :)
19.02.2018 03:36
19.02.2018 03:36
101
700
HotA, mt_JC vs BISHOP, Castle (-4800 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.02.2018 17:04
19.02.2018 03:32
744
701
HotA, JEBUS CROSS vs BISHOP, NECR vs fortress (-4900)
Hmm3 от папашки :)
18.02.2018 16:56
18.02.2018 17:00
79
702
HotA, JEBUS CROSS vs BISHOP, NECR vs fortress (-4900)
Hmm3 от папашки :)
17.02.2018 22:24
18.02.2018 02:40
580
703
HotA, Diamond vs De_luxe, Ramp vs Castle (-1800)
Hmm3 от папашки :)
17.02.2018 18:56
17.02.2018 22:20
505
704
HotA, Diamond vs De_luxe, Cove vs Fortress (-2400)
Hmm3 от папашки :)
17.02.2018 12:04
17.02.2018 18:52
573
705
HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Flux (continue)
Hmm3 от папашки :)
17.02.2018 12:00
17.02.2018 12:00
39
706
Hmm3 от папашки :)
17.02.2018 11:56
17.02.2018 11:56
1
707
HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Flux (continue)
Hmm3 от папашки :)
16.02.2018 10:12
16.02.2018 15:04
828
708
Hmm3 от папашки :)
16.02.2018 10:08
16.02.2018 10:08
11
709
SoD, Mini-nostalgia vs Patriot, Inf vs Dung (+6200)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 21:44
16.02.2018 01:24
498
710
HotA, JC vs Falcone, Fortress vs Ramp (-2500 for color)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 18:40
15.02.2018 21:40
476
711
HotA, JC vs Falcone, Fortress vs Ramp (-2500 for color)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 14:36
15.02.2018 16:28
578
712
HotA, JC vs Falcone, Necr vs Inf (-4700)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 11:16
15.02.2018 14:32
495
713
HotA, JC, Necr vs Inf (-4700)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 11:04
15.02.2018 11:12
183
714
HotA, Блиц JC, Necr vs Inf (-4700)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 11:00
15.02.2018 11:00
81
715
HotA, Diamond vs u2noob, Inf vs Stronghold (+2800)
Hmm3 от папашки :)
15.02.2018 10:52
15.02.2018 10:56
48
716
Hmm3 от папашки :)
14.02.2018 02:44
14.02.2018 02:44
117
717
HotA, Diamond vs u2noob, Inf vs Stronghold (+2800)
Hmm3 от папашки :)
13.02.2018 22:44
14.02.2018 02:40
345
718
HotA, Diamond vs De_Luxe, Dung vs Necr (continue)
Hmm3 от папашки :)
13.02.2018 22:36
13.02.2018 22:40
66
719
HotA, Diamond vs De_Luxe, Dung vs Necr (continue)
Hmm3 от папашки :)
13.02.2018 14:52
13.02.2018 20:08
564
720
Поиск оппонента / Paragon 2.0 ( продолжение)
Hmm3 от папашки :)
13.02.2018 13:20
13.02.2018 14:48
320
721
SoD JC vs BISHOP, Stronghold vs Tower (-8200)
Hmm3 от папашки :)
13.02.2018 13:00
13.02.2018 13:16
162
722
SoD JC vs BISHOP, Stronghold vs Tower (-8200)
Hmm3 от папашки :)
11.02.2018 22:28
12.02.2018 03:40
788
723
SoD, tourney Battle of Favorites vs Andres, JC, Dung vs Dung (+3100 for color)
Hmm3 от папашки :)
11.02.2018 14:36
11.02.2018 20:47
701
724
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Cove (+2100 for color)
Hmm3 от папашки :)
11.02.2018 14:34
11.02.2018 14:34
9
725
HotA, JC vs BISHOP, Flux vs Cove (+2100 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.02.2018 23:16
11.02.2018 02:32
591
726
HotA, Mirror JC vs BISHOP, Ramp (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.02.2018 23:01
10.02.2018 23:12
175
727
HotA, Mirror JC vs BISHOP, Ramp (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.02.2018 15:20
10.02.2018 19:32
710
728
HotA, Mirror JC vs BISHOP, Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
10.02.2018 12:52
10.02.2018 15:16
442
729
HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Flux (+4400)
Hmm3 от папашки :)
10.02.2018 12:24
10.02.2018 12:48
158
730
Hmm3 от папашки :)
09.02.2018 15:28
09.02.2018 15:28
128
731
HotA, JC vs Lizzard, Stronghold vs Flux (+4400)
Hmm3 от папашки :)
09.02.2018 12:24
09.02.2018 15:24
529
732
HotA, Bet vs u2noob, Spider, Fortress vs Castle (+4500)
Hmm3 от папашки :)
09.02.2018 11:48
09.02.2018 12:20
113
733
HotA, Bet vs u2noob, Spider, Fortress vs Castle (+4500)
Hmm3 от папашки :)
08.02.2018 18:52
09.02.2018 00:56
528
734
HotA, Bet vs u2noob, Mini-nostalgia, Flux vs Dung (+1800) / Параллельно аренки с бишопом
Hmm3 от папашки :)
08.02.2018 17:13
08.02.2018 18:48
415
735
HotA, Bet vs u2noob, Mini-nostalgia, Flux vs Dung (+1800) / Параллельно аренки с бишопом
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 22:40
08.02.2018 01:32
429
736
HotA, Bet vs u2noob, Mini-nostalgia, Flux vs Dung (+1800)
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 20:40
07.02.2018 22:36
468
737
HotA, mirror JC vs Stinger, Dung (-3300 for color)
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 19:44
07.02.2018 20:36
427
738
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 19:40
07.02.2018 19:40
15
739
HotA, mirror JC vs Stinger, Dung (-3300 for color)
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 13:44
07.02.2018 16:40
556
740
Продолжение партии со стингером Mirror_JC, Flux
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 11:24
07.02.2018 13:40
331
741
SoD, Блиц JC vs Warriator, Bo3 (1-0) Fortress vs Stronghold (-4700)
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 11:20
07.02.2018 11:20
43
742
Hmm3 от папашки :)
07.02.2018 11:16
07.02.2018 11:16
12
743
SoD, Блиц JC vs Warriator, Bo3 (1-0) Fortress vs Stronghold (-4700)
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 21:28
07.02.2018 02:08
731
744
HotA, mirror_JC vs Gomunguls, Cove (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 21:24
06.02.2018 21:24
24
745
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 17:12
06.02.2018 17:12
308
746
HotA, mirror_JC vs Gomunguls, Cove (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 14:12
06.02.2018 17:08
611
747
HotA, tourney блиц JC, vs Izgoy, Castle vs Dung (-8200)
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 11:16
06.02.2018 14:08
449
748
SoD, tourney блиц JC, продолжаем второй тур с Warriator, Flux vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 11:08
06.02.2018 11:12
48
749
SoD, tourney блиц JC, продолжаем второй тур с Warriator, Flux vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 01:28
06.02.2018 01:48
616
750
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 01:24
06.02.2018 01:24
116
751
SoD, tourney блиц JC, продолжаем второй тур с Warriator, Flux vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 01:12
06.02.2018 01:20
530
752
Hmm3 от папашки :)
06.02.2018 01:08
06.02.2018 01:08
103
753
SoD, tourney блиц JC, продолжаем второй тур с Warriator, Flux vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
05.02.2018 22:04
06.02.2018 01:04
548
754
Hmm3 от папашки :)
05.02.2018 22:00
05.02.2018 22:00
6
755
HotA, Bet game vs De_Luxe, Diamond, Dung vs Necr (-1800)
Hmm3 от папашки :)
05.02.2018 12:56
05.02.2018 14:32
466
756
HotA, Bet game vs De_Luxe, Diamond, Dung vs Stronghold(-2500)
Hmm3 от папашки :)
05.02.2018 11:36
05.02.2018 12:52
328
757
SoD, tourney Блиц JC vs Warriator, Wlux vs Stronghold (-1000)
Hmm3 от папашки :)
05.02.2018 11:16
05.02.2018 11:32
185
758
Hmm3 от папашки :)
05.02.2018 11:12
05.02.2018 11:12
6
759
SoD, tourney Блиц JC vs Warriator, Wlux vs Stronghold (-1000)
Hmm3 от папашки :)
04.02.2018 21:00
04.02.2018 22:40
1108
760
HotA, tourney Блиц JC vs Izgoy, Tower vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
04.02.2018 20:44
04.02.2018 20:56
393
761
Hmm3 от папашки :)
04.02.2018 20:40
04.02.2018 20:40
80
762
HotA, tourney Блиц JC vs Izgoy, Tower vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
04.02.2018 15:28
04.02.2018 20:36
737
763
HotA, mt_JC vs BISHOP, Inferno (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
04.02.2018 14:48
04.02.2018 15:24
374
764
Hmm3 от папашки :)
03.02.2018 21:36
03.02.2018 21:36
437
765
HotA, mt_JC vs BISHOP, Inferno (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
03.02.2018 19:32
03.02.2018 21:32
713
766
Продолжение Блиц JC vs Saneok, Ramp vs Fortress bo3(1-0)
Hmm3 от папашки :)
03.02.2018 14:28
03.02.2018 19:28
696
767
Аренки с Бишопом
Hmm3 от папашки :)
03.02.2018 14:08
03.02.2018 14:24
178
768
Hmm3 от папашки :)
03.02.2018 14:04
03.02.2018 14:04
7
769
Аренки с Бишопом
Hmm3 от папашки :)
02.02.2018 11:08
02.02.2018 14:56
626
770
Hmm3 от папашки :)
02.02.2018 11:04
02.02.2018 11:04
5
771
Аренки с Бишопом
Hmm3 от папашки :)
01.02.2018 20:56
02.02.2018 00:52
334
772
Hmm3 от папашки :)
01.02.2018 20:52
01.02.2018 20:52
23
773
Tourney Блиц JC vs Saneok, Ramp vs Fortress (-1500)
Hmm3 от папашки :)
01.02.2018 13:36
01.02.2018 18:56
942
774
HotA, mt_JC vs Lizzard, Cove (-3900 for color)
Hmm3 от папашки :)
01.02.2018 10:48
01.02.2018 13:32
362
775
HotA, mt_JC vs BISHOP, Stronghold (+4900 for color)
Hmm3 от папашки :)
01.02.2018 08:44
01.02.2018 10:44
275
776
Hmm3 от папашки :)
01.02.2018 08:40
01.02.2018 08:40
2
777
HotA, mt_JC vs BISHOP, Stronghold (+4900 for color)
Hmm3 от папашки :)
31.01.2018 20:52
01.02.2018 00:40
528
778
HotA, mt_JC vs Lizzard, Tower (+4700)
Hmm3 от папашки :)
31.01.2018 20:48
31.01.2018 20:48
33
779
HotA, mt_JC vs Lizzard, Tower (+4700)
Hmm3 от папашки :)
31.01.2018 08:24
31.01.2018 12:24
646
780
Hmm3 от папашки :)
31.01.2018 08:20
31.01.2018 08:20
2
781
Продолжение Парагона!
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 16:56
30.01.2018 18:44
462
782
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 16:20
30.01.2018 16:20
315
783
Продолжение Парагона!
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 16:12
30.01.2018 16:16
630
784
HotA, mt_JC vs Lizzard, Tower (+4700)
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 15:44
30.01.2018 16:08
471
785
HotA, mt_JC vs Lizzard, Dung (+4500)
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 11:04
30.01.2018 15:40
530
786
Аренки с Бишопом перед сном!
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 10:44
30.01.2018 11:00
164
787
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 10:40
30.01.2018 10:40
6
788
Hmm3 от папашки :)
30.01.2018 01:08
30.01.2018 01:08
178
789
Аренки с Бишопом перед сном!
Hmm3 от папашки :)
29.01.2018 23:24
30.01.2018 01:04
283
790
HotA mt_JC vs Lizzard, Dung (+4500 for color)
Hmm3 от папашки :)
29.01.2018 13:28
29.01.2018 16:32
756
791
HotA mt_JC vs Gomunguls, Wlux(continue)
Hmm3 от папашки :)
29.01.2018 10:32
29.01.2018 13:24
501
792
Hmm3 от папашки :)
29.01.2018 10:28
29.01.2018 10:28
9
793
Hmm3 от папашки :)
29.01.2018 00:58
29.01.2018 00:58
223
794
Аренки с Бишопом
Hmm3 от папашки :)
28.01.2018 23:44
29.01.2018 00:52
498
795
SoD, Tourney блиц Jebus vs saneok, Fortress vs Tower (-5600)
Hmm3 от папашки :)
28.01.2018 19:36
28.01.2018 23:40
729
796
HotA Bet vs De_Luxe, Diamond, Cove vs Stronghold (-3100)
Hmm3 от папашки :)
28.01.2018 19:32
28.01.2018 19:32
68
797
Hmm3 от папашки :)
28.01.2018 19:28
28.01.2018 19:28
13
798
HotA Bet vs De_Luxe, Diamond, Cove vs Stronghold (-3100)
Hmm3 от папашки :)
28.01.2018 13:04
28.01.2018 13:48
987
799
HotA Bet vs De_Luxe, Diamond, Ramp vs Necro (-4200)
Hmm3 от папашки :)
28.01.2018 10:16
28.01.2018 13:00
681
800
HotA Bet mt_JC vs BISHOP, Stronghold (+4700)
28.01.2018 10:04
28.01.2018 10:12
48
801
HotA Bet mt_JC vs BISHOP, Stronghold (+4700)
Hmm3 от папашки :)
27.01.2018 09:40
27.01.2018 13:16
1298
802
Hmm3 от папашки :)
27.01.2018 09:36
27.01.2018 09:36
11
803
Hmm3 от папашки :)
27.01.2018 02:16
27.01.2018 02:16
285
804
HotA Bet mt_JC vs BISHOP, Stronghold (+4700)
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 23:40
27.01.2018 02:12
570
805
HotA Bet mt_JC vs BISHOP, Cove (+4000)
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 23:00
26.01.2018 23:36
437
806
HotA Bet mt_JC vs Lizzard, Ramp (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 22:12
26.01.2018 22:56
423
807
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 22:08
26.01.2018 22:08
9
808
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 15:40
26.01.2018 15:40
451
809
HotA Bet mt_JC vs Lizzard, Ramp (-4100 for color)
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 11:24
26.01.2018 15:36
902
810
SoD Tourney Battle of Favorites vs Blitz, Dung vs Necro, Mini-nostalgia
Hmm3 от папашки :)
26.01.2018 11:16
26.01.2018 11:20
76
811
SoD Tourney Battle of Favorites vs Blitz, Dung vs Necro, Mini-nostalgia
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 22:12
25.01.2018 23:24
472
812
HotA mt_JC vs Gomunguls, Ramp (-5200 for color)
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 21:56
25.01.2018 22:08
183
813
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 21:52
25.01.2018 21:52
19
814
HotA mt_JC vs Gomunguls, Ramp (-5200 for color)
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 14:20
25.01.2018 17:24
792
815
HotA mt_JC vs Lizzard, Stronghold (+3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 09:32
25.01.2018 14:16
516
816
Пару аренок с Бишопом перед сном
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 09:20
25.01.2018 09:28
74
817
Hmm3 от папашки :)
25.01.2018 09:16
25.01.2018 09:16
6
818
Пару аренок с Бишопом перед сном
Hmm3 от папашки :)
24.01.2018 23:28
25.01.2018 01:12
338
819
HotA, Bet mt_JC vs Gomunguls, Tower (+6000 for color)
Hmm3 от папашки :)
24.01.2018 19:20
24.01.2018 23:24
734
820
Hmm3 от папашки :)
24.01.2018 19:16
24.01.2018 19:16
12
821
HotA, Bet mt_JC vs Lizzard, Fortress (-3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
24.01.2018 08:56
24.01.2018 12:48
542
822
SoD Блиц JC tourney vs Saneok, Fortress vs Tower (-5600)
Hmm3 от папашки :)
24.01.2018 08:52
24.01.2018 08:52
7
823
SoD Блиц JC tourney vs Saneok, Fortress vs Tower (-5600)
Hmm3 от папашки :)
23.01.2018 12:52
23.01.2018 14:44
764
824
HotA Блиц JC tourney vs Izgoy, Inf vs Cove (-3900)
Hmm3 от папашки :)
23.01.2018 10:56
23.01.2018 12:48
466
825
HotA Bet game vs Hi-Tech, mt_JC , Ramp (+4300 for color)
Hmm3 от папашки :)
23.01.2018 10:20
23.01.2018 10:52
237
826
HotA Bet game vs Hi-Tech, mt_JC , Ramp (+4300 for color)
Hmm3 от папашки :)
22.01.2018 19:28
23.01.2018 00:16
814
827
HotA Bet game vs BISHOP, INFERNO (-4000 for red) Серия выиграна!(3-1)
Hmm3 от папашки :)
22.01.2018 19:20
22.01.2018 19:24
113
828
Hmm3 от папашки :)
22.01.2018 19:16
22.01.2018 19:16
6
829
HotA Bet game vs BISHOP, INFERNO (-4000 for red) Серия выиграна!(3-1)
Hmm3 от папашки :)
21.01.2018 19:32
21.01.2018 22:40
764
830
HotA Series Bo5(2-1) vs BISHOP, mt_JC, Castle (+4200)
Hmm3 от папашки :)
21.01.2018 13:52
21.01.2018 19:28
833
831
HotA Diamond vs De_Luxe, cove vs Necr (-2900)
Hmm3 от папашки :)
21.01.2018 09:52
21.01.2018 11:52
783
832
HotA Mirror_JC vs Lizzard Castle (+3400 for color)
Hmm3 от папашки :)
21.01.2018 09:40
21.01.2018 09:48
114
833
Hmm3 от папашки :)
21.01.2018 09:36
21.01.2018 09:36
10
834
HotA Mirror_JC vs Lizzard Castle (+3400 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.01.2018 10:00
20.01.2018 14:52
1062
835
HotA Mirror_JC vs Lizzard (-4700 for color)
Hmm3 от папашки :)
20.01.2018 09:32
20.01.2018 09:56
124
836
Hmm3 от папашки :)
20.01.2018 09:28
20.01.2018 09:28
10
837
HotA Mirror_JC vs Lizzard (-4700 for color)
Hmm3 от папашки :)
19.01.2018 10:32
19.01.2018 16:20
870
838
HotA Bo5(2-0) Mirror_JC Series(by love_loko) vs BISHOP, Necro (-3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
19.01.2018 09:00
19.01.2018 10:28
414
839
Hmm3 от папашки :)
19.01.2018 08:56
19.01.2018 08:56
9
840
HotA Bo5(2-0) Mirror_JC Series(by love_loko) vs BISHOP, Necro (-3700 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.01.2018 20:04
19.01.2018 00:20
756
841
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Stronghold (-4000 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.01.2018 19:48
18.01.2018 20:00
225
842
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Stronghold (-4000 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.01.2018 13:52
18.01.2018 17:12
984
843
HotA Mirror_JC vs Gomunguls, Castle (+5000)
Hmm3 от папашки :)
18.01.2018 13:32
18.01.2018 13:48
232
844
HotA Mirror_JC vs Gomunguls, Castle (+5000)
Hmm3 от папашки :)
17.01.2018 19:28
17.01.2018 22:00
778
845
HotA Mirror_JC vs Gomunguls, Stronghold (-3700)
Hmm3 от папашки :)
17.01.2018 18:40
17.01.2018 19:24
396
846
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Dung (-3200 for color)
Hmm3 от папашки :)
17.01.2018 08:48
17.01.2018 14:44
632
847
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Dung (-3200 for color)
Hmm3 от папашки :)
16.01.2018 14:56
16.01.2018 16:32
662
848
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Cove(+3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
16.01.2018 14:00
16.01.2018 14:52
388
849
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Cove(+3800 for color)
Hmm3 от папашки :)
15.01.2018 11:44
15.01.2018 15:20
898
850
HotA Mirror_JC vs Lizzard, Ramp
Hmm3 от папашки :)
15.01.2018 09:20
15.01.2018 11:40
508
851
HotA Mirror_JC Bo5 Series vs BISHOP, Cove (-4300) (1-0)
Hmm3 от папашки :)
15.01.2018 09:12
15.01.2018 09:16
69
852
HotA Mirror_JC Bo5 Series vs BISHOP, Cove (-4300) (1-0)
Hmm3 от папашки :)
15.01.2018 02:32
15.01.2018 05:16
1106
853
HotA Mirror_JC Bo5 Series vs BISHOP, Tower (-3800) (0-0)
Hmm3 от папашки :)
15.01.2018 01:48
15.01.2018 02:28
1638
854
Hmm3 от папашки :)
14.01.2018 15:20
14.01.2018 15:20
402
855
HotA Mirror_JC Bo5 Series vs BISHOP, Tower (-3800) (0-0)
Hmm3 от папашки :)
14.01.2018 12:12
14.01.2018 15:16
959
856
HotA Mirror Jebus vs BISHOP, Necr
Hmm3 от папашки :)
14.01.2018 10:24
14.01.2018 12:08
568
857
HotA Mirror Jebus vs Gomunguls, Dung (-2500 for Shakhti)
Hmm3 от папашки :)
14.01.2018 10:20
14.01.2018 10:20
58
858
Hmm3 от папашки :)
14.01.2018 10:16
14.01.2018 10:16
24
859
HotA Mirror Jebus vs Gomunguls, Dung (-2500 for Shakhti)
Hmm3 от папашки :)
13.01.2018 22:40
14.01.2018 03:32
764
860
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Ramp (+3900 for Color)
Hmm3 от папашки :)
13.01.2018 22:36
13.01.2018 22:36
6
861
Hmm3 от папашки :)
13.01.2018 02:16
13.01.2018 02:16
131
862
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Ramp (+3900 for Color)
Hmm3 от папашки :)
12.01.2018 21:20
13.01.2018 02:12
440
863
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Ramp (+3900 for Color)
Hmm3 от папашки :)
11.01.2018 13:32
11.01.2018 14:00
635
864
HotA Mirror Jebus vs Lizzard,Fortress (-3500 for Drakon)
Hmm3 от папашки :)
11.01.2018 09:20
11.01.2018 13:28
606
865
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Necro (-3200 for red)
Hmm3 от папашки :)
11.01.2018 09:16
11.01.2018 09:16
12
866
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Necro (-3200 for red)
Hmm3 от папашки :)
10.01.2018 13:48
10.01.2018 16:56
822
867
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Necro (-3200 for red)
Hmm3 от папашки :)
09.01.2018 12:48
09.01.2018 16:40
674
868
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Flux (+2900)
Hmm3 от папашки :)
09.01.2018 12:40
09.01.2018 12:44
555
869
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Inf (-2700)
Hmm3 от папашки :)
09.01.2018 10:12
09.01.2018 12:36
600
870
HotA Mirror Jebus vs BISHOP, Necro TANT
Hmm3 от папашки :)
09.01.2018 09:44
09.01.2018 10:08
187
871
Hmm3 от папашки :)
09.01.2018 03:04
09.01.2018 03:04
192
872
HotA Mirror Jebus vs BISHOP, Necro TANT
Hmm3 от папашки :)
09.01.2018 00:36
09.01.2018 03:00
346
873
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Castle (-3000 for valeska). Анализ новой хоты вечером
Hmm3 от папашки :)
08.01.2018 21:52
09.01.2018 00:32
537
874
HotA Mirror Jebus vs Lizzard, Castle (-3000 for valeska). Анализ новой хоты вечером
Hmm3 от папашки :)
08.01.2018 09:52
08.01.2018 14:54
1134
875
SoD, JC vs Gomunguls, Fortress vs Stronghold(-1500) / Анализ новой хоты после катки с Гомунгулсом
Hmm3 от папашки :)
08.01.2018 09:32
08.01.2018 09:48
139
876
SoD, JC vs Gomunguls, Fortress vs Stronghold(-1500) / Анализ новой хоты после катки с Гомунгулсом
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 21:40
08.01.2018 02:12
872
877
SoD, JC vs Gomunguls, Fortress vs Stronghold(-1500) / Анализ новой хоты на подходе
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 20:24
07.01.2018 21:36
562
878
SoD, tourney battle of favorites vs MadSpirit, Dung vs Castle
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 20:12
07.01.2018 20:20
116
879
SoD, tourney battle of favorites vs MadSpirit, Dung vs Castle
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 14:12
07.01.2018 16:20
558
880
HotA vs Stinger, mt_JC, Stronghold+Tyrax(-2700)
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 13:40
07.01.2018 14:08
227
881
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 13:36
07.01.2018 13:36
4
882
HotA vs Stinger, mt_JC, Stronghold+Tyrax(-2700)
Hmm3 от папашки :)
07.01.2018 00:56
07.01.2018 05:36
432
883
HotA vs Stinger, mt_JC, Stronghold+Tyrax(-2700)
Hmm3 от папашки :)
06.01.2018 19:04
06.01.2018 20:24
846
884
Hmm3 от папашки :)
06.01.2018 19:00
06.01.2018 19:00
542
885
HotA vs Stinger, mt_JC, Stronghold+Tyrax(-2700)
Hmm3 от папашки :)
06.01.2018 16:56
06.01.2018 18:56
1084
886
HotA vs BISHOP, mt_JC, Dung shakti (-5700)
Hmm3 от папашки :)
06.01.2018 16:40
06.01.2018 16:52
209
887
HotA vs BISHOP, mt_JC, Dung shakti (-5700)
Hmm3 от папашки :)
05.01.2018 00:24
05.01.2018 03:52
588
888
HotA vs BISHOP, mt_JC, Fortress Drakon (-3700)
Hmm3 от папашки :)
05.01.2018 00:20
05.01.2018 00:20
6
889
Hmm3 от папашки :)
04.01.2018 15:40
04.01.2018 15:40
450
890
HotA vs BISHOP, mt_JC, Fortress Drakon (-3700)
Hmm3 от папашки :)
04.01.2018 12:56
04.01.2018 15:36
900
891
SoD, JC vs Gomunguls, Necro vs Stronghold (-7300)
Hmm3 от папашки :)
04.01.2018 12:52
04.01.2018 12:52
35
892
Hmm3 от папашки :)
04.01.2018 01:52
04.01.2018 01:52
235
893
SoD, JC vs Gomunguls, Necro vs Stronghold (-7300)
Hmm3 от папашки :)
03.01.2018 21:00
04.01.2018 01:48
643
894
Hmm3 от папашки :)
03.01.2018 20:56
03.01.2018 20:56
9
895
SoD, Battle of Favorites tourney,Diamond vs Nintendo, Dung vs Necro (-2000 for color)
Hmm3 от папашки :)
02.01.2018 15:52
02.01.2018 17:24
840
896
SoD, Battle of Favorites tourney, vs Nintendo, Dung vs Necro (-2000 for color)
Hmm3 от папашки :)
02.01.2018 12:40
02.01.2018 15:48
526
897
HotA vs BISHOP, JC, Ramp vs Cove (-2700)
Hmm3 от папашки :)
02.01.2018 12:36
02.01.2018 12:36
29
898
HotA vs BISHOP, JC, Ramp vs Cove (-2700)
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 23:48
02.01.2018 03:32
716
899
HotA vs BISHOP, JC, Ramp vs Fortress (+2300)
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 22:20
01.01.2018 23:44
549
900
SoD JC vs Gomunguls, Dung vs Ramp (-1400)
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 22:12
01.01.2018 22:16
82
901
SoD JC vs Gomunguls, Dung vs Ramp (-1400)
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 13:12
01.01.2018 19:32
1060
902
HotA Diamond vs De_Luxe, Fortress vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 13:00
01.01.2018 13:08
120
903
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 03:28
01.01.2018 03:28
206
904
HotA Diamond vs De_Luxe, Fortress vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
01.01.2018 01:48
01.01.2018 03:24
412
905
HotA JC vs BISHOP, Cove vs Tower (-4400)
Hmm3 от папашки :)
31.12.2017 18:28
01.01.2018 01:44
589
906
Hmm3 от папашки :)
31.12.2017 18:20
31.12.2017 18:20
165
907
HotA JC vs BISHOP, Cove vs Tower (-4400)
Hmm3 от папашки :)
31.12.2017 18:08
31.12.2017 18:16
320
908
Hmm3 от папашки :)
31.12.2017 18:04
31.12.2017 18:04
11
909
HotA JC vs BISHOP, Cove vs Tower (-4400)
Hmm3 от папашки :)
31.12.2017 15:44
31.12.2017 16:48
850
910
HotA JC vs Liizzard, Stronghold vs Flux (-5100)
Hmm3 от папашки :)
31.12.2017 15:20
31.12.2017 15:40
226
911
HotA JC vs Liizzard, Stronghold vs Flux (-5100)
Hmm3 от папашки :)
30.12.2017 23:40
31.12.2017 02:04
449
912
HotA Diamond vs De_Luxe, Flux vs Inf (-5000)
Hmm3 от папашки :)
30.12.2017 23:08
30.12.2017 23:36
178
913
Hmm3 от папашки :)
30.12.2017 23:04
30.12.2017 23:04
1
914
HotA Diamond vs De_Luxe, Flux vs Inf (-5000)
Hmm3 от папашки :)
30.12.2017 13:24
30.12.2017 18:32
602
915
SoD JC vs Gomunguls, Flux vs Necro (continue)
Hmm3 от папашки :)
30.12.2017 11:36
30.12.2017 13:20
460
916
Battle of Favorites vs MadSpirit, Diamond, Dung vs Castle (+1500 for color) / Arena V vs BISHOP
Hmm3 от папашки :)
30.12.2017 11:28
30.12.2017 11:32
42
917
Hmm3 от папашки :)
28.12.2017 01:40
28.12.2017 01:40
279
918
Battle of Favorites vs MadSpirit, Diamond, Dung vs Castle (+1500 for color) / Arena V vs BISHOP
Hmm3 от папашки :)
27.12.2017 21:32
28.12.2017 01:36
559
919
Battle of Favorites vs MadSpirit, Diamond, Dung vs Castle (+1500 for color)
Hmm3 от папашки :)
27.12.2017 15:16
27.12.2017 21:28
511
920
SoD JC vs Gomunguls, Flux vs Necr (continue)
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 21:24
27.12.2017 02:12
700
921
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Stronghold (-3100)
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 21:16
26.12.2017 21:20
119
922
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 21:08
26.12.2017 21:12
49
923
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Stronghold (-3100)
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 21:04
26.12.2017 21:04
19
924
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 21:00
26.12.2017 21:00
6
925
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Stronghold (-3100)
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 14:20
26.12.2017 17:04
489
926
HotA vs BISHOP, Cove vs Ramp (+4100)
Hmm3 от папашки :)
26.12.2017 14:00
26.12.2017 14:16
184
927
HotA vs BISHOP, Cove vs Ramp (+4100)
Hmm3 от папашки :)
25.12.2017 20:12
26.12.2017 01:12
836
928
HotA vs Lizzard, Necr vs Flux (continue) / Аренки против Бишопа
Hmm3 от папашки :)
25.12.2017 19:40
25.12.2017 20:08
276
929
HotA vs Lizzard, Necr vs Flux (continue) / Аренки против Бишопа
Hmm3 от папашки :)
24.12.2017 18:52
25.12.2017 03:04
693
930
SoD JC vs Amieloo, Dung vs Fortress (-4400) / Аренки против Бишопа
Hmm3 от папашки :)
24.12.2017 15:28
24.12.2017 18:48
697
931
SoD JC vs Amieloo, Dung vs Fortress (-4400)
Hmm3 от папашки :)
24.12.2017 13:44
24.12.2017 15:24
602
932
SoD JC vs Amieloo, Castle vs Tower (-10000)
Hmm3 от папашки :)
24.12.2017 12:20
24.12.2017 13:40
488
933
HotA JC vs BISHOP, Dung vs Tower (-6600)
Hmm3 от папашки :)
24.12.2017 12:12
24.12.2017 12:16
88
934
Hmm3 от папашки :)
24.12.2017 00:32
24.12.2017 00:32
346
935
HotA JC vs BISHOP, Dung vs Tower (-6600)
Hmm3 от папашки :)
23.12.2017 22:40
24.12.2017 00:28
695
936
HotA JC vs BISHOP, Castle vs Fortess (-5700)
Hmm3 от папашки :)
23.12.2017 21:08
23.12.2017 22:36
523
937
SoD JC vs Gomunguls, Flux vs Necro (+7800)
Hmm3 от папашки :)
23.12.2017 21:00
23.12.2017 21:04
43
938
SoD JC vs Gomunguls, Flux vs Necro (+7800)
Hmm3 от папашки :)
22.12.2017 08:28
22.12.2017 08:32
0
939
Hmm3 от папашки :)
21.12.2017 16:36
21.12.2017 16:36
323
940
SoD JC vs Gomunguls, Flux vs Necro (+7800)
Hmm3 от папашки :)
21.12.2017 14:32
21.12.2017 16:32
646
941
SoD JC vs Gomunguls, Flux vs Necro (+7800)
Hmm3 от папашки :)
20.12.2017 22:32
21.12.2017 01:36
584
942
HotA JC vs BISHOP, Stronghold vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
20.12.2017 21:44
20.12.2017 22:28
249
943
SoD JC vs Gomunguls, inf vs Dung (+8800)
Hmm3 от папашки :)
20.12.2017 21:04
20.12.2017 21:40
222
944
Hmm3 от папашки :)
20.12.2017 21:00
20.12.2017 21:00
1
945
SoD JC vs Gomunguls, inf vs Dung (+8800)
Hmm3 от папашки :)
19.12.2017 20:20
20.12.2017 01:24
749
946
SoD JC vs Gomunguls, Castle vs Dung (-3600)
Hmm3 от папашки :)
19.12.2017 18:48
19.12.2017 20:16
403
947
SoD JC vs Gomunguls, Necr vs Flux
Hmm3 от папашки :)
19.12.2017 17:24
19.12.2017 18:44
394
948
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Inf (-4000)
Hmm3 от папашки :)
19.12.2017 14:24
19.12.2017 17:20
491
949
HotA JC vs BISHOP, Stronghold vs Inf (+3800)
Hmm3 от папашки :)
19.12.2017 13:40
19.12.2017 14:20
228
950
Hmm3 от папашки :)
19.12.2017 13:36
19.12.2017 13:36
1
951
HotA JC vs BISHOP, Stronghold vs Inf (+3800)
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 17:20
18.12.2017 22:20
584
952
SoD JC series(by love_loko) vs Amieloo bo5(2-1), Necr(blue) vs Stronghold(red) -2500, ponts my(2000) vs amieloo(500)
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 15:16
18.12.2017 17:16
527
953
SoD series(by love_loko) vs Amieloo bo5(2-1), Necr(blue) vs Stronghold(red) -2500, ponts my(2000) vs amieloo(500)
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 15:12
18.12.2017 15:12
337
954
HotA JC vs Lizzard, Ramp vs Fortress (-4100)
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 14:12
18.12.2017 15:08
384
955
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold(continue)
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 13:08
18.12.2017 14:08
345
956
Турнир Любимчики vs TT_HNK, Dung vs Flux, Anarchy 200% / JC vs Gomunguls, Necr vs Flux (-8600)
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 12:44
18.12.2017 13:04
191
957
Hmm3 от папашки :)
18.12.2017 12:40
18.12.2017 12:40
6
958
Турнир Любимчики vs TT_HNK, Dung vs Flux, Anarchy 200% / JC vs Gomunguls, Necr vs Flux (-8600)
Hmm3 от папашки :)
17.12.2017 18:56
18.12.2017 00:08
700
959
Турнир Любимчики vs TT_HNK, Dung vs Flux, Anarchy 200%
Hmm3 от папашки :)
17.12.2017 17:12
17.12.2017 18:52
464
960
HotA JC vs BISHOP, Necr vs Cove (+5100)
Hmm3 от папашки :)
16.12.2017 02:00
16.12.2017 03:56
514
961
SoD, JC vs Gomunguls, Necr vs Tower (-10000)
Hmm3 от папашки :)
15.12.2017 23:16
16.12.2017 01:56
431
962
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-2900)
Hmm3 от папашки :)
15.12.2017 23:08
15.12.2017 23:12
81
963
Hmm3 от папашки :)
15.12.2017 23:04
15.12.2017 23:04
9
964
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-2900)
Hmm3 от папашки :)
15.12.2017 13:16
15.12.2017 15:12
478
965
SoD, Anarchy vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
15.12.2017 13:08
15.12.2017 13:12
49
966
SoD, Anarchy vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
14.12.2017 18:56
15.12.2017 00:52
646
967
SoD, JC vs Gomunguls, Fortress vs Stronghold (-1500)
Hmm3 от папашки :)
14.12.2017 14:00
14.12.2017 18:52
620
968
Hmm3 от папашки :)
14.12.2017 13:56
14.12.2017 13:56
5
969
JC vs Gomunguls, Castle vs Dung (-1700)
Hmm3 от папашки :)
13.12.2017 17:12
13.12.2017 21:28
582
970
HotA, 6lm10a vs u2noob, Castle vs Stronghold (-3600)
Hmm3 от папашки :)
13.12.2017 17:08
13.12.2017 17:08
28
971
Hmm3 от папашки :)
13.12.2017 17:04
13.12.2017 17:04
2
972
HotA, 6lm10a vs u2noob, Castle vs Stronghold (-3600)
Hmm3 от папашки :)
12.12.2017 19:04
12.12.2017 21:40
505
973
JC bo5 serie (by love_loko) vs Amieloo, 3rd game(2-0), Stronghold(blue) vs Castle(red)
Hmm3 от папашки :)
12.12.2017 14:40
12.12.2017 19:00
732
974
Hmm3 от папашки :)
12.12.2017 14:36
12.12.2017 14:36
2
975
HotA JC vs BISHOP, Inf vs Ramp (+6900)
Hmm3 от папашки :)
10.12.2017 21:20
11.12.2017 01:44
491
976
HotA JC vs BISHOP, Tower vs Fortress (+5100)
Hmm3 от папашки :)
10.12.2017 21:04
10.12.2017 21:16
215
977
Hmm3 от папашки :)
10.12.2017 21:00
10.12.2017 21:00
29
978
HotA JC vs BISHOP, Tower vs Fortress (+5100)
Hmm3 от папашки :)
10.12.2017 16:24
10.12.2017 19:20
660
979
JC bo5 serie (by love_loko) vs Amieloo, 2nd game(1-0) - (red)Inf vs (blue)Ramp (+2500 gold) 5.5k point balance.
Hmm3 от папашки :)
10.12.2017 13:56
10.12.2017 16:20
635
980
JC bo5 serie (by love_loko) vs Amieloo, 1st game - (blue)Dung vs (red)Inf (-2500 gold) 6k point balance.
Hmm3 от папашки :)
10.12.2017 13:00
10.12.2017 13:52
406
981
JC bo5 serie (by love_loko) vs Amieloo, 1st game - (blue)Dung vs (red)Inf (-2500 gold) 6k point balance.
Hmm3 от папашки :)
09.12.2017 19:12
10.12.2017 01:00
780
982
SoD, OFB vs BISHOP, 8mm6a, Dung vs Stronghold (-6500)
Hmm3 от папашки :)
09.12.2017 18:48
09.12.2017 19:08
233
983
SoD, OFB vs BISHOP, 8mm6a, Dung vs Stronghold (-6500)
Hmm3 от папашки :)
06.12.2017 20:24
07.12.2017 00:04
478
984
Hmm3 от папашки :)
06.12.2017 20:20
06.12.2017 20:20
5
985
SoD, OFB vs BISHOP, 8mm6a, Dung vs Stronghold (-6500)
Hmm3 от папашки :)
06.12.2017 00:24
06.12.2017 02:28
350
986
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
06.12.2017 00:20
06.12.2017 00:20
11
987
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
05.12.2017 12:56
05.12.2017 16:56
698
988
Hmm3 от папашки :)
05.12.2017 12:52
05.12.2017 12:52
6
989
Hmm3 от папашки :)
05.12.2017 11:08
05.12.2017 11:08
132
990
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
05.12.2017 10:12
05.12.2017 11:04
171
991
Hmm3 от папашки :)
05.12.2017 10:08
05.12.2017 10:08
7
992
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
04.12.2017 16:24
04.12.2017 17:04
902
993
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Tower (-5100)
Hmm3 от папашки :)
04.12.2017 11:20
04.12.2017 16:20
672
994
HotA JC vs BISHOP, Cove vs Castle (+6900)
Hmm3 от папашки :)
04.12.2017 11:16
04.12.2017 11:16
40
995
Hmm3 от папашки :)
04.12.2017 11:12
04.12.2017 11:12
4
996
HotA JC vs BISHOP, Cove vs Castle (+6900)
Hmm3 от папашки :)
03.12.2017 18:48
04.12.2017 00:56
821
997
JC vs Gomunguls, Castle vs Stronghold (-5300) Субботний короткий стримчанский!
Hmm3 от папашки :)
03.12.2017 18:08
03.12.2017 18:44
225
998
Hmm3 от папашки :)
02.12.2017 17:32
02.12.2017 17:32
204
999
JC vs Gomunguls, Castle vs Stronghold (-5300) Субботний короткий стримчанский!
Hmm3 от папашки :)
02.12.2017 16:08
02.12.2017 17:28
409
1000
HotA JC vs BISHOP, Flux vs Dung (+1800)
Hmm3 от папашки :)
02.12.2017 16:04
02.12.2017 16:04
16
1001
HotA JC vs BISHOP, Flux vs Dung (+1800)
Hmm3 от папашки :)
02.12.2017 00:12
02.12.2017 01:36
552
1002
HotA JC vs BISHOP, Fortress vs Dung (+3400)
Hmm3 от папашки :)
01.12.2017 22:56
02.12.2017 00:08
462
1003
HotA JC vs Lizzard, Wlux vs Inf (-4400)
Hmm3 от папашки :)
01.12.2017 22:40
01.12.2017 22:52
92
1004
HotA JC vs Lizzard, Wlux vs Inf (-4400)
Hmm3 от папашки :)
29.11.2017 11:36
29.11.2017 16:44
706
1005
Вне Закона - 3 vs Herolwy 200% anarchy full rnd
Hmm3 от папашки :)
29.11.2017 11:28
29.11.2017 11:32
74
1006
Hmm3 от папашки :)
29.11.2017 01:04
29.11.2017 01:04
353
1007
Вне Закона - 3 vs Herolwy 200% anarchy full rnd
Hmm3 от папашки :)
28.11.2017 18:56
29.11.2017 01:00
695
1008
Вне Закона - 3 vs Herolwy 200% anarchy full rnd
Hmm3 от папашки :)
28.11.2017 13:44
28.11.2017 15:48
712
1009
Вне Закона - 3 vs Herowly 200% anarchy full rnd
Hmm3 от папашки :)
28.11.2017 13:08
28.11.2017 13:40
309
1010
Hmm3 от папашки :)
28.11.2017 13:04
28.11.2017 13:04
4
1011
SoD JC vs BISHOP, Flux vs Necr (+7700)
Hmm3 от папашки :)
27.11.2017 22:48
28.11.2017 00:40
528
1012
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Stronghold (+3900)
Hmm3 от папашки :)
27.11.2017 22:40
27.11.2017 22:44
39
1013
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Stronghold (+3900)
Hmm3 от папашки :)
27.11.2017 10:40
27.11.2017 13:28
674
1014
SoD, OFB vs Jelen117, 6lm10a, Castle vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
27.11.2017 10:24
27.11.2017 10:36
126
1015
SoD, OFB vs Jelen117, 6lm10a, Castle vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
25.11.2017 22:00
26.11.2017 00:52
571
1016
SoD JC vs Gomunguls, Fortress vs Ramp (continue)
Hmm3 от папашки :)
25.11.2017 18:40
25.11.2017 21:56
477
1017
HotA, Diamond vs De_Luxe, Cove vs Ramp(-3700)
Hmm3 от папашки :)
25.11.2017 16:44
25.11.2017 18:36
198
1018
SoD JC vs Gomunguls, Fortress vs Ramp (+2400)
Hmm3 от папашки :)
25.11.2017 16:36
25.11.2017 16:40
46
1019
Hmm3 от папашки :)
24.11.2017 16:04
24.11.2017 16:04
328
1020
SoD JC vs Gomunguls, Fortress vs Ramp (+2400)
Hmm3 от папашки :)
24.11.2017 14:52
24.11.2017 16:00
656
1021
OFB vs Jelen117, 6lm10a, Castle vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
24.11.2017 14:44
24.11.2017 14:48
68
1022
Hmm3 от папашки :)
24.11.2017 14:40
24.11.2017 14:40
3
1023
OFB vs Jelen117, 6lm10a, Castle vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
23.11.2017 20:44
23.11.2017 23:40
482
1024
SoD JC vs Gomunguls, Fortress vs Stronghold (-6600)
Hmm3 от папашки :)
23.11.2017 17:24
23.11.2017 20:40
404
1025
Hmm3 от папашки :)
22.11.2017 13:08
22.11.2017 13:08
396
1026
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
22.11.2017 09:32
22.11.2017 13:04
792
1027
HotA vs FireToSky, Spider, Fortress vs Cove (+1600)
Hmm3 от папашки :)
22.11.2017 09:28
22.11.2017 09:28
7
1028
Hmm3 от папашки :)
22.11.2017 01:20
22.11.2017 01:20
247
1029
HotA vs FireToSky, Spider, Fortress vs Cove (+1600)
Hmm3 от папашки :)
21.11.2017 21:44
22.11.2017 01:16
494
1030
Bet game vs Redwhait, Anarchy 200% full rnd / OFB vs Jelen117, 6lm10a, Castle vs Fortress (-4200)
Hmm3 от папашки :)
21.11.2017 21:40
21.11.2017 21:40
24
1031
Bet game vs Redwhait, Anarchy 200% full rnd / OFB vs Jelen117, 6lm10a, Castle vs Fortress (-4200)
Hmm3 от папашки :)
21.11.2017 16:08
21.11.2017 20:12
700
1032
Bet game vs Redwhait, Anarchy 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
21.11.2017 15:40
21.11.2017 16:04
402
1033
JC vs Gomunguls, Dung vs Ramp (-5200)
Hmm3 от папашки :)
21.11.2017 15:32
21.11.2017 15:36
112
1034
Hmm3 от папашки :)
21.11.2017 15:28
21.11.2017 15:28
3
1035
JC vs Gomunguls, Dung vs Ramp (-5200)
Hmm3 от папашки :)
20.11.2017 18:16
20.11.2017 22:24
1082
1036
Anarchy vs BISHOP, Ramp vs Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
20.11.2017 18:00
20.11.2017 18:12
99
1037
Anarchy vs BISHOP, Ramp vs Dung (continue)
Hmm3 от папашки :)
19.11.2017 20:56
19.11.2017 22:28
554
1038
SoD JC vs Gomunguls, Fortress vs Dung (+7000)
Hmm3 от папашки :)
19.11.2017 12:12
19.11.2017 20:52
864
1039
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Dung (-2500)
Hmm3 от папашки :)
19.11.2017 12:04
19.11.2017 12:08
88
1040
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Dung (-2500)
Hmm3 от папашки :)
18.11.2017 18:52
18.11.2017 19:48
802
1041
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Necro (-2200 for color)
Hmm3 от папашки :)
18.11.2017 17:36
18.11.2017 18:48
403
1042
Hmm3 от папашки :)
17.11.2017 15:28
17.11.2017 15:28
469
1043
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Necro (-2200 for color)
Hmm3 от папашки :)
17.11.2017 12:20
17.11.2017 15:24
618
1044
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Tower (-5100)
Hmm3 от папашки :)
17.11.2017 12:16
17.11.2017 12:16
46
1045
Hmm3 от папашки :)
17.11.2017 12:12
17.11.2017 12:12
5
1046
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Tower (-5100)
Hmm3 от папашки :)
16.11.2017 19:20
16.11.2017 21:56
428
1047
HotA JC vs Lizzard, Inf vs Castle (+5900)
Hmm3 от папашки :)
16.11.2017 12:56
16.11.2017 15:32
638
1048
SoD anarchy vs Admiral, Full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
16.11.2017 12:48
16.11.2017 12:52
62
1049
SoD anarchy vs Admiral, Full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
15.11.2017 18:08
15.11.2017 21:40
958
1050
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Ramp (continue)
Hmm3 от папашки :)
15.11.2017 15:04
15.11.2017 18:04
630
1051
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Cove (continue)
Hmm3 от папашки :)
15.11.2017 14:44
15.11.2017 15:00
184
1052
IMBA JC vs Amieloo, SoD, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
14.11.2017 18:20
14.11.2017 22:36
724
1053
HotA JC vs Lizzard, Dung vs Flux (-2400)
Hmm3 от папашки :)
14.11.2017 13:24
14.11.2017 18:16
701
1054
HotA JC vs Lizzard, Inf vs Cove (+4200)
Hmm3 от папашки :)
14.11.2017 12:00
14.11.2017 13:20
475
1055
Anarchy Bet vs Redwhait, full rnd 200% EZ
Hmm3 от папашки :)
14.11.2017 11:56
14.11.2017 11:56
38
1056
Anarchy Bet vs Redwhait, full rnd 200% EZ
Hmm3 от папашки :)
13.11.2017 23:12
14.11.2017 02:00
762
1057
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Tower (continue)
Hmm3 от папашки :)
13.11.2017 22:56
13.11.2017 23:08
326
1058
Hmm3 от папашки :)
13.11.2017 22:52
13.11.2017 22:52
14
1059
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Tower (continue)
Hmm3 от папашки :)
13.11.2017 13:48
13.11.2017 16:00
492
1060
Tourney Вне Закона - 3 vs FireToSky, Anarchy, 160%, Castle vs Stronghold (-7200)
Hmm3 от папашки :)
13.11.2017 13:32
13.11.2017 13:44
94
1061
Tourney Вне Закона - 3 vs FireToSky, Anarchy, 160%, Castle vs Stronghold (-7200)
Hmm3 от папашки :)
12.11.2017 13:56
12.11.2017 20:12
1152
1062
Tourney WT Nostalgy vs FireToSky, GrandFinal, Stronghold vs Inf, Bo5 (1-2)
Hmm3 от папашки :)
12.11.2017 11:28
12.11.2017 13:52
598
1063
Anarchy Bet game vs BISHOP, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
12.11.2017 11:20
12.11.2017 11:24
60
1064
Hmm3 от папашки :)
12.11.2017 03:12
12.11.2017 03:12
302
1065
Anarchy Bet game vs BISHOP, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
11.11.2017 23:48
12.11.2017 03:08
699
1066
Вне Закона - 3 160% vs Fidesxfx, Anarchy, Castle vs Ramp (-1200)
Hmm3 от папашки :)
11.11.2017 21:40
11.11.2017 23:44
538
1067
JC vs Gomunguls, Dung vs Stronghold (-4600)
Hmm3 от папашки :)
11.11.2017 21:36
11.11.2017 21:36
28
1068
JC vs Gomunguls, Dung vs Stronghold (-4600)
Hmm3 от папашки :)
09.11.2017 18:48
09.11.2017 23:28
982
1069
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
09.11.2017 18:40
09.11.2017 18:44
53
1070
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
05.11.2017 01:20
05.11.2017 03:40
98
1071
Hmm3 от папашки :)
05.11.2017 01:16
05.11.2017 01:16
10
1072
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 22:32
05.11.2017 00:44
149
1073
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 22:28
04.11.2017 22:28
1
1074
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 22:24
04.11.2017 22:24
2
1075
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 22:20
04.11.2017 22:20
1
1076
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 20:32
04.11.2017 20:36
52
1077
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 20:28
04.11.2017 20:28
9
1078
Hmm3 от папашки :)
04.11.2017 00:36
04.11.2017 00:36
284
1079
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
03.11.2017 22:08
04.11.2017 00:32
568
1080
Вне закона vs Dima Surmay, Anarchy 200%
Hmm3 от папашки :)
03.11.2017 22:04
03.11.2017 22:04
29
1081
Hmm3 от папашки :)
03.11.2017 22:00
03.11.2017 22:00
1
1082
Вне закона vs Dima Surmay, Anarchy 200%
Hmm3 от папашки :)
02.11.2017 21:20
02.11.2017 23:44
626
1083
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
02.11.2017 18:04
02.11.2017 21:16
657
1084
Bet game vs LuckyF, HotA, 6lm10a, Dung vs Necr (-1600)
Hmm3 от папашки :)
02.11.2017 12:32
02.11.2017 16:12
786
1085
Tourney WT Nostalgy vs FireToSky, SuperFinal, Bo5, Mini-nostalgia, Stronghold vs Inf (+900) (1-2)
Hmm3 от папашки :)
02.11.2017 12:28
02.11.2017 12:28
52
1086
Hmm3 от папашки :)
02.11.2017 12:24
02.11.2017 12:24
1
1087
Tourney WT Nostalgy vs FireToSky, SuperFinal, Bo5, Mini-nostalgia, Stronghold vs Inf (+900) (1-2)
Hmm3 от папашки :)
30.10.2017 21:28
31.10.2017 00:20
1036
1088
Tourney WT Nostalgy vs FireToSky, SuperFinal, Bo5, Mini-nostalgia, Fortress vs Castle (-2400) (1-1)
Hmm3 от папашки :)
30.10.2017 18:20
30.10.2017 21:24
641
1089
Tourney WT Nostalgy vs FireToSky, SuperFinal, Bo5, Mini-nostalgia, Fortress vs Castle (-2400) (1-1)
Hmm3 от папашки :)
30.10.2017 12:12
30.10.2017 15:52
958
1090
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Tower (continue)
Hmm3 от папашки :)
30.10.2017 10:36
30.10.2017 12:08
459
1091
Tourney Вне Закона - 3, vs Dima Surmay, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
29.10.2017 21:16
29.10.2017 23:00
896
1092
Tourney WT Nostalgy SuperFinal vs FireToSky bo5 Mini-nostalgia, Castle vs Dung (+2400) (0-1)
Hmm3 от папашки :)
29.10.2017 15:04
29.10.2017 21:12
848
1093
Tourney WT Nogstalgy SuperFinal vs FireToSky bo5 Mini-nostalgia, Castle vs Dung (+2400) (0-1)
Hmm3 от папашки :)
29.10.2017 11:52
29.10.2017 15:00
768
1094
Bet Anarchy vs Redwhait 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
29.10.2017 11:44
29.10.2017 11:48
200
1095
Bet Anarchy vs Redwhait 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
28.10.2017 13:32
28.10.2017 19:32
769
1096
Добиваем Анархию с Адмиралом, болото на некра
Hmm3 от папашки :)
28.10.2017 13:00
28.10.2017 13:28
415
1097
Добиваем Анархию с Адмиралом, болото на некра
27.10.2017 13:36
27.10.2017 14:08
355
1098
СУПЕРФИНАЛ турнира WT Nostalgy vs FireToSky, Bo5 Mini-nostalgia, Fortress vs Inf (-3200) (0-0)
27.10.2017 13:00
27.10.2017 13:32
233
1099
СУПЕРФИНАЛ турнира WT Nostalgy vs FireToSky, Bo5 Mini-nostalgia, Fortress vs Inf (-3200) (0-0)
Hmm3 от папашки :)
26.10.2017 18:08
26.10.2017 21:52
770
1100
Hmm3 от папашки :)
26.10.2017 18:04
26.10.2017 18:04
14
1101
СУПЕРФИНАЛ турнира WT Nostalgy vs FireToSky, Bo5 Mini-nostalgia, Fortress vs Inf (-3200) (0-0)
Hmm3 от папашки :)
26.10.2017 12:48
26.10.2017 16:04
1068
1102
SoD, JC vs Gomunguls, Castle vs Stronghold (-8000)
Hmm3 от папашки :)
26.10.2017 09:24
26.10.2017 12:44
418
1103
HotA 6lm10a vs FTS, Cove vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
26.10.2017 09:16
26.10.2017 09:20
44
1104
HotA 6lm10a vs FTS, Cove vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
25.10.2017 18:08
25.10.2017 21:28
952
1105
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Tower vs Inf (continue)
Hmm3 от папашки :)
25.10.2017 13:52
25.10.2017 18:04
502
1106
Hmm3 от папашки :)
25.10.2017 13:48
25.10.2017 13:48
1
1107
Anarchy Bet vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
24.10.2017 21:28
25.10.2017 01:16
698
1108
Hmm3 от папашки :)
24.10.2017 21:24
24.10.2017 21:24
1
1109
Hmm3 от папашки :)
24.10.2017 16:04
24.10.2017 16:04
543
1110
HotA JC vs Lizzard, Dung vs Inf (-4200)
Hmm3 от папашки :)
24.10.2017 11:36
24.10.2017 16:00
1086
1111
Anarchy vs Redwhait, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
24.10.2017 11:20
24.10.2017 11:32
174
1112
Hmm3 от папашки :)
24.10.2017 11:16
24.10.2017 11:16
1
1113
Anarchy vs Redwhait, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
23.10.2017 18:12
23.10.2017 22:44
1868
1114
Anarchy vs Redwhait, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
23.10.2017 00:36
23.10.2017 01:56
1237
1115
OFB vs Andres, Skirmish m200 full rnd / Anarchy vs Redwhait, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
22.10.2017 22:12
23.10.2017 00:32
1366
1116
HotA 6lm10a vs FTS, Cove vs Inf (-3700)
Hmm3 от папашки :)
22.10.2017 22:08
22.10.2017 22:08
32
1117
HotA 6lm10a vs FTS, Cove vs Inf (-3700)
Hmm3 от папашки :)
22.10.2017 13:00
22.10.2017 18:20
1571
1118
HotA 6lm10a vs FTS, Dung vs Necro(continue)
Hmm3 от папашки :)
22.10.2017 08:56
22.10.2017 12:56
1426
1119
Anarchy bet game vs Redwhait, full rnd 200%
22.10.2017 08:52
22.10.2017 08:52
0
1120
Anarchy bet game vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
21.10.2017 14:40
21.10.2017 21:40
1747
1121
THE CLASH OF THE FUCKING DRAGONS, vs Redwhait, ez katka 200% full random out of rules
Hmm3 от папашки :)
21.10.2017 11:32
21.10.2017 14:36
1290
1122
THE CLASH OF THE FUCKING DRAGONS, vs Redwhait, ez katka 200% full random out of rules
Hmm3 от папашки :)
20.10.2017 20:56
21.10.2017 03:48
1490
1123
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Necro (-6500)
Hmm3 от папашки :)
20.10.2017 11:08
20.10.2017 14:44
1158
1124
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Fortress (-4700)
Hmm3 от папашки :)
20.10.2017 09:20
20.10.2017 11:04
908
1125
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Necr (continue #2)
Hmm3 от папашки :)
20.10.2017 09:00
20.10.2017 09:16
239
1126
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Necr (continue #2)
Hmm3 от папашки :)
19.10.2017 09:48
19.10.2017 12:04
876
1127
HotA JC vs Lizzard, Inf vs Tower(continue)
Hmm3 от папашки :)
19.10.2017 08:12
19.10.2017 09:44
618
1128
Couching stream with Cake, vs twaryna+dread
Hmm3 от папашки :)
18.10.2017 21:44
18.10.2017 23:44
986
1129
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Tower (continue)
Hmm3 от папашки :)
18.10.2017 18:36
18.10.2017 21:40
897
1130
Hmm3 от папашки :)
18.10.2017 13:44
18.10.2017 13:44
212
1131
HotA, JC vs Lizzard, Inf vs Tower (continue)
Hmm3 от папашки :)
18.10.2017 13:00
18.10.2017 13:40
434
1132
SoD JC vs Gomunguls, Ramp vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
18.10.2017 12:44
18.10.2017 12:56
167
1133
Hmm3 от папашки :)
18.10.2017 00:08
18.10.2017 00:08
550
1134
SoD JC vs Gomunguls, Ramp vs Stronghold (-3500)
Hmm3 от папашки :)
17.10.2017 19:04
18.10.2017 00:04
1410
1135
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Necro (-6500)
17.10.2017 19:00
17.10.2017 19:00
5
1136
Hmm3 от папашки :)
17.10.2017 15:56
17.10.2017 15:56
358
1137
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Necro (-6500)
Hmm3 от папашки :)
17.10.2017 14:44
17.10.2017 15:52
922
1138
SoD JC vs Dark, Dung vs Fortress (-5500) / HotA JC vs Lizzard, Ramp vs Fortress (-3100)
Hmm3 от папашки :)
17.10.2017 09:16
17.10.2017 14:40
933
1139
SoD JC vs Dark, Dung vs Fortress (-5500)
Hmm3 от папашки :)
17.10.2017 08:24
17.10.2017 09:12
483
1140
HotA JC vs Lizzard, Inf vs Tower (-2300)
Hmm3 от папашки :)
17.10.2017 08:16
17.10.2017 08:20
72
1141
Hmm3 от папашки :)
15.10.2017 01:20
15.10.2017 01:20
322
1142
HotA JC vs Lizzard, Inf vs Tower (-2300)
Hmm3 от папашки :)
14.10.2017 23:20
15.10.2017 01:16
803
1143
HotA 6lm10a vs FTS, Dung vs Necr (-2100)
Hmm3 от папашки :)
14.10.2017 22:16
14.10.2017 23:16
670
1144
HotA 6lm10a vs FTS, Stronghold vs Castle (+800)
Hmm3 от папашки :)
14.10.2017 19:04
14.10.2017 22:12
792
1145
HotA 6lm10a vs FTS, Dung vs Castle (-2300)
Hmm3 от папашки :)
14.10.2017 17:24
14.10.2017 19:00
555
1146
HotA 6lm10a vs FTS, Dung vs Castle (-2300) / SoD, JC vs Gomunguls, Fortress vs Dung(+7900)
Hmm3 от папашки :)
14.10.2017 17:08
14.10.2017 17:20
119
1147
HotA 6lm10a vs FTS, Dung vs Castle (-2300) / SoD, JC vs Gomunguls, Fortress vs Dung(+7900)
Hmm3 от папашки :)
13.10.2017 10:52
13.10.2017 15:16
1460
1148
HotA 6lm10a vs FTS, Dung vs Castle (-2300)
Hmm3 от папашки :)
13.10.2017 08:56
13.10.2017 10:48
569
1149
Вне Закона vs CKoTuHa, anarchy 160%, necr vs inf (-9600)
Hmm3 от папашки :)
12.10.2017 21:20
12.10.2017 23:52
1382
1150
Парапарапарагон на часок ( с Gomunguls'om доиграли)
Hmm3 от папашки :)
12.10.2017 21:12
12.10.2017 21:16
57
1151
Hmm3 от папашки :)
12.10.2017 15:56
12.10.2017 15:56
228
1152
Парапарапарагон на часок ( с Gomunguls'om доиграли)
Hmm3 от папашки :)
12.10.2017 14:56
12.10.2017 15:52
670
1153
JC vs Gomunguls, Fortress vs Stronghold (-900)
Hmm3 от папашки :)
12.10.2017 10:28
12.10.2017 14:52
1169
1154
Вне Закона-3, anarchy сетка 200% vs Roger D. full rnd
Hmm3 от папашки :)
12.10.2017 10:16
12.10.2017 10:24
133
1155
Вне Закона-3, anarchy сетка 200% vs Roger D. full rnd
Hmm3 от папашки :)
10.10.2017 16:40
10.10.2017 21:28
1252
1156
Diamond vs Player_ , Tower vs Castle(+2700)
Hmm3 от папашки :)
10.10.2017 16:32
10.10.2017 16:36
108
1157
Diamond vs Player_ , Tower vs Castle(+2700)
Hmm3 от папашки :)
09.10.2017 00:48
09.10.2017 05:04
670
1158
Tourney OFB vs Sector, h3dm1(зеркало)
09.10.2017 00:40
09.10.2017 00:44
22
1159
Hmm3 от папашки :)
08.10.2017 15:52
08.10.2017 15:52
556
1160
Tourney OFB vs Sector, h3dm1(зеркало)
Hmm3 от папашки :)
08.10.2017 11:24
08.10.2017 15:48
1278
1161
Hmm3 от папашки :)
08.10.2017 03:28
08.10.2017 03:28
372
1162
Bo3 Series vs Redwhait, Diamond(no rules), 200% full rnd(1-1)
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 22:16
08.10.2017 03:24
1724
1163
JC bet vs Sta1u4, Stronghold vs Ramp (-3000) / HotA JC vs Lizzard
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 19:28
07.10.2017 22:12
1605
1164
JC bet vs Gomunguls, Inf vs Necr (+9200)
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 15:52
07.10.2017 19:24
1861
1165
HotA 6lm10a vs u2noob, Cove vs Fortress(-4900)
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 13:20
07.10.2017 15:48
1287
1166
SoD JC vs Sta1u4, Tower vs Inf (-1900) / HotA 6lm10a vs u2noob, Cove vs Fortress(-4900)
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 12:40
07.10.2017 13:16
1276
1167
SoD JC vs Sta1u4, Tower vs Inf (-1900) / HotA 6lm10a vs u2noob, Fortress vs Castle
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 12:08
07.10.2017 12:36
1175
1168
SoD JC vs Sta1u4, Tower vs Inf (-1900)
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 11:20
07.10.2017 12:04
1026
1169
HotA Bet game vs De_Luxe, Diamond, Inf vs Castle (+1000)
Hmm3 от папашки :)
07.10.2017 09:16
07.10.2017 11:16
763
1170
HotA JC vs BISHOP, Flux vs Tower (-2500)
Hmm3 от папашки :)
06.10.2017 00:36
06.10.2017 03:20
838
1171
Bo3 Series vs Redwhait, Diamond(no rules) 160% tower vs Flux (1-0)
Hmm3 от папашки :)
05.10.2017 22:04
06.10.2017 00:32
621
1172
JC vs Amieloo, Stronghold vs Inf (-5000) / OFB vs Sector, h3dm1
Hmm3 от папашки :)
05.10.2017 21:52
05.10.2017 22:00
108
1173
Hmm3 от папашки :)
05.10.2017 21:48
05.10.2017 21:48
11
1174
Hmm3 от папашки :)
05.10.2017 15:48
05.10.2017 15:56
190
1175
JC vs Amieloo, Stronghold vs Inf (-5000) / OFB vs Sector, h3dm1
Hmm3 от папашки :)
05.10.2017 10:24
05.10.2017 15:44
1207
1176
Bo3 Series vs Redwhait, Diamond(no rules) 1st game, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
05.10.2017 10:20
05.10.2017 10:20
29
1177
Bo3 Series vs Redwhait, Diamond(no rules) 1st game, 200% full rnd
Hmm3 от папашки :)
04.10.2017 18:12
04.10.2017 22:44
1542
1178
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Tower (-5200)
Hmm3 от папашки :)
04.10.2017 18:04
04.10.2017 18:08
157
1179
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Tower (-5200)
Hmm3 от папашки :)
04.10.2017 09:56
04.10.2017 16:28
1025
1180
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Tower vs Inf (+9700)
04.10.2017 09:52
04.10.2017 09:52
15
1181
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Tower vs Inf (+9700)
Hmm3 от папашки :)
03.10.2017 17:00
03.10.2017 18:40
1400
1182
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Flux vs Ramp
Hmm3 от папашки :)
03.10.2017 15:04
03.10.2017 16:56
1243
1183
JC vs Gomunguls, Castle vs Dung (-6900)
Hmm3 от папашки :)
03.10.2017 09:12
03.10.2017 15:00
1454
1184
JC vs Gomunguls, Inf vs Tower (+5200)
Hmm3 от папашки :)
03.10.2017 09:04
03.10.2017 09:08
63
1185
JC vs Gomunguls, Inf vs Tower (+5200)
Hmm3 от папашки :)
02.10.2017 09:48
02.10.2017 15:20
1636
1186
Сон на 3 часа и снова в бой, Фанка с другим наркомалуем, JC, Castle vs Wlux (-4500)
Hmm3 от папашки :)
02.10.2017 08:52
02.10.2017 09:44
569
1187
Немного ночной подрубки, JC vs BISHOP, Castle vs Necr
Hmm3 от папашки :)
01.10.2017 23:48
02.10.2017 03:24
889
1188
New Series vs Amieloo, Bo3, JC, Red Fortress vs Blue Ramp (1-1)
Hmm3 от папашки :)
01.10.2017 23:44
01.10.2017 23:44
14
1189
New Series vs Amieloo, Bo3, JC, Red Fortress vs Blue Ramp (1-1)
Hmm3 от папашки :)
01.10.2017 09:00
01.10.2017 13:36
1924
1190
New Series vs Amieloo, Bo3, JC, Inf vs Tower (0-1)
Hmm3 от папашки :)
01.10.2017 08:52
01.10.2017 08:56
44
1191
Hmm3 от папашки :)
30.09.2017 19:36
30.09.2017 19:36
684
1192
New Series vs Amieloo, Bo3, JC, Inf vs Tower (0-1)
Hmm3 от папашки :)
30.09.2017 12:20
30.09.2017 19:32
2144
1193
New Series vs Amieloo, Bo3, JC, Blue Necr vs Red Ramp (new rules) 0 - 0
Hmm3 от папашки :)
30.09.2017 11:52
30.09.2017 12:16
357
1194
Hmm3 от папашки :)
30.09.2017 11:48
30.09.2017 11:48
110
1195
New Series vs Amieloo, Bo3, JC, Blue Necr vs Red Ramp (new rules) 0 - 0
Hmm3 от папашки :)
29.09.2017 10:36
29.09.2017 16:08
736
1196
Пару часиков парагона перед сном
Hmm3 от папашки :)
29.09.2017 10:24
29.09.2017 10:32
84
1197
Пару часиков парагона перед сном
Hmm3 от папашки :)
28.09.2017 22:28
28.09.2017 23:48
563
1198
SoD, JC Series vs Amieloo bo5, Fortress vs Stronghold (+2600) (2-1)
Hmm3 от папашки :)
28.09.2017 16:48
28.09.2017 22:24
853
1199
SoD, JC Series vs Amieloo bo5, Flux+luna vs Dung (-3200) (1-1)
Hmm3 от папашки :)
28.09.2017 16:36
28.09.2017 16:44
90
1200
SoD, JC Series vs Amieloo bo5, Flux+luna vs Dung (-3200) (1-1)
Hmm3 от папашки :)
28.09.2017 06:44
28.09.2017 10:32
502
1201
SoD, JC Series vs Amieloo bo5, Inf vs Tower (0-1)
Hmm3 от папашки :)
26.09.2017 23:52
27.09.2017 02:52
1246
1202
HotA, 6lm10a vs u2noob, Fortress vs Castle (+1400) bet game
Hmm3 от папашки :)
26.09.2017 19:36
26.09.2017 23:48
1034
1203
Hmm3 от папашки :)
26.09.2017 06:44
26.09.2017 06:44
269
1204
Prostava Piterskaya Series vs Amieloo,Bo5 JC , Inf vs Tower(-5100) (0-1)
Hmm3 от папашки :)
26.09.2017 01:32
26.09.2017 06:40
834
1205
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Flux vs Ramp(-5600) Bo3(0-1)
Hmm3 от папашки :)
25.09.2017 18:36
26.09.2017 01:28
1436
1206
Hmm3 от папашки :)
25.09.2017 18:32
25.09.2017 18:32
3
1207
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Flux vs Ramp(-5600) Bo3(0-1)
Hmm3 от папашки :)
25.09.2017 18:28
25.09.2017 18:28
443
1208
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Castle vs Necr (+9800)
Hmm3 от папашки :)
25.09.2017 17:04
25.09.2017 18:24
512
1209
АлкоДжеб vs Aiwe, Flux vs Dung (-1500)
Hmm3 от папашки :)
25.09.2017 16:56
25.09.2017 17:00
83
1210
АлкоДжеб vs Aiwe, Flux vs Dung (-1500)
Hmm3 от папашки :)
25.09.2017 02:08
25.09.2017 05:08
353
1211
АлкоДжеб vs Amieloo, Necr vs Castle (-200) webochka :)
Hmm3 от папашки :)
24.09.2017 17:32
25.09.2017 02:04
1023
1212
tourney OFB vs Russel, JC, Dung vs Fortress (continue)
Hmm3 от папашки :)
24.09.2017 14:44
24.09.2017 17:28
569
1213
Hmm3 от папашки :)
24.09.2017 14:40
24.09.2017 14:40
1
1214
SoD JC vs Gomunguls, Stronghold vs Fortress (+4900)
Hmm3 от папашки :)
23.09.2017 16:44
23.09.2017 21:48
810
1215
HotA h3dm1 vs Lizzard, Fortress (+2000)
Hmm3 от папашки :)
23.09.2017 14:12
23.09.2017 16:40
494
1216
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Dung(+5000) / ПараллелоПарагон
Hmm3 от папашки :)
23.09.2017 14:08
23.09.2017 14:08
17
1217
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Dung(+5000) / ПараллелоПарагон
Hmm3 от папашки :)
21.09.2017 21:44
22.09.2017 00:44
542
1218
SoD JC vs Falcone, Stronghold vs Dung (+6000) / ПараллелоПарагон
Hmm3 от папашки :)
21.09.2017 18:40
21.09.2017 21:40
693
1219
SoD JC vs Falcone, Stronghold vs Dung (+6000)
Hmm3 от папашки :)
21.09.2017 17:28
21.09.2017 18:36
484
1220
ОФБ vs Russel, JC, Dung vs Fortress (-5500)
Hmm3 от папашки :)
21.09.2017 17:16
21.09.2017 17:24
119
1221
Hmm3 от папашки :)
21.09.2017 01:00
21.09.2017 01:00
153
1222
ОФБ vs Russel, JC, Dung vs Fortress (-5500)
Hmm3 от папашки :)
21.09.2017 00:44
21.09.2017 00:56
306
1223
Аренки vs BISHOP / ОФБ vs Russel, JC, Dung vs Fortress (-5500)
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 23:00
21.09.2017 00:40
489
1224
SoD JC vs Sta1u4, Stronghold vs Ramp (+2000)/ ОФБ vs Russel, JC, Dung vs Fortress (-5500)
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 22:12
20.09.2017 22:56
502
1225
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 22:08
20.09.2017 22:08
131
1226
SoD JC vs Sta1u4, Stronghold vs Ramp (+2000)/ ОФБ vs Russel, JC, Dung vs Fortress (-5500)
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 21:44
20.09.2017 21:56
774
1227
SoD JC vs Sta1u4, Stronghold vs Ramp (+2000)
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 20:48
20.09.2017 21:40
598
1228
SoD JC vs Sta1u4, Dung vs Necr (+2600)
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 19:40
20.09.2017 20:44
491
1229
HotA, Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)/ SoD, JC vs Amieloo, Inf vs Flux (+8100)
Hmm3 от папашки :)
20.09.2017 19:32
20.09.2017 19:36
87
1230
HotA, Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)/ SoD, JC vs Amieloo, Inf vs Flux (+8100)
Hmm3 от папашки :)
19.09.2017 17:44
19.09.2017 23:48
649
1231
HotA, Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)
Hmm3 от папашки :)
19.09.2017 16:04
19.09.2017 17:40
413
1232
SoD, JC vs Amieloo, Flux vs Fortress (-2300)
Hmm3 от папашки :)
19.09.2017 15:52
19.09.2017 16:00
105
1233
Hmm3 от папашки :)
19.09.2017 02:20
19.09.2017 02:20
297
1234
SoD, JC vs Amieloo, Flux vs Fortress (-2300)
Hmm3 от папашки :)
18.09.2017 19:28
19.09.2017 02:16
685
1235
HotA Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)
Hmm3 от папашки :)
18.09.2017 19:24
18.09.2017 19:24
52
1236
HotA Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)
Hmm3 от папашки :)
17.09.2017 17:44
17.09.2017 17:56
626
1237
Hmm3 от папашки :)
17.09.2017 17:36
17.09.2017 17:41
139
1238
HotA Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)
Hmm3 от папашки :)
17.09.2017 17:16
17.09.2017 17:32
510
1239
SoD JC vs Falcone, Castle vs Stronghold (-6500) / HotA Spider vs u2noob, Cove vs Flux (-3300)
Hmm3 от папашки :)
17.09.2017 14:32
17.09.2017 17:12
828
1240
SoD JC vs Falcone, Castle vs Stronghold (-6500)
Hmm3 от папашки :)
17.09.2017 11:48
17.09.2017 14:28
728
1241
Hmm3 от папашки :)
17.09.2017 11:44
17.09.2017 11:44
1
1242
HotA Spider vs u2noob, Dung vs Flux (-500) / SoD, JC vs Simon5760, Necro vs Flux (-6200)
Hmm3 от папашки :)
16.09.2017 21:40
17.09.2017 02:24
506
1243
HotA Spider vs u2noob, Dung vs Flux (-500)
Hmm3 от папашки :)
16.09.2017 19:00
16.09.2017 21:36
443
1244
HotA 6lm10a vs u2noob, Stronghold vs Inf (-3900)
Hmm3 от папашки :)
16.09.2017 18:56
16.09.2017 18:56
5
1245
HotA 6lm10a vs u2noob, Stronghold vs Inf (-3900)
Hmm3 от папашки :)
15.09.2017 22:16
16.09.2017 03:16
313
1246
HotA 6lm10a vs FTS, Castle vs Inf
Hmm3 от папашки :)
15.09.2017 22:12
15.09.2017 22:12
7
1247
HotA 6lm10a vs FTS, Castle vs Inf
Hmm3 от папашки :)
15.09.2017 10:44
15.09.2017 15:00
403
1248
JC vs Gomunguls, Dung vs Flux (-300)
Hmm3 от папашки :)
15.09.2017 10:40
15.09.2017 10:40
18
1249
Hmm3 от папашки :)
15.09.2017 10:36
15.09.2017 10:36
1
1250
JC vs Gomunguls, Dung vs Flux (-300)
Hmm3 от папашки :)
14.09.2017 14:04
14.09.2017 18:00
642
1251
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
14.09.2017 14:00
14.09.2017 14:00
31
1252
Hmm3 от папашки :)
14.09.2017 01:16
14.09.2017 01:16
58
1253
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
13.09.2017 21:40
14.09.2017 01:12
218
1254
Hmm3 от папашки :)
13.09.2017 21:36
13.09.2017 21:36
15
1255
HotA JC vs Lizzard, Inf vs Necro (+1500)
Hmm3 от папашки :)
13.09.2017 12:32
13.09.2017 17:20
602
1256
JC vs Gomunguls, Dung vs Stronghold (-1700)
Hmm3 от папашки :)
12.09.2017 20:48
12.09.2017 23:04
740
1257
JC vs Gomunguls, Tower vs Dung (+9700)
Hmm3 от папашки :)
12.09.2017 18:40
12.09.2017 20:44
627
1258
УЖЕ 30! Отличная компания vs Twaryna, Diamond, Dung vs Flux (+1500 for color)
Hmm3 от папашки :)
12.09.2017 18:36
12.09.2017 18:36
14
1259
УЖЕ 30! Отличная компания vs Twaryna, Diamond, Dung vs Flux (+1500 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.09.2017 21:20
11.09.2017 02:16
665
1260
Отличная компания vs Twaryna, Diamond, Dung vs Flux (+1500 for color)
Hmm3 от папашки :)
10.09.2017 21:16
10.09.2017 21:16
340
1261
Парагоним и встречаем тридцатник!
Hmm3 от папашки :)
10.09.2017 19:44
10.09.2017 21:12
351
1262
HotA 6lm10a vs FireToSky, Castle vs Inf (-1500)
Hmm3 от папашки :)
10.09.2017 19:36
10.09.2017 19:40
63
1263
HotA 6lm10a vs FireToSky, Castle vs Inf (-1500)
Hmm3 от папашки :)
09.09.2017 22:12
10.09.2017 01:48
576
1264
JC vs Gomunguls, Castle vs Fortress (-5900)
Hmm3 от папашки :)
09.09.2017 19:28
09.09.2017 22:08
589
1265
Hmm3 от папашки :)
09.09.2017 19:24
09.09.2017 19:24
1
1266
Hmm3 от папашки :)
08.09.2017 15:52
08.09.2017 15:52
255
1267
JC vs Gomunguls, Castle vs Fortress (-5900)
Hmm3 от папашки :)
08.09.2017 12:56
08.09.2017 15:48
510
1268
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
08.09.2017 12:52
08.09.2017 12:52
12
1269
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
07.09.2017 21:32
08.09.2017 01:04
349
1270
OFB vs Blitz, 8xm12a, Wlux vs Inferno (-5300)
Hmm3 от папашки :)
07.09.2017 12:32
07.09.2017 16:56
630
1271
Hmm3 от папашки :)
07.09.2017 12:28
07.09.2017 12:28
2
1272
Bo5 anarchy series vs Redwhait, Flux+luna vs Necr 200% (2-1)
Hmm3 от папашки :)
06.09.2017 19:04
07.09.2017 01:48
607
1273
OFB vs Blitz, 8xm12a, Wlux vs Inferno (-5300)
Hmm3 от папашки :)
06.09.2017 12:08
06.09.2017 16:00
672
1274
Пару часиков парагона перед сном
Hmm3 от папашки :)
06.09.2017 00:48
06.09.2017 03:04
160
1275
Hmm3 от папашки :)
06.09.2017 00:44
06.09.2017 00:44
1
1276
HotA, mt_diamond vs Lizzard, Rampart (+2200)
Hmm3 от папашки :)
05.09.2017 09:48
05.09.2017 14:16
345
1277
Отличная компания vs LeBron, JC, Necr vs Castle
Hmm3 от папашки :)
04.09.2017 20:00
05.09.2017 01:12
837
1278
HotA Diamond vs u2noob, Ramp vs Inf (-3700)/ HotA JC vs Lizzard, Necr vs Tower (-2000)
Hmm3 от папашки :)
04.09.2017 19:56
04.09.2017 19:56
4
1279
Hmm3 от папашки :)
03.09.2017 23:28
03.09.2017 23:28
263
1280
HotA Diamond vs u2noob, Ramp vs Inf (-3700)/ HotA JC vs Lizzard, Necr vs Tower (-2000)
Hmm3 от папашки :)
03.09.2017 19:48
03.09.2017 23:24
544
1281
HotA Diamond vs u2noob, Ramp vs Inf (-3700)
Hmm3 от папашки :)
03.09.2017 16:04
03.09.2017 19:44
308
1282
HotA JC vs Lizzard, tower vs necro (-2000)
Hmm3 от папашки :)
03.09.2017 13:44
03.09.2017 16:00
347
1283
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
03.09.2017 13:32
03.09.2017 13:40
71
1284
Hmm3 от папашки :)
03.09.2017 03:08
03.09.2017 03:08
137
1285
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
02.09.2017 23:36
03.09.2017 03:04
274
1286
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Necro (-4900)
Hmm3 от папашки :)
02.09.2017 23:04
02.09.2017 23:32
159
1287
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Necro (-4900)
Hmm3 от папашки :)
02.09.2017 15:12
02.09.2017 17:36
474
1288
Series vs Redwhait, anarchy, Bo5, Flux+Luna vs Necro 200% (1-1)
Hmm3 от папашки :)
02.09.2017 15:00
02.09.2017 15:08
97
1289
Hmm3 от папашки :)
02.09.2017 14:56
02.09.2017 14:56
1
1290
Series vs Redwhait, anarchy, Bo5, Flux+Luna vs Necro 200% (1-1)
Hmm3 от папашки :)
01.09.2017 11:24
01.09.2017 14:12
722
1291
Serie vs Redwhait, anarchy, Bo5, Flux+Luna vs Necro 200%
Hmm3 от папашки :)
01.09.2017 10:56
01.09.2017 11:20
246
1292
OFB vs Blitz, 8xm12a, Wlux vs Inferno (-5300)
Hmm3 от папашки :)
01.09.2017 10:52
01.09.2017 10:52
7
1293
Hmm3 от папашки :)
31.08.2017 17:32
31.08.2017 17:32
219
1294
OFB vs Blitz, 8xm12a, Wlux vs Inferno (-5300)
Hmm3 от папашки :)
31.08.2017 12:40
31.08.2017 17:28
585
1295
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Necr (-3900)
Hmm3 от папашки :)
31.08.2017 09:32
31.08.2017 12:36
540
1296
Hmm3 от папашки :)
31.08.2017 09:28
31.08.2017 09:28
1
1297
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Necr (-3900)
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 13:04
30.08.2017 15:04
650
1298
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 13:00
30.08.2017 13:00
83
1299
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Necr (-3900)
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 11:36
30.08.2017 12:36
690
1300
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Ramp (-5100)
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 10:52
30.08.2017 11:32
473
1301
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Necr
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 08:52
30.08.2017 10:48
392
1302
Paragon 2.0. Stage #4
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 08:48
30.08.2017 08:48
18
1303
Hmm3 от папашки :)
30.08.2017 08:44
30.08.2017 08:44
7
1304
Paragon 2.0. Stage #4
Hmm3 от папашки :)
29.08.2017 22:28
30.08.2017 02:00
177
1305
Hmm3 от папашки :)
29.08.2017 22:24
29.08.2017 22:24
12
1306
Bo5 anarchy series vs Redwhait, Flux+luna vs Necr 200% (1-0)
Hmm3 от папашки :)
29.08.2017 12:56
29.08.2017 18:52
549
1307
Paragon 2.0, stage #3
Hmm3 от папашки :)
29.08.2017 12:52
29.08.2017 12:52
52
1308
Hmm3 от папашки :)
29.08.2017 12:48
29.08.2017 12:48
10
1309
Hmm3 от папашки :)
29.08.2017 00:12
29.08.2017 00:12
228
1310
Paragon 2.0, stage #3
Hmm3 от папашки :)
28.08.2017 20:32
29.08.2017 00:08
456
1311
Bo5 Anarchy vs Redwhait, Flux+Luna vs Necr 200%
Hmm3 от папашки :)
28.08.2017 18:40
28.08.2017 20:28
306
1312
Hmm3 от папашки :)
28.08.2017 16:08
28.08.2017 16:08
370
1313
Bo5 Anarchy vs Redwhait, Flux+Luna vs Necr 200%
Hmm3 от папашки :)
28.08.2017 11:12
28.08.2017 16:04
740
1314
SoD JC vs BISHOP, Castle vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
26.08.2017 13:20
26.08.2017 16:32
627
1315
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Dung (+2500)
Hmm3 от папашки :)
26.08.2017 13:12
26.08.2017 13:16
74
1316
Hmm3 от папашки :)
25.08.2017 15:08
25.08.2017 15:08
381
1317
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Dung (+2500)
Hmm3 от папашки :)
25.08.2017 12:52
25.08.2017 15:04
762
1318
Hmm3 от папашки :)
25.08.2017 12:48
25.08.2017 12:48
10
1319
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Dung (+2500)
Hmm3 от папашки :)
24.08.2017 14:16
24.08.2017 16:28
658
1320
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Ramp (-5100)
Hmm3 от папашки :)
24.08.2017 12:28
24.08.2017 14:12
344
1321
JC vs BISHOP, Castle vs Fortress (-8400) bet game
Hmm3 от папашки :)
24.08.2017 12:24
24.08.2017 12:24
30
1322
JC vs BISHOP, Castle vs Fortress (-8400) bet game
Hmm3 от папашки :)
23.08.2017 22:00
24.08.2017 01:04
586
1323
ОФБ vs Graalz, Anarchy, Tower vs Dung (-8600)
Hmm3 от папашки :)
23.08.2017 20:12
23.08.2017 21:56
281
1324
ОФБ vs Graalz, Anarchy, Tower vs Dung (-8600)
Hmm3 от папашки :)
23.08.2017 14:52
23.08.2017 16:32
645
1325
ОФБ vs Graalz, Tower vs Dung (-8600)
Hmm3 от папашки :)
23.08.2017 14:16
23.08.2017 14:48
291
1326
Paragon 2.0, stage #2
Hmm3 от папашки :)
23.08.2017 14:12
23.08.2017 14:12
22
1327
Hmm3 от папашки :)
23.08.2017 02:08
23.08.2017 02:08
78
1328
Paragon 2.0, stage #2
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 23:20
23.08.2017 02:04
174
1329
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 23:08
22.08.2017 23:16
60
1330
Paragon 2.0, stage #2
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 21:52
22.08.2017 23:04
182
1331
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 21:48
22.08.2017 21:48
26
1332
Paragon 2.0, stage #2
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 21:25
22.08.2017 21:44
190
1333
SoD, Anarchy vs Redwhait, Flux+Luna vs Necr (+1600) 160%
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 21:20
22.08.2017 21:20
26
1334
Hmm3 от папашки :)
22.08.2017 21:16
22.08.2017 21:16
1
1335
SoD, Anarchy vs Redwhait, Flux+Luna vs Necr (+1600) 160%
Hmm3 от папашки :)
21.08.2017 12:28
21.08.2017 17:16
476
1336
HotA, JC vs Lizzard, Ramp vs Flux (-2200)
Hmm3 от папашки :)
21.08.2017 12:20
21.08.2017 12:24
77
1337
Hmm3 от папашки :)
18.08.2017 14:16
18.08.2017 14:16
201
1338
HotA, JC vs Lizzard, Ramp vs Flux (-2200)
Hmm3 от папашки :)
18.08.2017 11:24
18.08.2017 14:12
405
1339
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
18.08.2017 11:16
18.08.2017 11:20
42
1340
Парапарапарагон
Hmm3 от папашки :)
17.08.2017 22:20
18.08.2017 01:48
462
1341
Hmm3 от папашки :)
17.08.2017 22:16
17.08.2017 22:16
8
1342
Hmm3 от папашки :)
17.08.2017 01:20
17.08.2017 01:20
252
1343
SoD JC bet game, Necr vs Flux (-6000)
Hmm3 от папашки :)
17.08.2017 00:56
17.08.2017 01:16
444
1344
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Castle vs Necr (+9800) / SoD JC bet game, Necr vs Flux (-6000)
Hmm3 от папашки :)
16.08.2017 20:12
17.08.2017 00:52
569
1345
Tourney WT Nostalgy vs AlexTheGreat, JC, Castle vs Necr (+9800)
Hmm3 от папашки :)
16.08.2017 18:04
16.08.2017 20:08
450
1346
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Ramp
Hmm3 от папашки :)
15.08.2017 10:28
15.08.2017 15:40
636
1347
Hmm3 от папашки :)
14.08.2017 17:20
14.08.2017 17:20
170
1348
JC vs R@sim, Stronghold vs Inf(-7500)
Hmm3 от папашки :)
14.08.2017 13:48
14.08.2017 17:16
377
1349
JC vs R@sim, Necr vs Inferno (-8500)
Hmm3 от папашки :)
14.08.2017 11:56
14.08.2017 13:44
281
1350
SoD, Tourney "Отличная компания" vs Mizrael, Anarchy 200% Tower vs Castle
Hmm3 от папашки :)
14.08.2017 11:44
14.08.2017 11:52
71
1351
SoD, Tourney "Отличная компания" vs Mizrael, Anarchy 200% Tower vs Castle
Hmm3 от папашки :)
10.08.2017 13:44
10.08.2017 19:16
598
1352
SoD, Tourney "Отличная компания" vs Mizrael, Anarchy 200%
Hmm3 от папашки :)
10.08.2017 12:20
10.08.2017 13:40
392
1353
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Ramp (+4400)
Hmm3 от папашки :)
10.08.2017 12:16
10.08.2017 12:16
11
1354
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Ramp (+4400)
Hmm3 от папашки :)
09.08.2017 14:40
09.08.2017 17:28
622
1355
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Tower (-6500)
Hmm3 от папашки :)
09.08.2017 12:32
09.08.2017 14:36
447
1356
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Dung
Hmm3 от папашки :)
09.08.2017 11:52
09.08.2017 12:28
195
1357
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Dung
Hmm3 от папашки :)
07.08.2017 10:48
07.08.2017 14:24
246
1358
Tourney WT Nostalgy, vs vitalic, h3dm1(WT) Castle (-2100)
Hmm3 от папашки :)
07.08.2017 10:44
07.08.2017 10:44
21
1359
Hmm3 от папашки :)
07.08.2017 10:40
07.08.2017 10:40
1
1360
Tourney WT Nostalgy, vs vitalic, h3dm1(WT) Castle (-2100)
Hmm3 от папашки :)
06.08.2017 16:56
06.08.2017 21:56
452
1361
JC vs Twaryna, Inferno vs Tower (-4000)
Hmm3 от папашки :)
06.08.2017 16:52
06.08.2017 16:52
18
1362
JC vs Twaryna, Inferno vs Tower (-4000)
Hmm3 от папашки :)
05.08.2017 22:48
06.08.2017 04:48
337
1363
JC vs Gomunguls, Necr vs Dung (-7500 with color)
Hmm3 от папашки :)
05.08.2017 22:44
05.08.2017 22:44
38
1364
Hmm3 от папашки :)
05.08.2017 22:40
05.08.2017 22:40
4
1365
JC vs Gomunguls, Necr vs Dung (-7500 with color)
Hmm3 от папашки :)
05.08.2017 11:04
05.08.2017 15:28
557
1366
JC vs Gomunguls, Inf vs Stronghold (+8500)
Hmm3 от папашки :)
05.08.2017 11:00
05.08.2017 11:00
32
1367
Hmm3 от папашки :)
05.08.2017 10:56
05.08.2017 10:56
4
1368
JC vs Gomunguls, Inf vs Stronghold (+8500)
Hmm3 от папашки :)
04.08.2017 12:52
04.08.2017 18:08
648
1369
HotA JC vs Lizzard, Dung vs Stronghold (-3200)
Hmm3 от папашки :)
04.08.2017 12:44
04.08.2017 12:48
28
1370
HotA JC vs Lizzard, Dung vs Stronghold (-3200)
Hmm3 от папашки :)
03.08.2017 12:24
03.08.2017 17:00
463
1371
HotA JC vs Lizzard, Ramp vs Inf (-6000)
Hmm3 от папашки :)
03.08.2017 10:12
03.08.2017 12:20
466
1372
SoD JC vs Amieloo, Ramp vs Tower (-6000)
Hmm3 от папашки :)
03.08.2017 10:08
03.08.2017 10:08
20
1373
SoD JC vs Amieloo, Ramp vs Tower (-6000)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2017 17:40
02.08.2017 23:00
571
1374
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Dung (-5100)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2017 17:36
02.08.2017 17:36
22
1375
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Dung (-5100)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2017 10:52
02.08.2017 15:36
615
1376
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Castle (+7200)
Hmm3 от папашки :)
02.08.2017 10:44
02.08.2017 10:48
309
1377
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Inf
Hmm3 от папашки :)
02.08.2017 08:56
02.08.2017 10:40
308
1378
Hmm3 от папашки :)
02.08.2017 08:52
02.08.2017 08:52
4
1379
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Inf
Hmm3 от папашки :)
01.08.2017 09:20
01.08.2017 16:04
404
1380
Hmm3 от папашки :)
01.08.2017 09:16
01.08.2017 09:16
1
1381
Hmm3 от папашки :)
31.07.2017 16:16
31.07.2017 16:16
276
1382
JC vs Dark, Castle vs Dung (+5600)
Hmm3 от папашки :)
31.07.2017 13:36
31.07.2017 16:12
500
1383
HotA JC vs Lizzard , Stronghold vs Inf (-2600)
Hmm3 от папашки :)
31.07.2017 13:24
31.07.2017 13:32
81
1384
HotA JC vs Lizzard , Stronghold vs Inf (-2600)
Hmm3 от папашки :)
23.07.2017 19:52
23.07.2017 21:12
732
1385
HotA JC vs Lizzard , Flux vs Inf (-4500)
Hmm3 от папашки :)
23.07.2017 18:28
23.07.2017 19:48
392
1386
Hmm3 от папашки :)
23.07.2017 18:24
23.07.2017 18:24
2
1387
HotA JC vs Lizzard , Castle vs Dung (-4000)
Hmm3 от папашки :)
21.07.2017 13:20
21.07.2017 14:40
582
1388
SoD, Anarchy vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
21.07.2017 12:00
21.07.2017 13:16
284
1389
SoD, Anarchy vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
20.07.2017 12:24
20.07.2017 19:32
650
1390
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Inf
Hmm3 от папашки :)
20.07.2017 11:16
20.07.2017 12:20
379
1391
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Dung (-4100)
Hmm3 от папашки :)
20.07.2017 09:48
20.07.2017 11:12
362
1392
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Dung (-4100)
Hmm3 от папашки :)
19.07.2017 12:00
19.07.2017 15:28
782
1393
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Fortress (-4100)
Hmm3 от папашки :)
19.07.2017 11:56
19.07.2017 11:56
399
1394
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Ramp (+2100)
Hmm3 от папашки :)
19.07.2017 08:56
19.07.2017 11:52
456
1395
HotA JC vs Lizzard, Necr vs cove(+5200)
Hmm3 от папашки :)
19.07.2017 08:48
19.07.2017 08:52
51
1396
Hmm3 от папашки :)
19.07.2017 08:44
19.07.2017 08:44
2
1397
HotA JC vs Lizzard, Necr vs cove(+5200)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2017 13:00
18.07.2017 16:04
516
1398
HotA JC vs Lizzard, Necr vs Fortress (+4000)
Hmm3 от папашки :)
18.07.2017 11:44
18.07.2017 12:56
325
1399
Hmm3 от папашки :)
18.07.2017 11:40
18.07.2017 11:40
2
1400
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Inf (-4500)
Hmm3 от папашки :)
14.07.2017 09:48
14.07.2017 10:40
242
1401
Serie vs Redwhait Bo7, Anarchy full rnd 200%, Final round (3-3)
Hmm3 от папашки :)
14.07.2017 09:44
14.07.2017 09:44
7
1402
Serie vs Redwhait Bo7, Anarchy full rnd 200%, Final round (3-3)
Hmm3 от папашки :)
12.07.2017 13:24
12.07.2017 18:56
722
1403
JC vs Lizzard, HotA, Castle vs Stronghold
Hmm3 от папашки :)
12.07.2017 12:12
12.07.2017 13:20
309
1404
Series vs Redwhait Bo7, h3dm1, Cove (3-2)
Hmm3 от папашки :)
12.07.2017 12:08
12.07.2017 12:08
3
1405
Series vs Redwhait Bo7, h3dm1, Cove (3-2)
Hmm3 от папашки :)
11.07.2017 11:32
11.07.2017 16:08
448
1406
Турнир Duelist vs Javdet, HotA, h3dm1, Fortress
Hmm3 от папашки :)
10.07.2017 19:00
10.07.2017 22:08
228
1407
JC vs dark, Flux vs Fortress (-1300)
Hmm3 от папашки :)
10.07.2017 18:44
10.07.2017 18:48
120
1408
Hmm3 от папашки :)
10.07.2017 18:40
10.07.2017 18:40
14
1409
JC vs dark, Flux vs Fortress (-1300)
Hmm3 от папашки :)
10.07.2017 10:24
10.07.2017 14:16
658
1410
h3dm1 vs LuckyF, Flux
Hmm3 от папашки :)
10.07.2017 10:12
10.07.2017 10:20
77
1411
Hmm3 от папашки :)
07.07.2017 14:20
07.07.2017 14:20
225
1412
h3dm1 vs LuckyF, Flux
Hmm3 от папашки :)
07.07.2017 11:08
07.07.2017 14:16
450
1413
Serie vs Redwhait, Bo7, h3dm1, Tower (3-2)
Hmm3 от папашки :)
07.07.2017 10:28
07.07.2017 11:04
166
1414
Hmm3 от папашки :)
07.07.2017 10:24
07.07.2017 10:24
1
1415
Serie vs Redwhait, Bo7, h3dm1, Tower (3-2)
Hmm3 от папашки :)
06.07.2017 11:56
06.07.2017 14:32
514
1416
Serie vs Redwhait, Bo7, mt_diamond, Ramp (2-2)
Hmm3 от папашки :)
06.07.2017 11:52
06.07.2017 11:52
11
1417
Hmm3 от папашки :)
05.07.2017 20:28
05.07.2017 20:28
47
1418
Serie vs Redwhait, Bo7, mt_diamond, Ramp (2-2)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2017 15:48
05.07.2017 20:24
485
1419
Serie vs Redwhait, Bo7, Anarchy, full rnd 200% (1-2)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2017 10:44
05.07.2017 15:44
507
1420
Serie vs Redwhait, Bo7, Diamond, Fortress vs Necr (1-1)
Hmm3 от папашки :)
05.07.2017 09:44
05.07.2017 10:40
223
1421
Serie vs Redwhait, Bo7, Diamond, Fortress vs Necr (1-1)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2017 17:36
04.07.2017 19:28
490
1422
Hmm3 от папашки :)
04.07.2017 17:32
04.07.2017 17:32
34
1423
Serie vs Redwhait, Bo7, Diamond, Fortress vs Necr (1-1)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2017 15:28
04.07.2017 17:20
488
1424
HotA JC vs Lizzard, Ramp vs Necr (-4000)
Hmm3 от папашки :)
04.07.2017 12:08
04.07.2017 15:24
446
1425
Serie vs Redwhait, Bo7, Diamond, Fortress vs Necr (+6000) 1-1
Hmm3 от папашки :)
04.07.2017 11:32
04.07.2017 12:04
240
1426
Serie vs Redwhait, Bo7, Diamond, Fortress vs Necr (+6000) 1-1
Hmm3 от папашки :)
03.07.2017 11:56
03.07.2017 15:16
648
1427
SoD, JC vs Dark, Flux vs Dung (+6000)
Hmm3 от папашки :)
03.07.2017 10:40
03.07.2017 11:52
448
1428
SoD, JC vs Dark, Tower vs Flux (+8400)
Hmm3 от папашки :)
03.07.2017 08:56
03.07.2017 10:36
356
1429
Arena V vs Bishop
Hmm3 от папашки :)
03.07.2017 08:52
03.07.2017 08:52
24
1430
Hmm3 от папашки :)
03.07.2017 08:48
03.07.2017 08:48
2
1431
Arena V vs Bishop
Hmm3 от папашки :)
02.07.2017 18:48
02.07.2017 20:52
488
1432
HotA tourney Blitz JC vs Lizzard, Castle vs Dung (-4000) 1-1
Hmm3 от папашки :)
02.07.2017 15:32
02.07.2017 18:44
537
1433
Hmm3 от папашки :)
02.07.2017 15:28
02.07.2017 15:28
1
1434
JC vs Lizzard, Flux vs Ramp (-2100 for color)
Hmm3 от папашки :)
30.06.2017 10:00
30.06.2017 13:16
370
1435
Series vs Redwhait, Bo7, Diamond, Stronghold vs Flux (+3000)
Hmm3 от папашки :)
30.06.2017 09:56
30.06.2017 09:56
6
1436
Series vs Redwhait, Bo7, Diamond, Stronghold vs Flux (+3000)
Hmm3 от папашки :)
29.06.2017 20:52
29.06.2017 22:00
270
1437
Series vs Redwhait, Bo7, Diamond, Castle vs Ramp (+3100) 1-1
Hmm3 от папашки :)
29.06.2017 11:20
29.06.2017 20:48
480
1438
Series vs Redwhait, Bo7, mini-nostalgia, Castle vs Necr (+5400)
Hmm3 от папашки :)
29.06.2017 11:16
29.06.2017 11:16
16
1439
Series vs Redwhait, Bo7, mini-nostalgia, Castle vs Necr (+5400)
Hmm3 от папашки :)
28.06.2017 20:56
29.06.2017 02:04
449
1440
Series vs Redwhait, Bo7, JC, Castle vs Dung (-3600)
Hmm3 от папашки :)
28.06.2017 12:32
28.06.2017 20:52
430
1441
Serie vs Redwhait, Bo5, JC, Castle vs Necr (+3000)
Hmm3 от папашки :)
28.06.2017 12:20
28.06.2017 12:28
56
1442
Hmm3 от папашки :)
28.06.2017 12:16
28.06.2017 12:16
1
1443
Serie vs Redwhait, Bo5, JC, Castle vs Necr (+3000)
27.06.2017 13:32
27.06.2017 15:28
385
1444
JC vs Sta1u4, Castle vs Flux
27.06.2017 10:12
27.06.2017 13:28
248
1445
JC vs Sta1u4, Stronghold vs Inf (-4300)
27.06.2017 10:08
27.06.2017 10:08
0
1446
JC vs Sta1u4, Stronghold vs Inf (-4300)
26.06.2017 13:00
26.06.2017 16:40
295
1447
JC vs Sta1u4, Stronghold vs Inf (-4300)
26.06.2017 11:08
26.06.2017 12:28
304
1448
Турнир Благотворительный vs Lizzard, Final, coin template, Necr vs Dung
26.06.2017 09:04
26.06.2017 11:04
234
1449
Турнир Благотворительный vs Lizzard, Final, coin template, Necr vs Dung
Hmm3 от папашки :)
24.06.2017 14:00
24.06.2017 19:08
241
1450
Hmm3 от папашки :)
24.06.2017 13:56
24.06.2017 13:56
8
1451
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Ramp
Hmm3 от папашки :)
23.06.2017 08:24
23.06.2017 14:48
554
1452
HotA Blitz JC vs Lizzard, Fortress vs Stronghold (+2900)
Hmm3 от папашки :)
22.06.2017 18:32
22.06.2017 20:20
400
1453
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
22.06.2017 18:20
22.06.2017 18:28
75
1454
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
22.06.2017 08:16
22.06.2017 15:40
496
1455
Hmm3 от папашки :)
22.06.2017 08:12
22.06.2017 08:12
2
1456
Благотворительный турнир Полуфинал vs Redwhait, Ramp vs Wlux (coin random template)
Hmm3 от папашки :)
21.06.2017 10:48
21.06.2017 16:04
438
1457
Благотворительный турнир vs Redwhait, Ramp vs Wlux (coin random template)
Hmm3 от папашки :)
21.06.2017 10:44
21.06.2017 10:44
307
1458
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Fortress (+3300)
Hmm3 от папашки :)
21.06.2017 08:24
21.06.2017 10:40
336
1459
Hmm3 от папашки :)
21.06.2017 08:20
21.06.2017 08:20
2
1460
Hmm3 от папашки :)
20.06.2017 15:00
20.06.2017 15:00
198
1461
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Wlux(+2400)
Hmm3 от папашки :)
20.06.2017 12:16
20.06.2017 14:56
403
1462
HotA Blitz JC vs Lizzard, Dung vs Wlux
Hmm3 от папашки :)
20.06.2017 12:12
20.06.2017 12:12
35
1463
HotA Blitz JC vs Lizzard, Dung vs Wlux
Hmm3 от папашки :)
20.06.2017 08:52
20.06.2017 11:24
403
1464
Hmm3 от папашки :)
19.06.2017 16:52
19.06.2017 16:52
275
1465
SoD, Anarchy vs Redwhait, full rnd 200%
Hmm3 от папашки :)
19.06.2017 12:04
19.06.2017 16:48
528
1466
HotA, JC vs Lizzard, Tower vs Dung (+5000)
Hmm3 от папашки :)
19.06.2017 10:32
19.06.2017 12:00
449
1467
HotA Blitz JC vs Lizzard, Wlux vs Castle (+4900)
Hmm3 от папашки :)
19.06.2017 08:20
19.06.2017 10:28
342
1468
HotA Blitz JC vs Lizzard, Wlux vs Castle (+4900)
Hmm3 от папашки :)
18.06.2017 16:52
18.06.2017 20:12
592
1469
Hmm3 от папашки :)
18.06.2017 16:48
18.06.2017 16:48
6
1470
HotA JC vs Lizzard, Castle vs Tower (-6800)
Hmm3 от папашки :)
16.06.2017 11:28
16.06.2017 14:00
628
1471
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Necr
Hmm3 от папашки :)
16.06.2017 10:08
16.06.2017 11:24
323
1472
JC vs Amieloo, Stronghold vs Wlux (+5500)
Hmm3 от папашки :)
16.06.2017 08:16
16.06.2017 09:56
304
1473
HotA, JC vs Lizzard, fortress vs cove (-1900)
Hmm3 от папашки :)
16.06.2017 08:00
16.06.2017 08:12
67
1474
Hmm3 от папашки :)
16.06.2017 07:56
16.06.2017 07:56
2
1475
HotA, JC vs Lizzard, fortress vs cove (-1900)
Hmm3 от папашки :)
15.06.2017 09:48
15.06.2017 14:44
502
1476
SoD, Only-XL vs Dave_HuN^, 6lm10a, Castle vs Tower(-3200)
Hmm3 от папашки :)
15.06.2017 08:56
15.06.2017 09:44
165
1477
Hmm3 от папашки :)
15.06.2017 08:52
15.06.2017 08:52
2
1478
Hmm3 от папашки :)
14.06.2017 18:56
14.06.2017 18:56
273
1479
SoD, Only-XL vs Dave_HuN^, 6lm10a, Castle vs Tower(-3200)
Hmm3 от папашки :)
14.06.2017 16:56
14.06.2017 18:52
538
1480
HotA, JC vs Lizzard, Castle vs Ramp(-2200)
Hmm3 от папашки :)
14.06.2017 12:00
14.06.2017 16:52
565
1481
HotA, JC vs Lizzard, Castle vs Ramp(-2200)
Hmm3 от папашки :)
13.06.2017 15:48
13.06.2017 17:12
656
1482
HotA, JC vs Lizzard, Cove vs Necr (-1500)
Hmm3 от папашки :)
13.06.2017 12:04
13.06.2017 15:44
536
1483
HotA, JC vs Lizzard, Fortress vs Dung (-1700)
Hmm3 от папашки :)
13.06.2017 08:40
13.06.2017 12:00
421
1484
HotA, Игра престолов vs LuckyF, game2 JC, Jeremy vs Monere.
Hmm3 от папашки :)
12.06.2017 07:24
12.06.2017 14:12
642
1485
Hmm3 от папашки :)
12.06.2017 07:20
12.06.2017 07:20
2
1486
HotA, Игра престолов vs De_Luxe, game2, JC, Jeremy vs Shakhti
Hmm3 от папашки :)
11.06.2017 09:16
11.06.2017 12:56
567
1487
Hmm3 от папашки :)
11.06.2017 09:12
11.06.2017 09:12
1
1488
SoD 6lm10a vs Falcone, Castle vs Ramp (+3200)
Hmm3 от папашки :)
10.06.2017 14:28
10.06.2017 19:48
746
1489
SoD 6lm10a vs Falcone, Necr vs Ramp (-2900)
Hmm3 от папашки :)
10.06.2017 13:20
10.06.2017 14:24
396
1490
SoD JC vs Falcone, Castle vs Wlux (-6500)
Hmm3 от папашки :)
10.06.2017 12:52
10.06.2017 13:16
239
1491
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Necr
Hmm3 от папашки :)
09.06.2017 12:04
09.06.2017 13:36
342
1492
JC vs Amieloo, Stronghold vs Wlux (+5500)
Hmm3 от папашки :)
09.06.2017 00:52
09.06.2017 03:08
324
1493
HotA JC vs Lizzard, Dung vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
09.06.2017 00:40
09.06.2017 00:48
116
1494
Hmm3 от папашки :)
09.06.2017 00:36
09.06.2017 00:36
2
1495
HotA JC vs Lizzard, Dung vs Fortress
Hmm3 от папашки :)
08.06.2017 09:32
08.06.2017 14:36
638
1496
Hmm3 от папашки :)
08.06.2017 09:28
08.06.2017 09:28
4
1497
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Cove
Hmm3 от папашки :)
08.06.2017 08:36
08.06.2017 08:44
42
1498
HotA JC vs Lizzard, Flux vs Cove
Hmm3 от папашки :)
07.06.2017 13:20
07.06.2017 16:52
478
1499
HotA JC vs Lizzard, Tower vs Inf (+2500)
Hmm3 от папашки :)
07.06.2017 08:16
07.06.2017 13:16
439
1500
HotA, Игра престолов vs De_Luxe, JC, Cove vs Dung
Hmm3 от папашки :)
07.06.2017 08:08
07.06.2017 08:12
36
1501
Hmm3 от папашки :)
07.06.2017 08:04
07.06.2017 08:04
6
1502
HotA, Игра престолов vs De_Luxe, JC, Cove vs Dung
Hmm3 от папашки :)
06.06.2017 14:04
06.06.2017 15:40
428
1503
Hmm3 от папашки :)
06.06.2017 14:00
06.06.2017 14:00
166
1504
HotA, Игра престолов vs De_Luxe, JC, Cove vs Dung
Hmm3 от папашки :)
06.06.2017 12:12
06.06.2017 13:56
424
1505
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Necr (-2100)
Hmm3 от папашки :)
06.06.2017 10:32
06.06.2017 12:08
382
1506
WT JC vs FireToSky, Fortress vs Inf (-8400)
Hmm3 от папашки :)
06.06.2017 07:48
06.06.2017 10:28
327
1507
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Dung (-2100) for color
Hmm3 от папашки :)
06.06.2017 07:40
06.06.2017 07:44
26
1508
HotA JC vs Lizzard, Stronghold vs Dung (-2100) for color
Hmm3 от папашки :)
05.06.2017 12:52
05.06.2017 14:44
702
1509
HotA JC vs Lizzard, Fortress vs Flux
Hmm3 от папашки :)
05.06.2017 08:08
05.06.2017 12:48
438
1510
Necr tourney HotA, vs Dawidu91,Diamond / Only XL vs Jaris, 8xm12a, Inf vs Stronghold (+6100)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2017 12:40
04.06.2017 16:12
657
1511
WT JC vs FTS, Necr vs Castle / Only XL vs Jaris, 8xm12a, Inf vs Stronghold (+6100)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2017 10:24
04.06.2017 12:33
477
1512
JC vs Dark, Fortress vs Tower (-8900)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2017 10:04
04.06.2017 10:20
136
1513
JC vs Dark, Fortress vs Tower (-8900)
Hmm3 от папашки :)
04.06.2017 03:00
04.06.2017 07:16
140
1514
Necro tourney, HotA, vs Dawidu, JC
Hmm3 от папашки :)
04.06.2017 02:56
04.06.2017 02:56
14
1515
JC vs ЯR, Tower vs Castle (+10000)
Hmm3 от папашки :)
02.06.2017 11:40
02.06.2017 16:16
426
1516
JC vs ЯR, Tower vs Castle (+10000)
Hmm3 от папашки :)
01.06.2017 16:16
01.06.2017 16:48
423
1517
WT JC vs FireToSky, Necr vs Castle (-4000)
Hmm3 от папашки :)
01.06.2017 11:24
01.06.2017 16:12
435
1518
JC vs Amieloo, Ramp vs Tower (-8300)
Hmm3 от папашки :)
01.06.2017 11:08
01.06.2017 11:16
108
1519
Hmm3 от папашки :)
31.05.2017 08:12
31.05.2017 08:12
105
1520
8mm6a vs Papik, Ramp vs Tower (-1000)
Hmm3 от папашки :)
31.05.2017 01:16
31.05.2017 08:08
299
1521
Arena V vs Mizrael / 8mm6a vs Papik, Ramp vs Tower (-1000)
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 23:20
31.05.2017 01:12
405
1522
Arena V vs Mizrael
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 22:52
30.05.2017 23:16
402
1523
Блиц JC tourney vs Patriot, Ramp vs Fortress (-1700) 1-0
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 20:40
30.05.2017 22:48
458
1524
JC vs Lizzard, Fortress vs Wlux(+2800) HotA
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 20:36
30.05.2017 20:36
42
1525
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 20:32
30.05.2017 20:32
124
1526
JC vs Lizzard, Fortress vs Wlux(+2800) HotA
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 11:20
30.05.2017 12:12
528
1527
JC vs Lizzard, Castle vs Fortress(-5500), HotA
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 08:56
30.05.2017 11:16
339
1528
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 08:52
30.05.2017 08:52
14
1529
Hmm3 от папашки :)
30.05.2017 04:56
30.05.2017 04:56
116
1530
Благотворительный vs Redwhait, Castle vs Conflux, 8xm12a
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 21:56
30.05.2017 04:52
541
1531
Благотворительный vs Redwhait, Castle vs Conflux, random template
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 21:16
29.05.2017 21:52
406
1532
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 21:12
29.05.2017 21:12
66
1533
Благотворительный vs Redwhait, Castle vs Conflux, random template
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 21:08
29.05.2017 21:08
79
1534
JC vs Lizzard, Castle vs Fortress(-5500)
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 21:04
29.05.2017 21:04
27
1535
JC vs Lizzard, Castle vs Fortress(-5500)
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 15:20
29.05.2017 15:56
496
1536
JC vs Lizzard, Dung vs Fortress (+1800)
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 10:52
29.05.2017 15:16
516
1537
Игра престолов vs Lizzard, Cove vs Fortress, JC(continue)
Hmm3 от папашки :)
29.05.2017 09:28
29.05.2017 10:48
251
1538
Игра престолов vs Kobra_RR, Spider, Cove vs Ramp / Игра престолов vs De_Luxe, Cove vs Dung, Diamond HotA
Hmm3 от папашки :)
28.05.2017 20:48
29.05.2017 01:16
524
1539
Игра престолов vs Kobra_RR, Spider, Cove vs Ramp, HotA
Hmm3 от папашки :)
28.05.2017 17:44
28.05.2017 20:44
463
1540
Игра престолов vs Kobra_RR, Spider, Cove vs Ramp, HotA / SoD, 8mm6a vs Papik, Castle vs Conflux (+300)
Hmm3 от папашки :)
28.05.2017 17:40
28.05.2017 17:40
7
1541
Игра престолов vs Kobra_RR, Spider, Cove vs Ramp, HotA / SoD, 8mm6a vs Papik, Castle vs Conflux (+300)
Hmm3 от папашки :)
28.05.2017 00:52
28.05.2017 03:16
344
1542
Игра престолов vs Kobra_RR, Mini-nostalgia, Cove vs Ramp, HotA / SoD, 8mm6a vs Papik, Castle vs Conflux (+300)
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 23:52
28.05.2017 00:48
381
1543
Игра престолов vs Kobra_RR, Mini-nostalgia, Cove vs Ramp, HotA
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 21:16
27.05.2017 23:48
369
1544
h3dm1 vs LuckyF, Dung(+3000)
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 21:08
27.05.2017 21:12
105
1545
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 21:00
27.05.2017 21:00
135
1546
h3dm1 vs LuckyF, Dung(+3000)
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 20:36
27.05.2017 20:56
270
1547
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 20:32
27.05.2017 20:32
26
1548
h3dm1 vs LuckyF, Inferno (-2300) HotA
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 20:28
27.05.2017 20:28
33
1549
Hmm3 от папашки :)
27.05.2017 20:24
27.05.2017 20:24
4
1550
h3dm1 vs LuckyF, Inferno (-2300) HotA
Hmm3 от папашки :)
26.05.2017 00:16
26.05.2017 01:12
268
1551
JC vs Amieloo, Necr vs Castle(-4100)
Hmm3 от папашки :)
25.05.2017 20:24
26.05.2017 00:12
658
1552
JC vs Dark, Fortress vs Tower (-8400)
Hmm3 от папашки :)
25.05.2017 17:40
25.05.2017 20:20
473
1553
JC vs Dark, Fortress vs Tower (-8900)
Hmm3 от папашки :)
25.05.2017 17:36
25.05.2017 17:36
87
1554
8xm12a vs LuckyF, Dung vs Ramp (+600) / WT nostalgy tourney vs Andres, Mini-nostalgia, Tower vs Stronghold(+3400)
Hmm3 от папашки :)
25.05.2017 17:28
25.05.2017 17:32
51
1555
8xm12a vs LuckyF, Dung vs Ramp (+600) / WT nostalgy tourney vs Andres, Mini-nostalgia, Tower vs Stronghold(+3400)
Hmm3 от папашки :)
24.05.2017 22:52
24.05.2017 23:48
198
1556
Hmm3 от папашки :)
24.05.2017 22:48
24.05.2017 22:48
50
1557
8xm12a vs LuckyF, Dung vs Ramp (+600) / WT nostalgy tourney vs Andres, Mini-nostalgia, Tower vs Stronghold(+3400)
Hmm3 от папашки :)
24.05.2017 21:20
24.05.2017 22:36
394
1558
8xm12a vs LuckyF, Dung vs Ramp (+600)
Hmm3 от папашки :)
24.05.2017 19:36
24.05.2017 21:16
350
1559
Hmm3 от папашки :)
24.05.2017 02:36
24.05.2017 02:36
206
1560
Blitz JC tourney vs Patriot, HotA, Fortress vs Flux(+1000)
Hmm3 от папашки :)
24.05.2017 00:36
24.05.2017 02:32
416
1561
Blitz JC vs FireToSky, HotA, Necr vs Fortress (+4800)
Hmm3 от папашки :)
23.05.2017 20:00
24.05.2017 00:32
532
1562
Игра престолов vs Kobra_RR, Cove vs Ramp, Mini-nostalgia.
Hmm3 от папашки :)
23.05.2017 19:52
23.05.2017 19:56
30
1563
Игра престолов vs Kobra_RR, Cove vs Ramp, Mini-nostalgia.
Hmm3 от папашки :)
22.05.2017 21:16
23.05.2017 00:16
408
1564
JC vs Dark, Tower vs Inferno (+1300)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2017 17:04
22.05.2017 21:12
607
1565
6lm10a vs Medium, Ramp vs Flux (-2400)
Hmm3 от папашки :)
22.05.2017 16:52
22.05.2017 17:00
111
1566
6lm10a vs Medium, Ramp vs Flux (-2400)
Hmm3 от папашки :)
21.05.2017 23:32
22.05.2017 04:40
265
1567
Hmm3 от папашки :)
21.05.2017 23:28
21.05.2017 23:28
7
1568
OnlyXL vs Al Feyn, 8xm12a, Tower vs Castle(+3900)
Hmm3 от папашки :)
20.05.2017 23:48
21.05.2017 01:56
402
1569
OnlyXL vs Al Feyn, 8xm12a, Tower vs Castle(+3900) / Duelist tourney vs h3pro, h3dm1, Gurni vs Dessa(+2800)
Hmm3 от папашки :)
20.05.2017 17:40
20.05.2017 23:44
406
1570
Игра престолов vs Lizzard, Cove vs Fortress, JC(+4100)
Hmm3 от папашки :)
20.05.2017 17:12
20.05.2017 17:36
161
1571
Hmm3 от папашки :)
20.05.2017 17:08
20.05.2017 17:08
2
1572
Игра престолов vs Lizzard, Cove vs Fortress, JC(+4100)
Hmm3 от папашки :)
19.05.2017 12:44
19.05.2017 15:28
462
1573
Игра престолов vs Lizzard, Cove vs Fortress, Diamond (+1900)
Hmm3 от папашки :)
19.05.2017 09:00
19.05.2017 12:40
298
1574
Hmm3 от папашки :)
19.05.2017 08:52
19.05.2017 08:56
18
1575
6lm10a vs Medium, Ramp vs Flux (-2400)
Hmm3 от папашки :)
18.05.2017 19:52
19.05.2017 02:16
377
1576
8xm12a vs LuckyF, Dung vs Ramp (+600)
Hmm3 от папашки :)
18.05.2017 19:44
18.05.2017 19:48
61
1577
Hmm3 от папашки :)
18.05.2017 19:40
18.05.2017 19:40
1
1578
8xm12a vs LuckyF, Dung vs Ramp (+600)
Hmm3 от папашки :)
17.05.2017 20:08
17.05.2017 23:16
494
1579
HotA mirror h3dm1 vs LuckyF, Ramp (+700)
Hmm3 от папашки :)
17.05.2017 16:12
17.05.2017 20:04
322
1580
Hmm3 от папашки :)
17.05.2017 16:08
17.05.2017 16:08
6
1581
HotA mirror h3dm1 vs LuckyF, Ramp (+700)
Hmm3 от папашки :)
16.05.2017 22:12
17.05.2017 02:24
403
1582
Папская катка с СНГ 2x2. JC Strong(Hell)+dirty(Castle) vs Mizrael(Dung)+Redwhait(castle)
Hmm3 от папашки :)
16.05.2017 21:36
16.05.2017 22:08
273
1583
Hmm3 от папашки :)
16.05.2017 21:32
16.05.2017 21:32
11
1584
Папская катка с СНГ 2x2. JC Strong(Hell)+dirty(Castle) vs Mizrael(Dung)+Redwhait(castle)
Hmm3 от папашки :)
12.05.2017 21:48
13.05.2017 00:40
413
1585
СНГ-2017 Волгоград, 4ый тур vs Falcone, Mini-nostalgia, Fortress vs Dung (FTS CHAMPION)
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 21:32
11.05.2017 22:08
546
1586
СНГ-2017 Волгоград, 4ый тур vs Falcone, Mini-nostalgia, Fortress vs Dung (FTS CHEMPION)
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 21:28
11.05.2017 21:28
455
1587
СНГ-2017 Волгоград, Final game, FTS(Flux +4600) vs Jelen117(Necr), 8mm6a
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 12:40
11.05.2017 21:24
536
1588
СНГ-2017 Волгоград, Final game, FTS vs Jelen117
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 12:36
11.05.2017 12:36
160
1589
СНГ-2017 Волгоград, 3-ий тур JC vs Napalm, Necr!!! vs Tower (-10000)
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 12:28
11.05.2017 12:32
118
1590
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 12:24
11.05.2017 12:24
6
1591
Hmm3 от папашки :)
11.05.2017 00:04
11.05.2017 00:04
438
1592
СНГ-2017 Волгоград, 3-ий тур JC vs Napalm, Necr!!! vs Tower (-10000)
Hmm3 от папашки :)
10.05.2017 16:04
11.05.2017 00:00
876
1593
СНГ-2017 Волгоград, 2-ой тур, SoD Mirror h3dm1, vs Preds
Hmm3 от папашки :)
10.05.2017 13:04
10.05.2017 16:00
514
1594
Hmm3 от папашки :)
10.05.2017 13:00
10.05.2017 13:00
77
1595
СНГ-2017 Волгоград, 2-ой тур, SoD Mirror h3dm1, vs Preds
Hmm3 от папашки :)
10.05.2017 11:20
10.05.2017 12:40
480
1596
СНГ-2017 Волгоград, 2-ой тур, SoD Mirror h3dm1, vs Preds
Hmm3 от папашки :)
09.05.2017 23:36
10.05.2017 03:00
375
1597
Hmm3 от папашки :)
09.05.2017 23:32
09.05.2017 23:32
2
1598
СНГ-2017 Волгоград, 2-ой тур, SoD Mirror h3dm1, vs Preds
Hmm3 от папашки :)
08.05.2017 14:16
09.05.2017 01:44
677
1599
HotA, Mirror h3dm1, vs LuckyF
Hmm3 от папашки :)
08.05.2017 11:56
08.05.2017 14:12
500
1600
HotA, Mirror h3dm1, vs LuckyF
04.05.2017 17:36
04.05.2017 22:36
366
1601
HotA, Mirror h3dm1, vs LuckyF
04.05.2017 13:40
04.05.2017 15:20
250
1602
JC vs Gomunguls, Dung vs Castle (+6600)
Hmm3 от папашки :)
03.05.2017 21:56
04.05.2017 01:00
746
1603
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Ramp (-1500)
Hmm3 от папашки :)
03.05.2017 21:28
03.05.2017 21:52
380
1604
Hmm3 от папашки :)
03.05.2017 21:24
03.05.2017 21:24
15
1605
HotA JC vs Lizzard, Cove vs Ramp (-1500)
Hmm3 от папашки :)
03.05.2017 15:20
03.05.2017 18:04
550
1606
Anarchy vs Redwhait, 200% full rnd(revansh)
Hmm3 от папашки :)
03.05.2017 11:20
03.05.2017 15:16
466
1607
Hmm3 от папашки :)
03.05.2017 11:16
03.05.2017 11:16
7